Qigong en de achtdelige brokaat-oefeningen

 

Qigong Bijbelse duiding en weerlegging
Qigong is een paranormale discipline en is een beweging in China die vechtsporten, mystieke meditatie en genezing omvat. De oefeningen zijn de weg naar de ‘acht onsterfelijke geesten’. Dit zijn geesten van overleden meesters die de status van onsterfelijkheid zouden hebben bereikt.

Qigong heeft verborgen verbanden met het confucianisme, het boeddhisme en het taoïsme.

 

Zowel in het Oude Testament (Lev 19: 31 en Deut 18: 10 en 11), als in het Nieuwe Testament (Ef 6: 12 en 1Joh 5: 21) zijn waarschuwingen tegen deze occulte machten die het Bijbels geestelijk denken beïnvloeden, geestdodend zijn en psychische kwelling veroorzaken. Vrij worden ervan is mogelijk door berouw en bekering. Zie ook de begrippen i tjing, tao en taoïsme