SEIYOU

Japans voor ontspannen, herstel

 

Bijbelse duiding en weerlegging

Bij deze massage wordt beloofd, dat lichaam en geest worden ontspannen. Door massage van rug, benen en buik wordt innerlijke rust bewerkt. Denk bijv. aan stress. Gelet op het land waaruit de massage komt, als op bijv. de wierook en de kaarsjes en de speciale muziek  in de ruimte waarin ze gegeven wordt, kun je er vanuit gaan, dat deze massage boeddhistisch is. Aan de massage hangt wel een prijskaartje. Eerst is er de Bijbelse afwijzing van het op zelfverlossing gerichte boeddhisme. Zie https://bijbelenonderwijs.nl/bijbel-en-onderwijs/boeddhisme-geen-vreedzame-religie/. Vervolgens geeft de Bijbel overduidelijk weer van Wie de geestelijke en lichamelijk rust komt. De Heere Jezus roept in Mattheüs 11: 28: Komt tot Mij allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven. En in vers 30: en u zult rust vinden voor uw zielen. Hier hangt geen prijskaartje aan.