Satanisme Bijbelse duiding en weerlegging
Religie waarbij Satan als god wordt vereerd. In ruil voor zijn verering schenkt Satan zijn aanhangers bepaalde voorrechten. Bij de offerdiensten of ‘covens’ worden dieren- of mensenoffers gebracht. Eén van de grote satansfeesten is Goede Vrijdag, waar volgens hun zeggen Satans tegenstander, Jezus Christus, op smadelijke wijze is omgebracht. Andere hoogtijdagen zijn Beltane (30 april) en Halloween (1 nov). Satan is de grote tegenstander van God en mensen (zie ook bij Lucifer). Hij heeft op aarde veel macht en is in staat om de grootste krachtpatser te verslaan. Maar hij moet het afleggen tegen ieder Christen, zelfs al is die pasbekeerd, die is gereinigd door het Bloed en zich stelt onder de bescherming van de Naam van Jezus Christus, vgl. Psalm 20.