Shambhala Bijbelse duiding en weerlegging
Legendarisch koninkrijk van Tibetaans Kalachakra of Tantra-Boeddhisme. Het oefent een onzichtbare, maar krachtige invloed uit op degenen die zich ervoor open stellen. Via krachtige ‘gebedsvelden’ trachten haar priesters (lama’s) het wereldgebeuren te beïnvloeden. Shambhala is te zien als de tegenhanger van het hemelse Jeruzalem, dat vrij is “en dat is onze moeder” (Gal. 4:26).
De gelovigen zien op Jezus Christus, die gezeten is aan de rechterhand van Gods majesteit in de hemel, Hebr. 8:1 en 12:2.