Voetzool – diagnostiek  Bijbelse duiding en weerlegging
Uitgangspunt is dat men via zgn. drukpunten op de voetzool ziekte en kwalen kan genezen. Feitelijk is dit een variant van acupunctuur, waarbij nu de voet als inductor wordt gebruikt.

 

Deze occulte geneeswijze (waarzeggerij) wendt heidense bovennatuurlijke krachten aan. De uitoefening en het gebruik worden uitdrukkelijk in de Bijbel verboden (zie resp. Deut. 18:10 en Jes. 8:19-22).