Yoga, juk met de wereldziel
Sanskriet ‘yuj’ = juk.
Bijbelse duiding en weerlegging
Geestesrichting in het hindoeïsme, boeddhisme en tantrisme die zich richt op de mystieke verbinding of vereniging van de menselijke ziel met de goddelijke ziel, van het individu (Atman) met het Absolute (Brahman).
Door middel van lichaamshoudingen, ademhalingsoefenin-gen, beheersing der zinnen, concentratie en meditatie, wordt een discipline geoefend. Hiermee wordt een toestand van trance opgewekt waarin de mens leert om zijn ‘astrale lichaam’ te kennen en gebruiken. Hiermee kan hij de illusie van onze menselijke dimensies overstijgen en de Enige Ware Werkelijkheid zoeken.
Paulus waarschuwt nadrukkelijk voor het contact (verbinding, gemeen-schap) met boze geesten (1 Cor. 10:20).
In het Oude Testament was het Bileam die koning Balak leerde de Israëlieten te verzwageren aan hun dochters, zodat zij afgodenoffers zouden eten en hoereren (Op. 2:14).
Zie ook Mattheus 11:28-30.