Berichten

Beknopt overzicht van het occultisme Ι Waarzeggerij (mantiek): men wil iets aan de weet komen, dat onbekend of verborgen is – niet via Gods Woord en gebed, evenmin op menselijk normale wijze. Relevante Bijbelteksten: Lev 19:26,31; 20:6-7,27; Deut 18:9-14; Jes 8:19-22; 44:25; Jer 29:8; Ezech 13:1-9; Micha 5:11; Hand 16:16-18; Openb 20:8; 22:15. Men wil […]