Berichten

Gelovigen leven in een God vijandige wereld. We leven ‘in de boze dag’. De duivel is de overste van deze wereld. Hij valt gelovigen en hun gezinnen aan met verleidingen en leugens. Het is geen sinecure zijn werken te ontmaskeren en onze kinderen hiertegen te beschermen. Kinderen zijn een gave van onze God en Vader […]

  Jihad Om dit onderwerp goed te kunnen begrijpen, is het nodig om eerst na te gaan   waar de islam zijn bronnen en leer vandaan heeft. Straks wordt het woord kafir(s), dat niet-moslim, ongelovige betekent, gebruikt.   De bronnen zijn: De Koran (klein), die uit een gematigd Mekkaans en een gewelddadig Medinaas deel bestaat. Dat […]