Berichten

1. Inleiding Mijn bijdrage wil ik met enkele verzen uit Genesis 1 beginnen: 27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 28 En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, […]