Berichten

In het tweede artikel over het zogenaamde apenproces gaan we in op de rede van Bryan, die een beknopte maar gefundeerde kritiek op de evolutietheorie bevat, juist ook op de gevolgen ervan voor ethiek en moraal en die na bijna 100 jaar nog steeds actueel is. De rede van Bryan telt ruim 12.500 woorden, ca. […]

In twee artikelen wordt stilgestaan bij een van de beroemdste processen in de Verenigde Staten, het zogenaamde ‘Apenproces’ of ‘Scopesproces’, gehouden in het plaatsje Dayton in Tennessee in 1925. Het ging in dit proces over het al dan niet mogen onderwijzen van de evolutietheorie op scholen en is een markeringspunt geweest in het imago van […]