Wicca? Wicca is vooral ‘in’ bij meisjes en de evolutietheorie is meer iets waar jongens geïnteresseerd zijn. Hoe zou dat komen? Wicca (= hekserij), is een opleving van de oude heidense religie die aansluit bij de hedendaagse mens met neiging tot: feminisme, terug-naar-de-natuur, individualisme en het occulte. Door de nadruk op het gevoelsmatige, zachte en […]

Biologie Evolutie Het verschil tussen micro- en macro-evolutie dr.ir.H.Degens Biologie is de leer van het leven: het omvat dus meer dan evolutie. Sterker nog, evolutie is niet herhaalbaar en het hoort daarom thuis bij de historische wetenschappen. Al sinds mensenheugenis denken biologen na over het ontstaan en de ontwikkeling van het leven. Al in de oudheid […]

Het 1e hoofdstuk uit van Gitt & Vanheiden: “Wenn Tiere reden könnten”. Uitg. Vereniging Bijbel & Onderwijs en Stichting Johannes Multimedia, ISBN 9057982072, zie webshop (voordelige zwart/wit uitgave).   1. De verbazingwekkende mus Het is waar, van ons soort zijn er veel. Ons gezang is luid en niet erg aantrekkelijk. Er zijn mensen die denken […]

 (Engels: gaptheory) Ontstaan begrip hiaat of gap In 1814 poneerde dr. Thomas Chalmers van de universiteit van Edinburgh voor het eerst het idee van een hiaat in de tijd (en vandaar de naam van de theorie) tussen Genesis 1:1 en 1:2. De reden hiervoor was niet van theologische aard, maar om tegemoet te komen aan […]

  theïsme, evolutie Bijbelse duiding en weerlegging   Theïstische evolutionisme is het geloof dat de biologische evolutie niet in tegenspraak is met de Bijbelse scheppingsgeschiedenis. Theïstisch evolutionisten denken dat het geen verschil maakt of God de mens rechtstreeks naar Zijn beeld schiep of gedurende een miljoenen jaren durend proces via een aapachtige voorvader. Zij benadrukken […]

ONDERZOEKERS GEVEN TOE DAT LUCY IN BOMEN HEEFT GESLINGERD. Lucy is de naam die men heeft gegeven aan een gefossiliseerde aap die verondersteld wordt miljoenen jaren oud te zijn en waarvan men beweert dat het de ontbrekende schakel is tussen apen en de mens. Dit fossiel is de inzet geweest van een stevig debat, zelfs […]

Feit – Verklaring – Interpretatie – Wat is bewijs? Betekenis van de woorden Feit: iets dat zintuiglijk kan worden waargenomen of met een instrument gemeten kan worden. Verklaring/interpretatie: beschrijving van een verband tussen oorzaak en gevolg voor een feit. Bewijs: aantonen dat iets waar is.   Wanneer is iets “BEWEZEN” ? NB, er is verschil […]

Vleermuizen lijken op spionagevliegtuigjes uitgerust met ingewikkelde apparatuur, die bestuurd wordt door uiterst moderne computers. De vleermuiskop ziet er soms vreemd vervormd uit, maar die kop blijkt bij nader onderzoek een soort sonar apparatuur te zijn om de golven precies te sturen en terug te ontvangen. Een vleermuis kan zijn eigen signalen onderscheiden tussen duizenden […]

INHOUD INTRODUCTIE                                                                                                                            FEIT 1: De Bijbel laat een evolutionistische interpretatie niet toe. De Bijbel bevat geen enkele tekst die op evolutionistische ontwikkeling wijst. De Bijbelse taal is nauwkeurig over de duur van de schepping. Het eerste vers is Gods eerste test van geloof. Het scheppingsverhaal komt niet overeen met de evolutionaire voortgang. De […]

Dr. John J.L. Jacobs De evolutietheorie kent vele varianten. De bekendste is de theorie dat alles spontaan en toevallig is ontstaan uit één grote oerknal. Vanuit de wetenschap bestaan hiertegen vier bezwaren. Ten eerste, de oerknal. De formule van Einstein (Energie = massa maal het kwadraat van de lichtsnelheid) laat geen ruimte voor toename in […]