– De Bijbel vertelt ons dat er een man met de naam Jona geweest is, die naar de Ninevé ging om te prediken. En dat er als gevolg van zijn boodschap daar een grote opwekking begon. De mensen en de koning keerden zich tot God en veranderden hun goddeloze leefwijze. Daar kun je blij […]

  Onderscheiden waarop het aankomt Het gaat om het geloof in Jezus Christus, niet om oppositie tegen serieuze wetenschappers. Evolutieleer is niet meer of minder anti Bijbels, dan wat geleerd wordt bij veel andere vakken. Bijvoorbeeld: – Economie, waar geleerd wordt begeerte op te wekken bij de mens, die onbeperkte behoeften zou hebben, gaat in […]

Is het wel waar? Aanhangers van de scheppingsleer (creationisten) wordt vaak verweten dat ze de ‘onbegrijpelijke wonderen van de natuur’ aangrijpen om daarmee te bewijzen dat er wel een Schepper moet zijn: “Het zit te mooi en te complex in elkaar – dat moet God wel gedaan hebben.” Er is een eigenaardige geschiedenis gaande aangaande […]

Kernvragen met betrekking tot onze oorsprong Ouders kunnen meemaken dat hun kinderen het zwaar te verduren hebben omdat ze op school door hun leraar belachelijk gemaakt worden vanwege hun geloof in een schepping. De onderstaande case zou gebruikt kunnen worden als illustratie van de omgekeerde situatie om op deze wijze de leerkracht tot andere gedachten […]

Voor opbouw van moleculen en cellen is energie nodig, bruikbare energie. Die energie wordt geleverd door de zon. De energie van de zonnestraling wordt opgeslagen in energierijke moleculen en voedsel. Voor dit proces, dat fotosynthese genoemd wordt, is het complexe molecuul P680 nodig. (Een onderdeel van P680 is het bekende molecuul chlorofyl). Wetenschappers die onderzoek […]

Evolutie theorie; de Bijbel Hoe kijkt men, wat ziet men? Aardrijkskunde studenten leren “geografisch” waarnemen. Ze leren dat men alleen datgene ziet wat men herkent. Een ongeschoolde ziet bijvoorbeeld alleen een stad aan een rivier. Een geograaf interpreteert de ligging aan de buitenbocht van de rivier als de meest geschikte plaats waar schepen vroeger konden […]

Opmerking van een evolutionist: Zo zijn 98,7 procent van de genen van de mens gelijk aan die van de chimpansee, 97,7 procent aan die van de gorilla en 96,4 procent aan die van de orang-oetan. Een opmerkelijk gevolg hiervan is dat we een bloedtransfusie van een chimpansee zouden kunnen krijgen als de bloedgroepen gelijk zijn […]

De fysische kern van de evolutietheorie is de stelling dat volgens de natuurwetten moleculen zich vanzelf, dus zonder gerichte toevoer van energie, gaan ordenen tot steeds ingewikkelder eenheden. Maar in geen enkel laboratorium ter wereld houden medewerkers daar serieus rekening mee. De reden daarvoor is dat de kernveronderstelling van de evolutietheorie, dat moleculen zich vanzelf […]

Feitengevolgen voor normen en waarden INHOUD Inleiding 1. Het probleem 2. Onjuistheden in de schoolboeken 3. Een uitdaging voor de jeugd: logisch denken! 4. Wat zijn de gevolgen 5. De kern van het probleem 6. Eindconclusie Verklaring van enkele gebruikte termen Nu volgt een gedeelte uit de brochure “Evolutie” INLEIDING IS DAT ZO?? De Nederlandse […]

                                Enkele gedachten over het thema creationisme – evolutietheorie Macro-evolutie – micro-evolutie Als men het over evolutie heeft, bedoelt men meestal macro-evolutie. Dat is de voorstelling dat alle levende wezens van elkaar afstammen en dat één oerorganisme geleidelijk en zonder […]