Moet men kiezen: intelligent ontworpen schepping (ID), toevallige evolutie of is een compromis mogelijk: theïstische evolutie? Definitie van de begrippen Schepping Het scheppingsmodel is gebaseerd op de gedachte dat er een onzichtbare Schepper is die men, door het verstand te gebruiken, ook kan kennen uit Zijn creatie, de schepping. Evolutie Volgens de evolutietheorie denkt men […]

De evolutietheorie veronderstelt dat het leven op aarde als volgt is ontstaan: atomen voegden zich samen tot eenvoudige moleculen: deze voegden zich op hun beurt samen tot ingewikkelder moleculen, welke door samen te ballen onder andere leidde tot de vorming van genetisch materiaal, waardoor eenvoudige cellen konden groeien, welke zich over miljoenen jaren ontwikkelden tot […]

De levende cel: een mysterie Een levende cel is een ongelooflijk mysterie, veel complexer dan een moderne miljoenenstad. Het is een levende eenheid met organen (organellen genoemd). Het heeft blauwdrukken, decoders, kwaliteitscontrolesystemen, elektriciteitscentrales (mitochondriën), batterijen voor energieopslag, chemische fabrieken, assemblagelijnen, afvalverwerkers, een complex communicatiesysteem, recycling centrales, ontgiftigingsfabrieken, snelwegen en tunnels, levende muren met enkelvoudige en […]

  Theistische evolutionisten geloven dat God het heelal, de aarde en al het leven over een tijdsperiode van miljarden jaren geschapen heeft en al het leven door het proces van evolutie. Ook veel theologen zijn theïstische evolutionisten, omdat ze denken dat de evolutietheorie wetenschappelijk vast staat.   Er zijn echter ernstige bezwaren tegen deze visie […]

De geboorte Een pas geboren giraf “valt”, zo gezegd, letterlijk van 1,5 m hoogte in het leven. Zijn moeder is niet in staat om voor de geboorte eenvoudigweg op de grond te hurken. Ze zou in die houding ook tot een te gemakkelijke prooi worden voor de leeuwen. Vergeleken met de geboorte van andere zoogdieren, […]

Evolutie-feiten&gevolgen

Onderscheiden waarop het aankomt Het gaat om het geloof in Jezus Christus, niet om oppositie tegen serieuze wetenschappers. Evolutieleer is niet meer of minder anti-Bijbels, dan wat geleerd wordt bij veel andere vakken. Bijvoorbeeld: Economie, waar geleerd wordt begeerte op te wekken bij de mens, die onbeperkte behoeften zou hebben, gaat in tegen wat Gods […]

Scheppingen: water in wijn veranderen, vermenigvuldigen van brood&vis en….. tijd. De hydromechanicus dr.ir.Bas Buchner schrijft (Nederlands Dagblad 22 mei 2006): “Wat me bevreemdt, is dat wat God over zijn schepping zegt, op een heel andere manier wordt bekeken dan de andere heilsfeiten.” Vervolgens vertelt hij iets over het, voor ons verstand onbegrijpelijke, wonder dat de […]

Wicca? Wicca is vooral ‘in’ bij meisjes en de evolutietheorie is meer iets waar jongens geïnteresseerd zijn. Hoe zou dat komen? Wicca (= hekserij), is een opleving van de oude heidense religie die aansluit bij de hedendaagse mens met neiging tot: feminisme, terug-naar-de-natuur, individualisme en het occulte. Door de nadruk op het gevoelsmatige, zachte en […]

Biologie Evolutie Het verschil tussen micro- en macro-evolutie dr.ir.H.Degens Biologie is de leer van het leven: het omvat dus meer dan evolutie. Sterker nog, evolutie is niet herhaalbaar en het hoort daarom thuis bij de historische wetenschappen. Al sinds mensenheugenis denken biologen na over het ontstaan en de ontwikkeling van het leven. Al in de oudheid […]