Creationisme versus evolutionisme een viertal video’s Het evolutionisme als verklaringsmodel voor de natuurwetenschappen vertoont grote gebreken. Als hypothetisch model blijkt het creationisme veel beter te voldoen. Vier video’s maken dit duidelijk. De wereld die verging (The World that Perished) De zondvloed was geen sprookje! Deze video, die een prijs won voor de beste documentaire, geeft […]

Op 4 oktober 2007 is het rapport nr. 11297 tegen het creationisme in tweede lezing door de Raad van Europa aangenomen, nadat het op 26 juni 2007 was terugverwezen naar de rapporteur. Het eerste rapport is toen in de korte tijd tussen publicatie en behandeling alinea voor alinea van kritisch commentaar voorzien door enkele Nederlandse […]

Erfelijke eigenschappen liggen opgeslagen in het DNA van de celkern. Ik denk dat op dit moment de opbouw van het DNA het sterkste argument vormt tegen evolutie. DE ORDELIJKE BOUW VAN DNA ALS ARGUMENT TEGEN EVOLUTIE Prof. Dr. Willem den Otter (hoogleraar zoölogie) Erfelijke eigenschappen liggen opgeslagen in het DNA van de celkern. Ik denk […]

Enkele gegevens over het Europese denken Het darwinisme kwam niet uit de lucht vallen. Er ging heel wat aan vooraf. In het Europese denken is er naast de Bijbel altijd een brede parallelle stroom geweest vanuit de Renaissance, die het Griekse denken als maatgevend beschouwde. De eerste wetenschappers waren allen belijdende christenen, tot ver in […]

ALS DIEREN KONDEN SPREKEN (zie webshop) Een prachtig boekje dat voor volwassenen én kinderen geschikt is. Laat u meevoeren met de monologen van de huismuis, het vogelbekdier en de regenworm en verbaas u over de grootsheid van de schepping en de Schepper! Dit boekje kan vanaf de leeftijd van ongeveer 12 jaar door iedereen gelezen […]

Wat is waarheid? – De Bijbel vertelt ons dat er een man met de naam Jona geweest is, die naar de Ninevé ging om te prediken. En dat er als gevolg van zijn boodschap daar een grote opwekking begon. De mensen en de koning keerden zich tot God en veranderden hun goddeloze leefwijze. Daar kun […]

De Nederlandse overheid is ervan overtuigd, dat de evolutietheorie bewezen is. Daarom is de leerstof over evolutie verplicht gesteld. In deze brochure wordt nagegaan of dat uitgangspunt juist is. Verder wil B & O de aandacht vestigen op de samenhang die bestaat tussen de evolutieleer en “waarden en normen”. Ten aanzien van schepping/evolutie gaan we […]

INTELLIGENT DESIGN – ONVOLDOENDE IDENTITEIT Wat is Intelligent Design? Evolutionisten zijn zeer beslist over wat Intelligent Design (ID) volgens hen inhoudt. Volgens Richard Dawkins, de huidige professor ‘Public Understanding of Science’ aan de Universiteit van Oxford, betekent het dat ‘het te onwaarschijnlijk is … dat iets in de natuur door toeval is ontstaan’. Rechter John […]

Dit is de vertaling van een recent artikel van Russell Grigg in Creation 25 (1), 16-19, 2003. Al meer dan een eeuw hebben aapmensen tot de verbeelding van wetenschappers gesproken: met recht kan men stellen dat zij een belangrijke bijdrage tot de ‘science fiction’ zijn geweest. Zo beschreef Arthur Conan Doyle in 1912 in The Lost […]