Creationisme gevaar voor de wetenschap?

Op 4 oktober 2007 is het rapport nr. 11297 tegen het creationisme in tweede lezing door de Raad van Europa aangenomen, nadat het op 26 juni 2007 was terugverwezen naar de rapporteur. Het eerste rapport is toen in de korte tijd tussen publicatie en behandeling alinea voor alinea van kritisch commentaar voorzien door enkele Nederlandse […]

De ordelijke bouw van DNA als argument tegen evolutie

Erfelijke eigenschappen liggen opgeslagen in het DNA van de celkern. Ik denk dat op dit moment de opbouw van het DNA het sterkste argument vormt tegen evolutie. DE ORDELIJKE BOUW VAN DNA ALS ARGUMENT TEGEN EVOLUTIE Prof. Dr. Willem den Otter (hoogleraar zoölogie) Erfelijke eigenschappen liggen opgeslagen in het DNA van de celkern. Ik denk […]

Mysterieuze cel

De herkomst van het leven: een mysterie. Elke levende cel is ontstaan uit een levende cel. Niemand zag ooit op een andere wijze een levende cel ontstaan. Alle waarnemingen tonen aan: Leven komt uit leven. Cellen ontstaan doordat een cel zich gaat delen. Deze kleine cel (1000 op een rij zijn nog maar ongeveer 1 […]

Darwin en Darwinisme

Enkele gegevens over het Europese denken Het darwinisme kwam niet uit de lucht vallen. Er ging heel wat aan vooraf. In het Europese denken is er naast de Bijbel altijd een brede parallelle stroom geweest vanuit de Renaissance, die DARWIN EN DARWINISME Enkele gegevens over het Europese denken Het darwinisme kwam niet uit de lucht […]

Als dieren konden spreken

ALS DIEREN KONDEN SPREKEN (zie webshop) Een prachtig boekje dat voor volwassenen én kinderen geschikt is. Laat u meevoeren met de monologen van de huismuis, het vogelbekdier en de regenworm en verbaas u over de grootsheid van de schepping en de Schepper! Dit boekje kan vanaf de leeftijd van ongeveer 12 jaar door iedereen gelezen […]

Wat is waarheid?

Wat is waarheid? – De Bijbel vertelt ons dat er een man met de naam Jona geweest is, die naar de Ninevé ging om te prediken. En dat er als gevolg van zijn boodschap daar een grote opwekking begon. De mensen en de koning keerden zich tot God en veranderden hun goddeloze leefwijze. Daar kun […]

INTELLIGENT DESIGN

Evolutionisten zijn zeer beslist over wat Intelligent Design (ID) volgens hen inhoudt. Volgens Richard Dawkins, de huidige professor ‘Public Understanding of Science’ aan de Universiteit van Oxford, betekent het dat ‘het te onwaarschijnlijk is … dat iets in de natuur door toeval is ontstaan’. Rechter John Jones veroordeelde het lesgeven over Intelligent Design aan de […]

stamt u van de apen af?

  B&O magazine febr. 2004 Dit is de vertaling van een recent artikel van Russell Grigg in Creation 25 (1), 16-19, 2003. Al meer dan een eeuw hebben aapmensen tot de verbeelding van wetenschappers gesproken: met recht kan men stellen dat zij een belangrijke bijdrage tot de ‘science fiction’ zijn geweest. Zo beschreef Arthur Conan […]

schepping en evolutie

De Nederlandse overheid is ervan overtuigd dat de evolutietheorie bewezen is. Daarom is de leerstof over evolutie verplicht gesteld. Schepping en evolutie het scheppingsmodel terug in de school In september 2003 is een themanummer verschenen van het B&O magazine met als motto ‘De schepping terug in de school’ en artikelen over Schepping of evolutie Een wereldcatastrofemodel […]