HET KONINKRIJK VAN DE HAAT Hoe Saoedi-Arabië het nieuwe wereldwijde terrorisme steunt Dore Gold is een voormalige Israëlische afgezant van de Verenigde Naties en adviseur buiten-lands beleid voor de voormalige Israëlische Minister President Benjamin Netanyahu. Het tijdsbestek van zijn boek is korter dan dat van Schwartz, het begint met de Wahhabi-opwekking in de 18e eeuw […]

Inleiding Er is veel te doen over het huidige onderwijs. Scholen worden door de overheid verplicht kinderen de evolutietheorie te leren, zonder daarnaast het creationisme te zetten. Dit laatste heeft men juist willen verbieden! Overigens valt inmiddels wetenschappelijk ieder poot onder de evolutietheorie vandaan, maar desalniettemin blijft de overheid bij dit dwaze besluit (evolutie blijkt […]

WAT ELKE CHRISTEN OVER DE KRUISTOCHTEN MOET WETEN Op hetzelfde moment dat ons zendingsstation werd gebombardeerd door de Nationaal Islamitisch Frontregering in Soedan, organiseerden medezendelingen “Verzoeningsmarsen” naar het Midden-Oosten om excuses aan te bieden voor de kruistochten. Terwijl onze kerkdiensten en scholen onder luchtbombardementen en geweervuur van Jihadisten lagen, leek dat nogal bizar. Sommigen beweren, […]

Wat een gedoe om een ‘hoofddoekje’. Is dat in een democratisch land met godsdienstvrijheid niet te gek voor woorden? Of is er meer aan de hand? Enkele feiten. Noch in de koran noch in de sharia is sprake van een ‘hoofddoekje’, laat staan van een ‘hoofddoekje’ dat in de nek samengeknoopt wordt, zoals vrouwen bij […]

De meningen zijn verdeeld over de vraag of Turkije al dan niet moet toetreden tot de Europese Unie. Stefano Silvestri, president van de gezaghebbende Italiaanse Denk Tank over internationale zaken IAI, is een krachtig pleitbezorger van Turkije’s toetreding tot de Europese Unie. In zijn mening staan de waarden van het moderne Turkije dichter bij Europa […]

Een korte recensie van het boek ‘Door bloed gezuiverd’, waarin de eerwraak aan de orde komt.   ‘Door bloed gezuiverd, eerwraak bij Turken in Nederland’ Auteur: J. van Eck & C. van Eck     Beschrijving In de nieuwste druk van Van Dale komt het woord eerwraak nog niet voor. Eerwraak is in Nederland dan ook een recent […]

Hoe gaan Mohammed (Ahmad) en Allah om met in de islam bekende begrip ‘abrogatie’. Abrogatie betekent het annuleren en vervangen van sommige verzen in de Koran door andere verzen. Inleiding Mohammed (Ahmad) riep zichzelf uit tot profeet. Hij beweerde, dat de engel Gabriël Gods woord hoorde en het tot hem herhaalde. Mohammed op zijn beurt […]

DEZELFDE GOD?  Een lezing van de arabist prof. dr. Hans Jansen bij de publicatie van het boek ‘Dezelfde God? Jezus, heilige Geest, God in het christendom en in de islam’ van dr. Marc Durie. Iedereen weet, dat de  islamitische geloofsbelijdenis luidt: ‘Er is geen god dan Allah en Mohammed is zijn gezant.’ Dat zijn twee interessante […]

De Australiër, dr. Marc Durie, vergelijkt in dit boek de Here (JHWH) van de Bijbel met de Allah van de Koran en toont vanuit studie van de geschriften van de islam en het christendom aan, dat de Here God en Allah in veel opzichten verschillen. Zij hebben zulke verschillende persoonlijkheden en capaciteiten, dat van hen […]

Allah en God gelijkstellen strijdt met eerste gebod Een predikant uit de PKN, ds. Peter Pit, gaat ervan uit, dat God en Allah dezelfde zijn. Hij vindt het ‘onzinnig’ om je af te vragen of Allah en de God van de Bijbel twee verschillende goden zijn. Ds. Bas Luiten, vrijgemaakt gereformeerd predikant in Zwolle, geeft […]