Register of Arabic terms

Verklarende woordenlijst van de Arabische termen die in dit domein worden gebruikt. De cijfers verwijzen naar de secties waarin de begrippen worden uitgelegd. Allah Ahmad Dar al-Harb Dar al-Islam Dar al-Salam Dar al-Kufr Da’wa Dhimmies Djahannam Djannah Djizja Djinn Djihad Euro-islam & Euromoslims Fatwa Fiqh Fitna Hadith Hadj Hallal Hidjaab Hoeris Hidjra Hudna Imam Indjil […]

Mohammed, hij kwam uit de woestijn

(artikel uit het Magazine B&O, februari 2006) In ons land leven inmiddels 1 miljoen moslims en we zijn met de neus op de feiten gedrukt, dat het ons land veel zorgen baart. De moord op Theo van Gogh heeft heel wat gevoelens losgemaakt in de samenleving. De intuïtieve angst voor de islam die al lang […]

Mohammed en Jezus

Sinds de aanval op Mohammed door Ayaan Hirsi Ali is er een taboe doorbroken. Eindelijk wordt er geschreven over de lelijke karaktertrekken van Mohammed. Goedwillende moslims nemen het natuurlijk voor Mohammed op en benadrukken zijn goede kanten. Zijn lelijke kanten worden dan verzwegen. Wat de discussie zo pikant maakt is dat het leven van Mohammed […]

Laat iedereen het verstaan

Een vergelijking tussen wat de Bijbel en de Koran zeggen over een viertal actuele onderwerpen. Opgesteld door een Turkse leraar, zoon van een imam, die 30 jaar geleden christen werd. Introductie BIJBEL “Zoals geschreven staat: Er is niet één mens die Gods wil doet, niet één, er is niemand die verstandig is, niemand die zich […]

Kinderen van Ismael (recensie)

Acht getuigenissen van moslims uit diverse landen die tot Christus gekomen zijn; uitgave Arabische Wereldzending, recensie door R.H. Matzken, Brummen, Doctor in Missiology Kinderen van Ismaël, Christelijke Uitgeverij Initiaal, Rotterdam, 190 pag. klein formaat, E 9,95. De Arabische Wereld Zending heeft een aantal getuigenissen bijeen gebracht van moslims uit diverse landen die tot Christus gekomen […]

Islamitische en Westerse waarden

Vullen ze elkaar aan . . . of sluiten ze elkaar uit? Eind januari 2004 verscheen het rapport van de commissie-Blok ‘Bruggen bouwen’ over 30 jaar integratiebeleid in Nederland. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen geslaagde integratie en niet-geslaagde integratie. Ook wordt een aantal factoren vermeld die echte integratie moeilijk of onmogelijk maken, zoals het handhaven […]

Islam verhalenderwijs, een kritische boekbespreking

auteur: prof. dr. Anton Wessels, Amsterdam 2001, uitg. Nieuwezijds, 286 pag. € 22,– ‘Verhalen’ zijn tegenwoordig ‘in’: Wanneer het niet lukt om door logisch redeneren het gewilde resultaat te bereiken omdat de dogma’s als vastgeroeste uitgangspunten in de weg staan, probeert men het met ‘verhalen’. Zo tracht ds Nico ter Linden met zijn boeken ‘Het […]

Islam en Christendom met elkaar vergeleken

Islam Christendom 1. God is de schepper van de werelden en van de mens, maar hij is transcendent, d.w.z. van de schepping gescheiden. Er bestaat geen brug tussen hem en de schepping. 1. God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Hij openbaart zijn wezen in de schepping. Hij houdt zich aan zijn beloften. […]

Hoofdbedekking van moslima’s

In de meeste Westerse landen is de vraag (opnieuw) actueel of het moslima’s moet worden toegestaan in het openbare leven door middel van het dragen van de hoofddoek nadrukkelijk uiting te geven van hun religie. Frankrijk is geneigd dit – evenals Turkije – geheel te verbieden op grond van de scheiding tussen kerk en staat. […]

Het zwaard van de islam

De heilige oorlog toen en nu door Wilmos Oosterhoff Wat vandaag in Indonesië gebeurt is niets nieuws, het gebeurt al zolang als de islam bestaat. Het past precies in de tactiek van de heilige oorlog. Zo noemen ze het ook: jihad (heilige oorlog). Zoals het goed geweest zou zijn als onze politici in de jaren […]