Mohammed en Jezus

Sinds de aanval op Mohammed door Ayaan Hirsi Ali is er een taboe doorbroken. Eindelijk wordt er geschreven over de lelijke karaktertrekken van Mohammed. Goedwillende moslims nemen het natuurlijk voor Mohammed op en benadrukken zijn goede kanten. Zijn lelijke kanten worden dan verzwegen. Wat de discussie zo pikant maakt is dat het leven van Mohammed […]

Laat iedereen het verstaan

Een vergelijking tussen wat de Bijbel en de Koran zeggen over een viertal actuele onderwerpen. Opgesteld door een Turkse leraar, zoon van een imam, die 30 jaar geleden christen werd. Introductie BIJBEL “Zoals geschreven staat: Er is niet één mens die Gods wil doet, niet één, er is niemand die verstandig is, niemand die zich […]

Kinderen van Ismael (recensie)

Acht getuigenissen van moslims uit diverse landen die tot Christus gekomen zijn; uitgave Arabische Wereldzending, recensie door R.H. Matzken, Brummen, Doctor in Missiology Kinderen van Ismaël, Christelijke Uitgeverij Initiaal, Rotterdam, 190 pag. klein formaat, E 9,95. De Arabische Wereld Zending heeft een aantal getuigenissen bijeen gebracht van moslims uit diverse landen die tot Christus gekomen […]

Islamitische en Westerse waarden

Vullen ze elkaar aan . . . of sluiten ze elkaar uit? Eind januari 2004 verscheen het rapport van de commissie-Blok ‘Bruggen bouwen’ over 30 jaar integratiebeleid in Nederland. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen geslaagde integratie en niet-geslaagde integratie. Ook wordt een aantal factoren vermeld die echte integratie moeilijk of onmogelijk maken, zoals het handhaven […]

Islam verhalenderwijs, een kritische boekbespreking

auteur: prof. dr. Anton Wessels, Amsterdam 2001, uitg. Nieuwezijds, 286 pag. € 22,– ‘Verhalen’ zijn tegenwoordig ‘in’: Wanneer het niet lukt om door logisch redeneren het gewilde resultaat te bereiken omdat de dogma’s als vastgeroeste uitgangspunten in de weg staan, probeert men het met ‘verhalen’. Zo tracht ds Nico ter Linden met zijn boeken ‘Het […]

Islam en Christendom met elkaar vergeleken

Islam Christendom 1. God is de schepper van de werelden en van de mens, maar hij is transcendent, d.w.z. van de schepping gescheiden. Er bestaat geen brug tussen hem en de schepping. 1. God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Hij openbaart zijn wezen in de schepping. Hij houdt zich aan zijn beloften. […]

Hoofdbedekking van moslima’s

In de meeste Westerse landen is de vraag (opnieuw) actueel of het moslima’s moet worden toegestaan in het openbare leven door middel van het dragen van de hoofddoek nadrukkelijk uiting te geven van hun religie. Frankrijk is geneigd dit – evenals Turkije – geheel te verbieden op grond van de scheiding tussen kerk en staat. […]

Hezbollahstan

Door: Franklin ter Horst. (Aangemaakt: 8 april 2003) (Laatste bewerking: 8 mei 2003) “Wij geloven dat de Verenigde Staten en de Zionistische entiteit van plan zijn de hele regio onder hun controle te brengen en zo de politieke map van het Midden-Oosten te veranderen. We moeten ons realiseren welke gevaarlijke satanische plannen deze mensen hebben. […]

Het zwaard van de islam

De heilige oorlog toen en nu door Wilmos Oosterhoff Wat vandaag in Indonesië gebeurt is niets nieuws, het gebeurt al zolang als de islam bestaat. Het past precies in de tactiek van de heilige oorlog. Zo noemen ze het ook: jihad (heilige oorlog). Zoals het goed geweest zou zijn als onze politici in de jaren […]

Het kruis en de halve maan op de christelijke school

Twee actuele artikelen van de Stichting Evangelie en Moslims over moslimkinderen op de christelijke school. B&O magazine, april en september 2002 door H. Takken, Evangelie en Moslims. EERSTE DEEL Kruis en halve maan. Twee symbolen die twee wereldgodsdiensten representeren. We zien kruisen op kerktorens over heel de wereld, het symbool bij uitstek van het christendom. […]