Vasten in de maand ramadan Uitleg begrip De ramadan is de 9e  maand van het islamitische maanjaar. Het is de vijfde ‘zuil’ van de islam en voor moslims een heilige maand. Immers, in deze maand zou Mohammed door de engel Gabriël zijn eerste openbaring van de koran ontvangen hebben, in de 27e “nacht van de bestemming”[1].     Nergens wordt […]

De uit Soedan afkomstige Fouad Adel laat in zijn bijdrage de toestand van de christenen in landen zien waar de islam domineert. Inleiding De laatste tijd, sinds de strijd door de Mohammed-karikaturen in verschillende Arabische en islamitische landen opvlamde, kerken werden bestormd en veel christenen werden omgebracht, heb ik bezorgd een aantal vervolgde christenen opgebeld […]

DRIE-EENHEID, JEZUS EN DE QUR’AN Het boek dat door  moslims als het letterlijk door Allah neergezonden woord wordt beschouwd, de Qur’an, is zelfs voor moslims vaak moeilijk te snappen. Een van de eerste islamitische exegeten van naam, al-Tabari, verzuchtte bij veel verzen uit de Qur’an die hij niet met zekerheid kon uitleggen wat de woorden betekenden: ‘Allah […]

Het eerst deel van de Fatiha legt nadruk op de noodzaak om Allah lof en verering te schenken. In het tweede deel van de Fatiha vraagt de moslim aan Allah om hulp. DE FATIHA: HET GEBED VAN DE ISLAM (3) De verering van Allah door rev. dr.  Jos M. Strengholt Surah Al-Fatiha: 1.     In de naam […]

Opvallend in de Fatiha en het OnzeVader is dat ze beide, na God te hebben aangesproken, Hem eerst lof brengen. DE FATIHA: HET GEBED VAN DE ISLAM (2) Waarom loven we God? door rev. dr. Jos M. Strengholt   Surah Al-Fatiha: 1. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle 2. Lof zij Allah, de […]

De Fatiha: het gebed van de islam (1) Hoe naderen we tot God? door rev. dr. Jos M. Strengholt   Surah Al-Fatiha: 1. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle 2. Alle lof zij Allah, de Heer der werelden 3. De Barmhartige, de Genadevolle 4. Meester van de Dag des Oordeels 5. U alleen vereren […]

Jezus Christus in de Bijbel/Jezusbeeld in de Koran JEZUS CHRISTUS IN DE BIJBEL HET JEZUSBEELD IN DE KORAN Hij is waarachtig God en waarachtig mens. Nee! Jezus is slechts mens. Jezus “God” noemen is godslastering. Hij is de Messias, de Christus, Gods Gezalfde (Matth 26: 63-64). Nee! Jezus is slechts één van de profeten van […]

INHOUDSOPGAVE: H. 1 Kennismaking met de islamH. 2 De KoranH. 3 VerlossingH. 4 Vrijheid van godsdienstH. 5 Ontmoeting en samenleven Hoofdstuk 1. kennismaking met de islam Doelen: 1. Je kunt in grote lijnen de levensloop van Mohammed beschrijven.2. Je kunt de 6 geloofspunten van de leer van de islam noemen en toelichten. 3.Je kunt de vijf zuilen van de islam […]

Waarom wordt de Joodse staat Israël in het overwegend Arabische Midden-Oosten ook na meer dan 55 jaar maar zo moeizaam geaccepteerd? Dit soort vragen krijg ik regelmatig bij lezingen over de politieke achtergronden van het Arabisch-Israëlisch conflict. Al naar gelang het publiek komt men met antwoorden als: Israël maakt het er zelf naar (links publiek), […]

Grenzen van de vrijheid: Moslimscholen en Artikel 23 Ingekomen INFO-5 van het Centrum voor islamvragen Is met het toezicht op en zonodig optreden tegen islamscholen die zich niet houden aan de Nederlandse rechtsregels, de vrijheid van onderwijs in het geding? Tijdens het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op 30 oktober werd aan alle […]