De oorspronkelijke Palestijnen zijn géén Arabieren, maar Joden!

De oorspronkelijke Palestijnen zijn géén Arabieren, maar Joden! Inleiding Er is veel te doen over het huidige onderwijs. Scholen worden door de overheid verplicht kinderen de evolutietheorie te leren, zonder daarnaast het creationisme te zetten. Dit laatste heeft men juist willen verbieden! Overigens valt inmiddels wetenschappelijk ieder poot onder de evolutietheorie vandaan, maar desalniettemin blijft […]

Kruistochten

Kruistochten (Wat elke christen over de kruistochten moet weten)   WAT ELKE CHRISTEN OVER DE KRUISTOCHTEN MOET WETEN Op hetzelfde moment dat ons zendingsstation werd gebombardeerd door de Nationaal Islamitisch Frontregering in Soedan, organiseerden medezendelingen “Verzoeningsmarsen” naar het Midden-Oosten om excuses aan te bieden voor de kruistochten. Terwijl onze kerkdiensten en scholen onder luchtbombardementen en […]

Slechts een hoofddoekje?

Wat een gedoe om een ‘hoofddoekje’. Is dat in een democratisch land met godsdienstvrijheid niet te gek voor woorden? Of is er meer aan de hand? Enkele feiten.   Noch in de koran noch in de sharia is sprake van een ‘hoofddoekje’, laat staan van een ‘hoofddoekje’ dat in de nek samengeknoopt wordt, zoals vrouwen […]

Wordt Turkije Europa's paard van Troje?

De meningen zijn verdeeld over de vraag of Turkije al dan niet moet toetreden tot de Europese Unie. Stefano Silvestri, president van de gezaghebbende Italiaanse Denk Tank over internationale zaken IAI, is een krachtig pleitbezorger van Turkije’s toetreding tot de Europese Unie. In zijn mening staan de waarden van het moderne Turkije dichter bij Europa […]

Door bloed gezuiverd

Een korte recensie van het boek ‘Door bloed gezuiverd’, waarin de eerwraak aan de orde komt.   Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 ‘Door bloed gezuiverd, eerwraak bij Turken in Nederland’ Auteur: J. van Eck & C. van Eck     Beschrijving In de nieuwste druk van Van Dale komt het woord eerwraak nog niet voor. Eerwraak […]

Mohammed (Ahmad), Allah en Abrogatie

Hoe gaan Mohammed (Ahmad) en Allah om met in de islam bekende begrip ‘abrogatie’. Abrogatie betekent het annuleren en vervangen van sommige verzen in de Koran door andere verzen. MOHAMMED (AHMAD), ALLAH EN ABROGATIE door Silas Inleiding Mohammed (Ahmad) riep zichzelf uit tot profeet. Hij beweerde, dat de engel Gabriël Gods woord hoorde en het tot […]

Dezelfde God? (lezing)

Prof. dr. Hans Jansen heeft over het boek van dr. Marc Durie een lezing gehouden. DEZELFDE GOD?  Een lezing van de arabist prof. dr. Hans Jansen bij de publicatie van het boek ‘Dezelfde God? Jezus, heilige Geest, God in het christendom en in de islam’ van dr. Marc Durie (zie webshop).     Iedereen weet, […]

Dezelfde God? (overzicht boek)

De Australiër, dr. Marc Durie, vergelijkt in dit boek de Here (JHWH) van de Bijbel met de Allah van de Koran en toont vanuit studie van de geschriften van de islam en het christendom aan, dat de Here God en Allah in veel opzichten verschillen. Zij hebben zulke verschillende persoonlijkheden en capaciteiten, dat van hen […]

allah en God?

Allah en God gelijkstellen strijdt met het eerste gebod van de tien geboden. Allah en God gelijkstellen strijdt met eerste gebod   Een predikant uit de PKN, ds. Peter Pit, gaat ervan uit, dat God en Allah dezelfde zijn. Hij vindt het ‘onzinnig’ om je af te vragen of Allah en de God van de […]

ramadan

Ramadan Vasten in de maand ramadan Uitleg begrip De ramadan is de 9e  maand van het islamitische maanjaar. Het is de vijfde ‘zuil’ van de islam en voor moslims een heilige maand. Immers, in deze maand zou Mohammed door de engel Gabriël zijn eerste openbaring van de koran ontvangen hebben, in de 27e “nacht van de bestemming”[1].     Nergens […]