‘Het gesloten koninkrijk’

Carmen Bin Ladin is de dochter van een Zwitserse vader en een Iraanse moeder en brengt in Zwitserland haar jeugd met haar moeder en vier zussen door. Vaak gaat ze in de vakanties naar haar oma in Iran, die deel uit maakt van de hogere kringen. Als jong meisje ontmoet ze de familie Bin Ladin, […]

Heilige Oorlog

De islam is niet een godsdienst op de manier zoals het westen het begrip godsdienst ziet, waarbij iedereen kan geloven en nalaten wat hij wil; deze religie verstaat zichzelf als een alles omvattende theocratie waarbij godsdienst, politiek en privésfeer een eenheid vormen. Allah regeert door de sjaria, de moslimwet. In een islamstaat dienen politiek en […]

Grenzen van de vrijheid: Moslimscholen en Artikel 23

Is met het toezicht op en zonodig optreden tegen islamscholen die zich niet houden aan de Nederlandse rechtsregels, de vrijheid van onderwijs in het geding? Tijdens het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op 30 oktober werd aan alle deelnemers het boekje ‘Onze Grondwet’ uitgereikt. Bij Artikel 23 wordt bevestigd dat “de leiding van […]

Geliefde of gevangene? – een bespreking

Christenen denken na over vrouwen en de islam, door Ida Glaser en Napoleon John, Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 240 pag, € 17,50 Moslims wordt vaak verweten dat ze vrouwen als tweederangsburgers behandelen. De islam zou psychische en lichamelijke mishandeling zelfs toestaan. Hoe komt het dan dat van de westerlingen die tot de islam worden […]

'Europeanen plegen demografische zelfmoord'

door onze correspondent Alfred Muller Islamoloog en Midden-Oostenkenner professor Bernard Lewis verklaarde dezer dagen op een symposium in Jeruzalem dat Europa de strijd tegen de islamisering heeft opgegeven. Zijn collega Raphael Israeli gelooft dat Europa daarvoor een zware prijs gaat betalen. JERUZALEM – Raphael Israeli gelooft dat Europeanen een zware prijs gaan betalen voor hun […]

Edward Zaid, ideoloog van de moslimwoede

Trouw, Letter en Geest, zaterdag 11 oktober 2003 door Ibn Warraq ,,Edward Saids boek ‘Orientalisme’ rechtvaardigde de haat van de moslims tegen het westen en gaf het boosaardige anti-Amerikanisme een verfijnde, hoogliteraire glans.” De Islam-kenner Ibn Warraq beschrijft de pretenties, de blunders en het zelfbeklag van een bevoorrechte professor die het land haatte dat hem […]

Der Islam – Eine Religion des Friedens?

Das klassische Sendungsverständnis des Islam und der moderne Islamismus Einleitendes Kurzreferat von Dr. Hans-Peter Raddatz, April 2002 Zum ursprünglichen Islam. Im Zentrum steht Mohammed: als “Prophet”, Feldherr und Gründer einer Religionsgemeinschaft – parallel zueinander. Die Reihenfolge wurde bestimmt durch die Stärke der Gemeinschaft. Die mekkanische Phase war eine Phase der Schwäche: Mohammed wies seine Gemeinschaft […]

De wonderlijke bekering van een Soedanese imam

Een Soedanese Moslim Imam de zich vijf jaar geleden tot het Christendom bekeerde maakte bekend dat hij in 1991 door het Khartoemse gerechtshof tot zes maanden gevangenis werd veroordeeld, de aanklacht was afvalligheid. Sylvador Ali Ahmad – 38 jaar oud – vertelde dat in juni aan News Network International dat hij op 22 april 1991 […]

De waarheid delen in liefde – boekbespreking

Over de auteur Ajith Fernando, die uit Sri Lanka komt, zegt dat de christenen van vandaag moeten leren hoe ze op een gevoelige, bewogen, respectvolle en wijze manier kunnen reageren op de culturen en overtuigingen van niet-christenen, uit welk land dan ook. Maar tegelijkertijd moeten ze op een onmiskenbare manier de absolute uniekheid en noodzakelijkheid […]

De Tempelberg

door Franklin ter Horst Bronnen uit Israël melden dat de Tempelberg in Jeruzalem binnen afzienbare tijd het decor zal worden van ernstige ongeregeldheden. De “General Security Service” heeft namelijk een voorstel ingediend, de Tempelberg- de heiligste plaats voor de joden op aarde- te heropenen voor joodse gelovigen.Voorbereidingen daartoe zijn inmiddels in volle gang. Als reactie […]