De methode Schrijfdans

Schrijfdans: een methode die kinderen zou helpen om netjes te schrijven. Veel basisscholen werken met deze methode. Wat veel leerkrachten en ouders niet weten is dat Schrijfdans geen neutrale methode is. Hieronder staan in het kort een aantal punten om dit te verduidelijken.

De wortel van Schrijfdans
De didactiek van de methode Schrijfdans gaat uit van een leerproces dat grotendeels neurologisch-spiritueel bepaald wordt. De auteur van de methode Schrijfdans is zelf grafoloog en de achtergrond van de methode ligt dan ook in de grafologie. Grafologen geloven, dat de details van een handschrift evenveel over een persoon onthullen als astrologie, handlijnkunde of parapsychologie[1].

Wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt
Wetenschappelijk onderzoek heeft echter aangetoond, dat men op basis van een handschrift vrijwel niets te weten kan komen over karaktereigenschappen. Verder gaat de auteur uit van allerlei vooronderstellingen die eveneens geen enkele wetenschappelijke basis hebben, bijvoorbeeld: zijn de letters en verbindingen onregelmatig, vertonen ze nukkige en onverwachtse uitschieters, dan is er sprake van een zwakke motoriek, vaak in combinatie met een gebrekkige concentratie en wisselende stemmingen. Kort gezegd wordt er in de methode veel beweerd, maar er ontbreekt een theoretische en op zijn minst enige wetenschappelijke aanvaarde onderbouwing.

Oefeningen uit andere religies en spirituele, bovennatuurlijke filosofieën
In diverse weekthema’s kun je oefeningen vinden die worden toegepast in andere religies en spirituele filosofieën. Denk hierbij aan yoga[2], mandala’s[3] en visualiseren[4]. Een reeks aan vage en spirituele klinkende begrippen en omschrijvingen vind je door de hele methode heen: levenskracht, ontspannen van je lichaam en geest, stimulans tot ademhalings-bewustzijn van het ‘ik’ enz., enz. Verder is het opmerkelijk, dat de auteur aangeeft dat de methode invloed heeft op de totale persoonlijkheid van het kind.

Een voorbeeld
Het tweede weekthema is ”Landschapswandeling” waarin je kunt lezen hoe een oefening, die valt onder geleide fantasie, wordt toegepast. De kinderen moeten hun lichaam ontspannen en doen dan hun ogen dicht, ze mogen niet praten, fluisteren of lachen. Terwijl ze de muziek horen, moeten ze zich een landschap voorstellen en worden door de leerkracht op een reis meegenomen. Geleide fantasie is een wetenschappelijk erkende inleiding tot hypnose[5] en is daarom ook niet los van hypnose te zien. Dit is een oefening die niet stopt bij de verbeelding, maar waarvoor kinderen zichzelf moeten openstellen en waaraan ze moeten deelnemen.

Wat zegt de Bijbel
In de Bijbel kunnen we Gods gedachten leren kennen, als we in aanraking komen met dergelijke methoden:

  • Dat licht niets gemeenschappelijks heeft met de duisternis (1Joh 1:5-7).
  • De duisternis en wat daarbij hoort, horen christenen te ontmaskeren (Ef 5:12).
  • Zij horen er geen deel aan te hebben (o.a. Deut 18:9-14; Ef 5:12).
  • Tot slot lezen we in de Bijbel hoe gelovigen die God liefhebben, juist radicaal afrekenden met alles wat bij andere godsdiensten hoort (o.a. Hand 19:18,19).

Conclusie
Bij Schrijfdans gaat het om het totaalplaatje, het gaat niet om één oefening die je over kunt slaan. Oefeningen kunnen niet vervangen of losgekoppeld worden van hun oorsprong en bedoelingen. Als je dat zou doen, houd je niks over om te doen. Spiritueel getinte oefeningen in de methode Schrijfdans blijven daarom wat ze zijn. Door hun wortel is de vrucht en daarmee hun invloed op de persoonlijkheid van het kind niet neutraal. Er is een geestelijke wereld: Efeze 6 spreekt daarover. Jonge kinderen zijn extra kwetsbaar, zij kunnen gemakkelijk schade oplopen. Zij hebben onze bescherming nodig en om die reden is het belangrijk dat opvoeders en leerkrachten dergelijke methoden buiten de deur houden. Op de website van Bijbel & Onderwijs is een uitgebreide beoordeling van de methode Schrijfdans: https://bijbelenonderwijs.nl/bijbel-en-onderwijs/schrijfdans-een-beoordeling/

A. Poelstra

 

[1] Zijlstra, D.(1993). Grafospect De bladspiegel van de ziel, Skepter 6.4. https://skepsis.nl/grafologie/
[2] Op de site www.bijbelenonderwijs.nl staan vijf artikelen over yoga.
[3] Zie https://bijbelenonderwijs.nl/occult-en-licht/mandalas/
[4] Zie https://bijbelenonderwijs.nl/occult-en-licht/visualisatie/
[5] Voor meer informatie over hypnose en visualisatie zie het boek van de arts Ruud van der Ven: Genezing uit het oosten? Alternatieve therapieën getoetst. Utrecht: Uitgeverij Voorhoeve