‘Rock’, ‘pop’, ‘techno’ enz.: wat doet dit met je?

Muziek is niet neutraal. “Ophitsende klanken van een elektronisch versterkte gitaar, een hectisch staccato van het slagwerk doen de zenuwen vibreren, schakelen elke gedachte uit: beat- en rockmusici veranderen hun meestal jeugdige publiek in een krijsend monster. Het gevolg is dat velen flauwvallen.” (Walter F. Hiss in “Medizin heute”, uit “Rockmusik – Daten – Fakten- […]

Halloweensymbolen

Groepen kinderen met donkere kleding en met verlichte pompoenen   onder begeleiding van volwassenen bellen eind oktober weer aan. Halloween, een oud Amerikaans “feest”,  verovert steeds meer terrein. Naast de bekende folder Halloween mij niet gezien? (zie webshop, € 0,50) is onderstaand overzicht van Halloweensymbolen weer een raadgever voor de achtergronden van het heidense feest. Halloweensymbolen […]

Ufo's: een levensgevaarlijke realiteit

Op verjaardagspartijtjes komt het onderwerp wel eens ter sprake: ufo’s of vliegende schotels. Ze hebben een hoog giechelgehalte. Sommigen geloven er in, anderen niet. Vaak is het een welles-nietes discussie. De media besteden er weinig of geen aandacht aan. Voor heel veel mensen geldt, wat niet in de krant staat, is niet gebeurd, bestaat niet […]

Vrijmetselarij

Een bijzondere, geheimzinnige denkrichting   De aanleiding Wat geheimzinnig is, vind ik interessant en aangezien de vrijmetselarij onlosmakelijk verbonden is met geheimen, was mijn interesse in dit mysterieuze genootschap al snel gewekt. Toen ik een scriptie moest schrijven om af te kunnen studeren, was het dan ook geen verrassing dat ik voor een onderwerp koos […]

Een alternatieve geneeswijze als therapie

EFT  (Emotional Freedom Techniques) De sleutel tot zelfbevrijding?   EFT is een methode die, volgens coaches, therapeuten en beoefenaars positieve veranderingen in je leven bewerkstelligt. De medische wetenschap noemt deze therapie een controversiële gedragstherapie die onder de alternatieve geneeswijze valt. EFT is een zogenaamde energetische psychologie waarin westerse en oosterse ideeën over het menselijk functioneren […]

Oosterse vechtkunst

  Oosterse vechtsporten binnen het christelijk onderwijs   Om het zelfvertrouwen van leerlingen van het basis- en middelbaar christelijk onderwijs te vergroten, bestaat de mogelijkheid van enkele lessen judo of de verwijzing naar een door de burgerlijke gemeente aangeboden vechtsport, bijvoorbeeld kickboksen.Inderdaad wordt het zelfvertrouwen en ook de conditie verbeterd, een geweldige plus voor onzekere […]

Bijna-Doodervaringen Bijbels bezien

Het verschijnsel BDE Toen in de jaren zestig van de vorige eeuw er krachtige middelen voor reanimatie kwamen, is het aantal ‘bijna-doodervaringen’(BDE) sterk toegenomen. Er verschijnen publicaties over en getuigenissen van mensen die het meegemaakt hebben. Hoe kan men van uit Bijbels oogpunt dit nieuwe onderwerp bezien?   Positief Het onderzoek van BDE’s wijst op […]

Halloween, mij niet gezien

Halloween, mij niet gezien (zie webshop) Halloween: onschuldige folklore of herleving van Keltisch heidendom? Oude symbolen en rituelen kunnen een sfeer oproepen van angst en geweld, tenzij deze wordt geneutraliseerd. Met adviezen aan ouders en leraren en verwijzing naar andere websites. Inhoud folder:      * “Wat kan een pompoen ons nu doen?”     […]

Hypnose

Hypnose op velerlei gebied Steeds vaker worden ook christenen op allerlei gebieden met hypnosepraktijken geconfronteerd:bij psychologen en bij de psycho- of hypnosetherapie, in volkshogescholen, in allerlei zelfhulpgroepen, bij computer- en videospelletjes, bij cursussen rondom zwangerschap en geboorte, bij medische zorg op school, in de medische voor- en nazorg, bij management en verkoop, op tv en […]

Yoga

Kinderyoga, christelijke yoga, heilige yoga. Een kleine opsomming die weergeeft hoe de heidense, hindoeïstische yoga zijn plaats verovert. Is “en neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis” (Ef 5: 11) onbekend geworden? Hoe fundamenteel laat prof. Reinhard Franzke de achtergronden van de yoga zien. Wat is yoga? Wat is yoga echt? Inleidende opmerking […]