Hypnose op velerlei gebied Steeds vaker worden ook christenen op allerlei gebieden met hypnosepraktijken geconfronteerd:bij psychologen en bij de psycho- of hypnosetherapie, in volkshogescholen, in allerlei zelfhulpgroepen, bij computer- en videospelletjes, bij cursussen rondom zwangerschap en geboorte, bij medische zorg op school, in de medische voor- en nazorg, bij management en verkoop, op tv en […]

Kinderyoga, christelijke yoga, heilige yoga. Een kleine opsomming die weergeeft hoe de heidense, hindoeïstische yoga zijn plaats verovert. Is “en neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis” (Ef 5: 11) onbekend geworden? Hoe fundamenteel laat prof. Reinhard Franzke de achtergronden van de yoga zien. Wat is yoga? Wat is yoga echt? Inleidende opmerking […]

  Focustherapie, focussen Bijbelse duiding en weerlegging   Eén van de talloze psychotherapieën; onder invloed van Carl Rogers ontwikkeld door de psycholoog en filosoof Eugene Gendlin. De oorsprong van de therapie ligt in de humanistische en transpersoonlijke psychologie en is sterk beïnvloed door het boeddhisme en occultisme. Centraal staat de zelfverwerkelijking. De therapie, die inmiddels […]

EMDR(Eye Movement Desensitization and Reprocessing = door oogbewegingen ongevoelig maken en opnieuw programmeren) Bijbelse duiding en weerlegging Een door steeds meer psychologen en andere therapeuten toegepaste vorm van therapie, die gericht is op het concreet laten uitdoven van angst, ontstaan ten gevolge van traumatische ervaringen. Door het snel heen en weer bewegen van de ogen […]

100 occulte symbolen en hun betekenis (klik op de titel)          

Zinnenparcours, Zin-volle waarneming Bijbelse duiding en weerlegging Hierbij gaat het niet om het oefenen en aanscherpen van de zintuigen, maar om het geblinddoekt afleggen van een traject waarbij bij elk ‘zin-station’ een bepaalde handeling wordt uitgevoerd. Daarbij wordt het normale waarnemingsvermogen verward om plaats te maken voor complexe waarnemingen door alle zintuigen tegelijk. Zelfs toen […]

Zen (afkomstig van Sanskriet ‘dyana’, geconcentreerde, methodische meditatie Bijbelse duiding en weerlegging Religieuze tak van het boeddhisme met als doel de bevrijding van ieder verband met de realiteit om zo de eenheid van denken en voelen te ervaren en de tegenstellingen in het menselijk bestaan op te heffen. Kenmerkend voor zen- meditatie is de plotselinge […]

Zelfverwerkelijking (bij Jung: Individuatie) Bijbelse duiding en weerlegging Een misleidende term, omdat hiermee niets meer of minder wordt bedoeld dan het opgaan van het individu in de werkelijkheid. In het Westen is Zelfverwerkelijking het bereiken van autonomie, in het Oosten het omgekeerde. In hindoetermen: Atman = Brahman, d.w.z. wanneer de mens gaat inzien dat hijzelf […]

Yoga, juk met de wereldziel Sanskriet ‘yuj’ = juk. Bijbelse duiding en weerlegging Geestesrichting in het hindoeïsme, boeddhisme en tantrisme die zich richt op de mystieke verbinding of vereniging van de menselijke ziel met de goddelijke ziel, van het individu (Atman) met het Absolute (Brahman). Door middel van lichaamshoudingen, ademhalingsoefenin-gen, beheersing der zinnen, concentratie en […]

Samenvatting: Yoga (van de sanskriet-wortel ‘yuj’ of juk, verbinding/inspanning/ eenwording) is een geestesrichting in het hindoeïsme, boeddhisme en tantrisme die zich richt op de mystieke verbinding van de menselijke ziel met de goddelijke ziel. Een beoordeling vanuit de Bijbel. ►Uitleg begrip Yoga (van de sanskriet wortel ‘yuj’ of juk, verbinding/inspanning/eenwording) is een geestesrichting in het […]