Winti

Winti Betekent ‘wind’ en ‘geest’. Verwant aan het hindoeïstische ‘prana’ en het Griekse ‘pneuma’. Deze godsdienst is van Afro-Surinaamse herkomst. Men gelooft hierbij in bovennatuurlijke wezens (Jeje of Gado) die te maken hebben met alle (ethische) aspecten van het (sociale) leven. Geen enkele beslissing zal buiten de ‘winti’ genomen worden. Voor Jezus is binnen de […]

Wicca of wicce

Wicca of wicce Keltisch voor ‘wijze vrouw’ Bijbelse duiding en weerlegging De moderne wiccabeweging is gegroeid uit een protest van feministen die genoeg hebben van elke vorm van mannelijke overheersing en rationele overwegingen. In de moderne heksenkringen zien zij een mogelijkheid om hun intuïtie te ontwikkelen en op die manier bij te dragen tot een […]

Wicca invocatie

Wicca invocatie Bijbelse duiding en weerlegging Staat voor het ritueel ‘aanroepen’ van een godheid of van ‘energie’. Het staat ook voor communicatie met een kracht of macht (lees demon) via een medium of voor visuele manifestatie.   “Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben,” zegt God in Ex. 20:3.  ‘Wat doet u toch? […]

Wicca crone

Wicca crone Bijbelse duiding en weerlegging Betekent letterlijk ‘wijze (oude) vrouw’ De moedergodin wordt sterk geassocieerd met ‘het vrouwelijke’ en de zgn. drie fasen van het leven: maagd, moeder en oude wijze vrouw (of crone). Dit wordt dan weer in verband gebracht met de maanfasen: wassend (Maagd), vol (Moeder) en afnemend (oude wijze vrouw oftewel […]

Wicca coven

Wicca coven Bijbelse duiding en weerlegging Een heksenkring (max. 13 heksen) waarbij heksen samenkomsten (sabbats) en dertiende maandsviering (esbats, dat meestal bij vollemaan wordt gevierd) vieren. Niet traditioneel voor hekserij (bedacht door de grondlegger van wicca Gerald Gardner). De uitvoering vindt dikwijls plaats door een zgn. ‘lady’ of ‘lord’ (= heks of tovenaar).   Deze […]

Wicca cirkel

Wicca cirkel Bijbelse duiding en weerlegging Dit is de plaats waarin heksen hun godinnen en goden vereren en in deze afgebakende plaats wordt het magische werk (bijv. rituelen) verricht. In de hekserij is dit een heilige plaats, waar de ‘wereld’ van mensen en goden samen komen.   Jes 8:19:  Wanneer men jullie vraagt om de […]

Wicca chanten

Wicca chanten Bijbelse duiding en weerlegging Heeft een hindoeïstische oorsprong (zie mantra) en impliceert het eindeloos en/of ritmisch herhalen van woorden of korte zinnen, al dan niet op een eenvoudige melodie.   De Psalmen willen ons leren dat wij de Here moeten bezingen. Niet met omhaling van woorden, herhalingen of vreemde, rare klanken, maar zoals […]

Wajangpop

Wajangpop(pen) Bijbelse duiding en weerlegging Betekent ‘Schaduw’ en is afkomstig uit het Indonesische Goena Goena, ook wel “Stille Kracht” genoemd. De kop van deze poppen bezit dikwijls een demonische uitdrukking en heeft mensenhaar, dat dikwijls afkomstig is van de tovenaar (tovenares) die de pop heeft ‘ingezegend’ met occulte krachten die zich vroeg of laat zullen […]

Waarzeggerij

Waarzeggerij; zie ook bij Spiritisme Bijbelse duiding en weerlegging ‘Waarzeggen’ is het raadplegen van de zgn. geesten van overledenen om de toekomst te voorspellen. Omdat er voor hen geen beperkingen meer zouden zijn van plaats en tijd, geeft men zich over aan bedrieglijke machten die zich voordoen als de geesten van bekende of dierbare overledenen, […]

Vuurlopen

Vuurlopen Bijbelse duiding en weerlegging Lopen over gloeiende kolen wordt beoefend als onderdeel van cursussen voor teambuilding. Zo’n ‘grensverleggende ervaring’ zou de deelnemers helpen om beter te communiceren, zowel intern als naar de klanten. Vuurlopen is een aloude Hindoetechniek van ‘mind-over-matter’ (zie Magie). Door de ogen schuin omhoog te richten en een mantra te roepen, […]