EFT  (Emotional Freedom Techniques) De sleutel tot zelfbevrijding? EFT is een methode die, volgens coaches, therapeuten en beoefenaars positieve veranderingen in je leven bewerkstelligt. De medische wetenschap noemt deze therapie een controversiële gedragstherapie die onder de alternatieve geneeswijze valt. EFT is een zogenaamde energetische psychologie waarin westerse en oosterse ideeën over het menselijk functioneren samenkomen. […]

  Oosterse vechtsporten binnen het christelijk onderwijs   Om het zelfvertrouwen van leerlingen van het basis- en middelbaar christelijk onderwijs te vergroten, bestaat de mogelijkheid van enkele lessen judo of de verwijzing naar een door de burgerlijke gemeente aangeboden vechtsport, bijvoorbeeld kickboksen.Inderdaad wordt het zelfvertrouwen en ook de conditie verbeterd, een geweldige plus voor onzekere […]

Het verschijnsel BDE Toen in de jaren zestig van de vorige eeuw er krachtige middelen voor reanimatie kwamen, is het aantal ‘bijna-doodervaringen’(BDE) sterk toegenomen. Er verschijnen publicaties over en getuigenissen van mensen die het meegemaakt hebben. Hoe kan men van uit Bijbels oogpunt dit nieuwe onderwerp bezien? Positief Het onderzoek van BDE’s wijst op een […]

Halloween, mij niet gezien Halloween: onschuldige folklore of herleving van Keltisch heidendom? Oude symbolen en rituelen kunnen een sfeer oproepen van angst en geweld, tenzij deze wordt geneutraliseerd. Met adviezen aan ouders en leraren en verwijzing naar andere websites. Inhoud folder:  * “Wat kan een pompoen ons nu doen?”     * Symbolen die iets […]

Hypnose op velerlei gebied Steeds vaker worden ook christenen op allerlei gebieden met hypnosepraktijken geconfronteerd:bij psychologen en bij de psycho- of hypnosetherapie, in volkshogescholen, in allerlei zelfhulpgroepen, bij computer- en videospelletjes, bij cursussen rondom zwangerschap en geboorte, bij medische zorg op school, in de medische voor- en nazorg, bij management en verkoop, op tv en […]

Kinderyoga, christelijke yoga, heilige yoga. Een kleine opsomming die weergeeft hoe de heidense, hindoeïstische yoga zijn plaats verovert. Is “en neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis” (Ef 5: 11) onbekend geworden? Hoe fundamenteel laat prof. Reinhard Franzke de achtergronden van de yoga zien. Wat is yoga? Wat is yoga echt? Inleidende opmerking […]

  Focustherapie, focussen Bijbelse duiding en weerlegging   Eén van de talloze psychotherapieën; onder invloed van Carl Rogers ontwikkeld door de psycholoog en filosoof Eugene Gendlin. De oorsprong van de therapie ligt in de humanistische en transpersoonlijke psychologie en is sterk beïnvloed door het boeddhisme en occultisme. Centraal staat de zelfverwerkelijking. De therapie, die inmiddels […]

EMDR(Eye Movement Desensitization and Reprocessing = door oogbewegingen ongevoelig maken en opnieuw programmeren) Bijbelse duiding en weerlegging Een door steeds meer psychologen en andere therapeuten toegepaste vorm van therapie, die gericht is op het concreet laten uitdoven van angst, ontstaan ten gevolge van traumatische ervaringen. Door het snel heen en weer bewegen van de ogen […]

100 occulte symbolen en hun betekenis (klik op de titel)          

Zinnenparcours, Zin-volle waarneming Bijbelse duiding en weerlegging Hierbij gaat het niet om het oefenen en aanscherpen van de zintuigen, maar om het geblinddoekt afleggen van een traject waarbij bij elk ‘zin-station’ een bepaalde handeling wordt uitgevoerd. Daarbij wordt het normale waarnemingsvermogen verward om plaats te maken voor complexe waarnemingen door alle zintuigen tegelijk. Zelfs toen […]