Stilteoefeningen

Stilteoefeningen Bijbelse duiding en weerlegging De ‘stilte’ die hier wordt bedoeld bestaat uit het uitschakelen van alle zintuiglijke waarnemingen en gedachten. Stilteoefeningen worden aangeprezen als ‘godservaringen’ of als ‘reis naar binnen’, naar de innerlijke wereld van verborgen bronnen of naar het on(der)bewuste. In werkelijkheid openen zulke oefeningen de deur naar de godenwereld, de wereld van […]

Stemmen

Stemmen Bijbelse duiding en weerlegging Boodschappen vanuit het onbewuste die sommige mensen ontvangen. Volgens NLP bestaat iemands persoonlijkheid uit een aantal ‘delen’ of subpersoon-lijkheden. Die liggen niet in het bewuste maar in het onbewuste. De communicatie richt zich dus primair op de `onbewuste geest’ nadat de “bewuste geest is weggezonden” via een hypnotische trance. ‘Stemmen’ […]

Spoken

Spoken Bijbelse duiding en weerlegging Een spook is een schim van terugkerende dode, een geest die geen rust kan vinden en zijn nakomelingen lastig valt met geachten van wraak. Soms geeft hij hen een boodschap mee om te komen tot handelingen waarmee zijn pijniging zou kunnen worden verlicht. Een bekende spookverschijning komt voor in Hamlet […]

Spiritisme

Spiritisme, zie ook bij Waarzeggerij Bijbelse duiding en weerlegging Het geloof dat de mens na zijn dood als geest zijn bestaan voortzet en zich met de levenden in verbinding kan stellen. Het oproepen van zo’n persoon gebeurt door een Medium tijdens een zgn. Seance. De geesten kunnen dan spreken via de mond van het medium […]

Spiertest

Spiertest, zie bij Kinesiologie Bijbelse duiding en weerlegging Bij de meestvoorkomende vorm van spiertest wordt iemand gevraagd zijn arm horizontaal zijwaarts uit te strekken. De therapeut of leraar tracht nu deze arm omlaag te drukken en uit het feit of dit hem wel of niet lukt, leidt hij een antwoord af op vragen die door […]

speelgoedwinkel en occulte zaken

Inleiding Afgelopen zomervakantie zat ik een Donald Duck te lezen. Het was een speciaal ‘Halloweennummer’. Ik had enkele bladzijden gelezen en heb het toen zonder pardon in de vuilniszak gedaan. Het ging over een huis vol spoken waarbij enge wezens tot leven kwamen. Vervolgens kwam er een geestenbezweerder aan te pas die de geesten op […]

Somberheid als gevolg van computerspelletjes

SOMBERHEID ALS GEVOLG VAN COMPUTERSPELLETJES   Regelmatig ontvangen wij vragen over het beoordelen van computerspelletjes. Daarop zijn wij tot nu toe nauwelijks ingegaan, maar dat wordt wellicht anders, wanneer wij beseffen hoe ‘breed’ (omvangrijk), maar ook hoe ‘diep’ (in de put) het effect ervan is. Als voorbeeld drukken wij – met toestemming – een brief […]

Sjiatsu

Sjiatsu, Japans atsu = druk en sji = vingers Bijbelse duiding en weerlegging Skiatsu is een Oosterse therapie om de fysieke en energiebalans te herstellen. Het is meer dan alleen maar ‘massage’ en werkt door de druk van de duim, de vingers en de handpalm op bepaalde delen en punten van het lichaam om de […]

Sjamanisme

Sjamanisme, afgeleid van ‘saman’ = jezelf opwarmen, opwinden, kastijden Bijbelse duiding en weerlegging Sjamanen zijn Siberische en Indiaanse tovenaars. Zij roepen hun hulp- en beschermgeest aan die hen verschijnen in de vorm van een krachtdier. Met een rituele dans bootsen zij het krachtdier na dat weldra hun lichaam vult, zodat zij de wereld der geesten […]

Sjamaan

Sjamaan Bijbelse duiding en weerlegging Medicijnman of toverdokter die krachten uit de natuur of geestenwereld activeert om deze toe te passen. Hij gebruikt hiervoor de elementen van water, lucht, aarde en vuur. Hiermee komen we uit bij tovenarij: hetzelfde, maar dan in een andere verpakking gehuld. Tovenarij is God een gruwel. Opb.21:8: Maar de lafhartigen, […]