Silva Mind Control

Silva Mind Control Bijbelse duiding en weerlegging ‘Succescursussen’ waarbij men leert om (tijdelijk) over te schakelen naar een lagere leeffrequentie of alfagolflengte. Hierdoor wordt men gevoelig voor buitenaardse werkelijkheden. Zo stelt men zich een laboratorium of workshop in de kosmos voor waarbij men gaat werken aan de realisering van zijn wensen. Dit is een vorm […]

Shambhala

Shambhala Bijbelse duiding en weerlegging Legendarisch koninkrijk van Tibetaans Kalachakra of Tantra-Boeddhisme. Het oefent een onzichtbare, maar krachtige invloed uit op degenen die zich ervoor open stellen. Via krachtige ‘gebedsvelden’ trachten haar priesters (lama’s) het wereldgebeuren te beïnvloeden. Shambhala is te zien als de tegenhanger van het hemelse Jeruzalem, dat vrij is “en dat is […]

Satanisme

Satanisme Bijbelse duiding en weerlegging Religie waarbij Satan als god wordt vereerd. In ruil voor zijn verering schenkt Satan zijn aanhangers bepaalde voorrechten. Bij de offerdiensten of ‘covens’ worden dieren- of mensenoffers gebracht. Eén van de grote satansfeesten is Goede Vrijdag, waar volgens hun zeggen Satans tegenstander, Jezus Christus, op smadelijke wijze is omgebracht. Andere […]

Sacrale dans

Sacrale dans Bijbelse duiding en weerlegging In de meeste religies is ‘sacred dance’ een uitdrukking van toewijding aan de godheid en een middel om in contact met ‘het hogere’ te komen. Sommige sacrale dansers (zoals derwischen en sjamanen) beogen hierdoor, in trance, boodschappen door te geven en door te krijgen. Sommige christelijke gemeenten zien sacred […]

Reïncarnatie

Reïncarnatie of Zielsverhuizing Bijbelse duiding en weerlegging Deze hindoeleer stelt dat de ziel na de dood weer in materiële vorm wordt geïncarneerd (in het vlees komt). Daardoor blijft het individu bestaan, want die is onsterfelijk, terwijl de persoonlijkheid steeds wisselt. Deze leer is, evenals de leer van karma, volkomen in strijd met de Bijbel die […]

Reiki

Reiki, de kosmische levenskracht (Japans Rei = kosmisch; Qi = levensenergie) Bijbelse duiding en weerlegging De schrifttekens voor ‘Rei’ en ‘Qi’ (of ‘Chi’) hebben samen de betekenis van ‘universele transcendente geest en levenskracht’. Ziekte wordt gezien als een verstoring in de vibraties van het ‘etherische lichaam’. Reiki heet daarom een ‘energetische’ methode waarbij (geestes)kracht wordt […]

Regressie

Regressie, letterlijk teruggang Bijbelse duiding en weerlegging Terugkeren naar vroegere levensjaren om zich bewust te maken van gebeurtenissen in de vroegste kindertijd, die bepalend zijn voor bepaalde blokkades of (ongewenst) gedrag. Tegenwoordig gaat men zelfs terug tot het moment van de geboorte of de periode in de baarmoeder en zelfs naar ‘vorige levens’ om zich […]

Regenstaf

Regenstaf Bijbelse duiding en weerlegging Een staf, gevuld met cactusnaalden, die bij het bewegen (net als een zandloper) een regenachtig geluid geeft. Afkomstig uit de voodoo, waar deze wordt gebruikt bij het oproepen van regen (homeopathische magie). Het geluid heeft, evenals ratelen en trommelen, een hypnotiserende werking en wekt trance op. Evenals Tibetaanse klankschalen, heeft […]

Reflexologie

Reflexologie Bijbelse duiding en weerlegging Een 5000 jaar oud diagnostisch en therapeutisch systeem uit zowel Egypte als China. De behandeling gaat uit van dezelfde principes als Acupunctuur, d.w.z. dat de inwendige organen op verschillende plaatsen op het lichaamsoppervlak geprojecteerd zouden zijn (oor, iris, hand, voet, buik enz.). Door drukuitoefening of massage van deze projectieplaatsen beoogt […]

Rebirthing

Rebirthing (Engels voor: je geboorte overdoen) Bijbelse duiding en weerlegging Een ademhalingstechniek waarbij men leert contact te maken met zijn eigen levensenergie. Het rebirthing-proces is gericht op het afmaken en herbeleven van niet verwerkte ervaringen, die onder de bewustzijnsdrempel een eigen leven leiden. Op die manier zouden storingen en beperkingen worden opgeheven en wordt iemands […]