Voodoo

Voodoo Bijbelse duiding en weerlegging Krachtige vorm van toverij, afkomstig uit Haïti, die onder meer werkt met zgn. homeopathische magie. Daarbij wordt zwarte magie naar iemand ‘gestuurd’ door een voorwerp of afbeelding (foto, tekening) van die persoon te beschadigen. Ditzelfde beginsel wordt ook toegepast op de natuur, bijvoorbeeld om regen of droogte op te wekken […]

Voice dialogue

Voice dialogue Bijbelse duiding en weerlegging Bij deze ‘methode voor zelfkennis en communicatie’ treedt men met behulp van een facilitator in contact met zijn innerlijke stemmen. Deze worden voorgesteld als deelpersoonlijkheden, die ieder hun eigen manier van denken, voelen en handelen hebben. Doel van de methode is zichzelf in alle dimensies te leren kennen. Deze […]

Voetzool

Voetzool – diagnostiek  Bijbelse duiding en weerlegging Uitgangspunt is dat men via zgn. drukpunten op de voetzool ziekte en kwalen kan genezen. Feitelijk is dit een variant van acupunctuur, waarbij nu de voet als inductor wordt gebruikt.   Deze occulte geneeswijze (waarzeggerij) wendt heidense bovennatuurlijke krachten aan. De uitoefening en het gebruik worden uitdrukkelijk in […]

Visualisatie

Visualisatie (of Geleide Fantasie) Bijbelse duiding en weerlegging (Creatieve) visualisatie of imaginatie is het vermogen om zich een aanschouwelijke voorstelling te maken van onze wensen of gedachten, met het doel om deze voorstelling tot werkelijkheid te maken. Hierbij stelt men zich open voor de beelden uit het on(der)bewuste en wordt ‘fantaseren’ tot een occult instrument. […]

Vierde dimensie

Vierde dimensie Bijbelse duiding en weerlegging De esoterische wereld voegt aan de bestaande driedimensionale wereld een nieuwe kosmische of paranormale dimensie toe. Deze zgn. ‘vierde dimensie’ is door de mens niet waar te nemen, maar door middel van speciale technieken van initiatie leert men hierin te functioneren. Hierdoor zou men in staat zijn de driedimensionale […]

Uittredingen

Uittredingen (buiten het lichaam ervaringen) Bijbelse duiding en weerlegging Een toestand van bewustzijn die iemand de sensatie geeft zich buiten zijn lichaam te bevinden. Men beschrijft dit als reizen van het bewustzijn, die hen in staat stellen waarnemingen te doen in andere plaatsen, welke informatie hen onbekend was maar die later als ‘echt’ kan worden […]

Transmissie

Transmissie Bijbelse duiding en weerlegging Op telepathische wijze ‘inpraten’ op mensen en situaties om deze voor te bereiden op innerlijke harmonie en genezing. Een voorbeeld van het reguleren van kosmische krachten door een transmissiegroep: “Wij verbinden ons innerlijk licht met het licht van anderen en versmelten aldus tot een kanaal. Wij bieden ons aan bij […]

TRANSCENDENTE MEDITATIE

(Transcendente) Meditatie (Latijn: meditatio = overpeinzing) Bijbelse duiding en weerlegging Bij deze vorm van meditatie zijn de oude Vedische tradities geschikt gemaakt voor de Westerse geest. Door de mantra krijgt de ingewijde Bewustzijnsverruiming via concentratie, innerlijke harmonie en kosmische vrede. Deze meditatie maakt de geest leeg om zich op één punt te concentreren. Wanneer veel […]

Touch for health

Touch for health Bijbelse duiding en weerlegging Touch for Health Kinesiologie combineert de controle van de spierbewegingen met de principes van de Chinese leer der meridianen en acupunctuur. Dit leidt tot een reeks zachtaardige maar zeer krachtige heilstechnieken ter verhoging van gezondheid, welzijn en vitaliteit. Ook bij deze combinatie van Westerse en Chinese lichaamstechnieken zijn […]

Tongen

Tongen Bijbelse duiding en weerlegging Tongen hebben een dubbele functie: * als ‘orakels’ of ‘transmissies’ brengen zij ‘hoorbare boodschappen van de andere wereld’ over, zoals een ‘profetie’, mysterie-inzicht of opdracht; * als ‘stameloefeningen’ stemmen zij mensen af op de wereld van ‘Shambhalla’, die deze dikwijls ervaren als een overweldigende (gods) ervaring Het spontaan spreken in […]