Zen (afkomstig van Sanskriet ‘dyana’, geconcentreerde, methodische meditatie Bijbelse duiding en weerlegging Religieuze tak van het boeddhisme met als doel de bevrijding van ieder verband met de realiteit om zo de eenheid van denken en voelen te ervaren en de tegenstellingen in het menselijk bestaan op te heffen. Kenmerkend voor zen- meditatie is de plotselinge […]

Zelfverwerkelijking (bij Jung: Individuatie) Bijbelse duiding en weerlegging Een misleidende term, omdat hiermee niets meer of minder wordt bedoeld dan het opgaan van het individu in de werkelijkheid. In het Westen is Zelfverwerkelijking het bereiken van autonomie, in het Oosten het omgekeerde. In hindoetermen: Atman = Brahman, d.w.z. wanneer de mens gaat inzien dat hijzelf […]

Yoga, juk met de wereldziel Sanskriet ‘yuj’ = juk. Bijbelse duiding en weerlegging Geestesrichting in het hindoeïsme, boeddhisme en tantrisme die zich richt op de mystieke verbinding of vereniging van de menselijke ziel met de goddelijke ziel, van het individu (Atman) met het Absolute (Brahman). Door middel van lichaamshoudingen, ademhalingsoefenin-gen, beheersing der zinnen, concentratie en […]

Samenvatting: Yoga (van de sanskriet-wortel ‘yuj’ of juk, verbinding/inspanning/ eenwording) is een geestesrichting in het hindoeïsme, boeddhisme en tantrisme die zich richt op de mystieke verbinding van de menselijke ziel met de goddelijke ziel. Een beoordeling vanuit de Bijbel. ►Uitleg begrip Yoga (van de sanskriet wortel ‘yuj’ of juk, verbinding/inspanning/eenwording) is een geestesrichting in het […]

Yin-Yang Bijbelse duiding en weerlegging Begrippenpaar uit de Chinese filosofie, dat verwijst naar de actieve en passieve oerprincipes van het heelal. Daarbij staat Yin voor het vrouwelijke, passieve, donkere en intuïtieve en Yang voor de mannelijke, actieve, lichte en rationele. Deze twee polaire krachten zijn onderling met elkaar verweven in een constante beweging en verandering […]

Winti Betekent ‘wind’ en ‘geest’. Verwant aan het hindoeïstische ‘prana’ en het Griekse ‘pneuma’. Deze godsdienst is van Afro-Surinaamse herkomst. Men gelooft hierbij in bovennatuurlijke wezens (Jeje of Gado) die te maken hebben met alle (ethische) aspecten van het (sociale) leven. Geen enkele beslissing zal buiten de ‘winti’ genomen worden. Voor Jezus is binnen de […]

Wicca of wicce Keltisch voor ‘wijze vrouw’ Bijbelse duiding en weerlegging De moderne wiccabeweging is gegroeid uit een protest van feministen die genoeg hebben van elke vorm van mannelijke overheersing en rationele overwegingen. In de moderne heksenkringen zien zij een mogelijkheid om hun intuïtie te ontwikkelen en op die manier bij te dragen tot een […]

Wicca invocatie Bijbelse duiding en weerlegging Staat voor het ritueel ‘aanroepen’ van een godheid of van ‘energie’. Het staat ook voor communicatie met een kracht of macht (lees demon) via een medium of voor visuele manifestatie.   “Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben,” zegt God in Ex. 20:3.  ‘Wat doet u toch? […]

Wicca crone Bijbelse duiding en weerlegging Betekent letterlijk ‘wijze (oude) vrouw’ De moedergodin wordt sterk geassocieerd met ‘het vrouwelijke’ en de zgn. drie fasen van het leven: maagd, moeder en oude wijze vrouw (of crone). Dit wordt dan weer in verband gebracht met de maanfasen: wassend (Maagd), vol (Moeder) en afnemend (oude wijze vrouw oftewel […]

Wicca coven Bijbelse duiding en weerlegging Een heksenkring (max. 13 heksen) waarbij heksen samenkomsten (sabbats) en dertiende maandsviering (esbats, dat meestal bij vollemaan wordt gevierd) vieren. Niet traditioneel voor hekserij (bedacht door de grondlegger van wicca Gerald Gardner). De uitvoering vindt dikwijls plaats door een zgn. ‘lady’ of ‘lord’ (= heks of tovenaar).   Deze […]