Vierde dimensie Bijbelse duiding en weerlegging De esoterische wereld voegt aan de bestaande driedimensionale wereld een nieuwe kosmische of paranormale dimensie toe. Deze zgn. ‘vierde dimensie’ is door de mens niet waar te nemen, maar door middel van speciale technieken van initiatie leert men hierin te functioneren. Hierdoor zou men in staat zijn de driedimensionale […]

Uittredingen (buiten het lichaam ervaringen) Bijbelse duiding en weerlegging Een toestand van bewustzijn die iemand de sensatie geeft zich buiten zijn lichaam te bevinden. Men beschrijft dit als reizen van het bewustzijn, die hen in staat stellen waarnemingen te doen in andere plaatsen, welke informatie hen onbekend was maar die later als ‘echt’ kan worden […]

Transmissie Bijbelse duiding en weerlegging Op telepathische wijze ‘inpraten’ op mensen en situaties om deze voor te bereiden op innerlijke harmonie en genezing. Een voorbeeld van het reguleren van kosmische krachten door een transmissiegroep: “Wij verbinden ons innerlijk licht met het licht van anderen en versmelten aldus tot een kanaal. Wij bieden ons aan bij […]

(Transcendente) Meditatie (Latijn: meditatio = overpeinzing) Bijbelse duiding en weerlegging Bij deze vorm van meditatie zijn de oude Vedische tradities geschikt gemaakt voor de Westerse geest. Door de mantra krijgt de ingewijde Bewustzijnsverruiming via concentratie, innerlijke harmonie en kosmische vrede. Deze meditatie maakt de geest leeg om zich op één punt te concentreren. Wanneer veel […]

Touch for health Bijbelse duiding en weerlegging Touch for Health Kinesiologie combineert de controle van de spierbewegingen met de principes van de Chinese leer der meridianen en acupunctuur. Dit leidt tot een reeks zachtaardige maar zeer krachtige heilstechnieken ter verhoging van gezondheid, welzijn en vitaliteit. Ook bij deze combinatie van Westerse en Chinese lichaamstechnieken zijn […]

Tongen Bijbelse duiding en weerlegging Tongen hebben een dubbele functie: * als ‘orakels’ of ‘transmissies’ brengen zij ‘hoorbare boodschappen van de andere wereld’ over, zoals een ‘profetie’, mysterie-inzicht of opdracht; * als ‘stameloefeningen’ stemmen zij mensen af op de wereld van ‘Shambhalla’, die deze dikwijls ervaren als een overweldigende (gods) ervaring Het spontaan spreken in […]

Theosofie Grieks voor ‘goddelijke wijsheid’ Bijbelse duiding en weerlegging De theosofie zoekt het kennen van God in de mens zelf, langs de weg der mystiek. Via verschillende stadia kan de mensheid zich geestelijk ontwikkelen totdat zij de hoogste trap van volmaaktheid bereikt heeft. De moderne theosofie werd door Helena Blavatsky gesticht die, evenals haar volgeling […]

Tatoeages, afgeleid van tatau, Tahitiaans voor ‘markeren’ Bijbelse duiding en weerlegging Het inbrengen van gekleurde pigmenten onder de opperhuid, waarmee via een sjabloon afbeeldingen permanent op het lichaam worden aangebracht. Een tatoeage kan een psychische of magische uitwerking hebben, bijv. als symbool van kracht (bijv. een krachtdier). In ‘primitieve culturen geldt tatoeage als herkenning in […]

Tarotkaarten Bijbelse duiding en weerlegging Een kaartspel met 78 kaarten, bestaande uit 22 ‘Grote Arkana’ (mysteries) en 56 ‘kleine arkana’. De Grote Arkana beelden een reeks archetypen uit, die rechtstreeks het on(der)bewuste aanspreken. Op die manier wordt occulte informatie overgebracht, die iedereen voor zichzelf kan ordenen tot ‘de Weg’ of Tao, die hij moet gaan. […]

Taoïsme Bijbelse duiding en weerlegging Chinese vorm van de mystieke weg die naar het doel voert ofwel de kosmische wet die in alle mensen werkt. Bij Confucius is dit de kosmische wet van evenwicht tussen hemel en aarde, waaraan de natuur en de mensen zijn onderworpen. Tao is niet te vatten, zoals blijkt uit de […]