Wicca cirkel Bijbelse duiding en weerlegging Dit is de plaats waarin heksen hun godinnen en goden vereren en in deze afgebakende plaats wordt het magische werk (bijv. rituelen) verricht. In de hekserij is dit een heilige plaats, waar de ‘wereld’ van mensen en goden samen komen.   Jes 8:19:  Wanneer men jullie vraagt om de […]

Wicca chanten Bijbelse duiding en weerlegging Heeft een hindoeïstische oorsprong (zie mantra) en impliceert het eindeloos en/of ritmisch herhalen van woorden of korte zinnen, al dan niet op een eenvoudige melodie.   De Psalmen willen ons leren dat wij de Here moeten bezingen. Niet met omhaling van woorden, herhalingen of vreemde, rare klanken, maar zoals […]

Wajangpop(pen) Bijbelse duiding en weerlegging Betekent ‘Schaduw’ en is afkomstig uit het Indonesische Goena Goena, ook wel “Stille Kracht” genoemd. De kop van deze poppen bezit dikwijls een demonische uitdrukking en heeft mensenhaar, dat dikwijls afkomstig is van de tovenaar (tovenares) die de pop heeft ‘ingezegend’ met occulte krachten die zich vroeg of laat zullen […]

Waarzeggerij; zie ook bij Spiritisme Bijbelse duiding en weerlegging ‘Waarzeggen’ is het raadplegen van de zgn. geesten van overledenen om de toekomst te voorspellen. Omdat er voor hen geen beperkingen meer zouden zijn van plaats en tijd, geeft men zich over aan bedrieglijke machten die zich voordoen als de geesten van bekende of dierbare overledenen, […]

Vuurlopen Bijbelse duiding en weerlegging Lopen over gloeiende kolen wordt beoefend als onderdeel van cursussen voor teambuilding. Zo’n ‘grensverleggende ervaring’ zou de deelnemers helpen om beter te communiceren, zowel intern als naar de klanten. Vuurlopen is een aloude Hindoetechniek van ‘mind-over-matter’ (zie Magie). Door de ogen schuin omhoog te richten en een mantra te roepen, […]

Voodoo Bijbelse duiding en weerlegging Krachtige vorm van toverij, afkomstig uit Haïti, die onder meer werkt met zgn. homeopathische magie. Daarbij wordt zwarte magie naar iemand ‘gestuurd’ door een voorwerp of afbeelding (foto, tekening) van die persoon te beschadigen. Ditzelfde beginsel wordt ook toegepast op de natuur, bijvoorbeeld om regen of droogte op te wekken […]

Voice dialogue Bijbelse duiding en weerlegging Bij deze ‘methode voor zelfkennis en communicatie’ treedt men met behulp van een facilitator in contact met zijn innerlijke stemmen. Deze worden voorgesteld als deelpersoonlijkheden, die ieder hun eigen manier van denken, voelen en handelen hebben. Doel van de methode is zichzelf in alle dimensies te leren kennen. Deze […]

Voetzool – diagnostiek  Bijbelse duiding en weerlegging Uitgangspunt is dat men via zgn. drukpunten op de voetzool ziekte en kwalen kan genezen. Feitelijk is dit een variant van acupunctuur, waarbij nu de voet als inductor wordt gebruikt.   Deze occulte geneeswijze (waarzeggerij) wendt heidense bovennatuurlijke krachten aan. De uitoefening en het gebruik worden uitdrukkelijk in […]

Visualisatie (of Geleide Fantasie) Bijbelse duiding en weerlegging (Creatieve) visualisatie of imaginatie is het vermogen om zich een aanschouwelijke voorstelling te maken van onze wensen of gedachten, met het doel om deze voorstelling tot werkelijkheid te maken. Hierbij stelt men zich open voor de beelden uit het on(der)bewuste en wordt ‘fantaseren’ tot een occult instrument. […]

Vierde dimensie Bijbelse duiding en weerlegging De esoterische wereld voegt aan de bestaande driedimensionale wereld een nieuwe kosmische of paranormale dimensie toe. Deze zgn. ‘vierde dimensie’ is door de mens niet waar te nemen, maar door middel van speciale technieken van initiatie leert men hierin te functioneren. Hierdoor zou men in staat zijn de driedimensionale […]