Hof van Eden

God plaatste de mens in de hof van Eden en zei: “Die mag je bewerken (in cultuur brengen, daar moet je goed voor zorgen.” De mens mocht van alle bomen de vruchten eten, hij hoefde ze maar te plukken. Hof van Eden (dl 1) God plaatste de mens in de hof van Eden en zei: […]

Het occulte

Aan het eind van Deuteronomium, in hoofdstuk 29 vers 29, staat de tekst: “De verborgen dingen zijn voor de HERE, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden van deze wet volbrengen.” Het occulte (dl 1) Aan het eind van Deuteronomium, in hoofdstuk 29 vers […]

Het Kwaad

In zekere zin is Genesis 3 het meest droevige hoofdstuk uit de Bijbel, omdat daarin de zondeval van de mens wordt beschreven. Het Kwaad (dl 1) In zekere zin is Genesis 3 het meest droevige hoofdstuk uit de Bijbel, omdat daarin de zondeval van de mens wordt beschreven. Het verklaart zoveel waar we anders nooit […]

Heersen of dienen deel 2

Tijdens de Paschamaaltijd begonnen de discipelen te begrijpen dat Jezus niet altijd bij hen zou blijven. Heersen of dienen (dl 2) Tijdens de Paschamaaltijd begonnen de discipelen te begrijpen dat Jezus niet altijd bij hen zou blijven. De vraag was nu: Wie van de discipelen zou Jezus’ plaats innemen en op aarde voortaan de eerste […]

Heidelbergse Catechismus deel 4

De Heidelbergse Catechismus is een van de belangrijkste belijdenisgeschriften van de Protestantse kerken. Heidelbergse Catechismus (dl 4) Hij is verdeeld in 52 zondagen; iedere zondag behandelt hij enkele vragen met de antwoorden opgesteld vanuit de Bijbel. Hieronder volgt een vraag en antwoord uit Zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus. Vraag: Wat is een oprecht geloof? […]

Heidenen deel 4

In de Bijbel wordt het woord ‘heidenen’ gebruikt voor alle volken buiten Israël, dus voor alle niet-joden, de gojim. Heidenen (dl 4) In de Bijbel wordt het woord ‘heidenen’ gebruikt voor alle volken buiten Israël, dus voor alle niet-joden, de gojim. De eerste apostelen waren ervan overtuigd dat Gods horizon eindigde bij het volk Israël. Dat […]

Heilige Geest deel 4

De Chinese christenleider Watchman Nee schreef eens: “Weet u, mijn vrienden, dat de Geest die in u is, God zelf is? Heilige Geest (dl 4) De Chinese christenleider Watchman Nee schreef eens: “Weet u, mijn vrienden, dat de Geest die in u is, God zelf is? Ik kan wel juichen als ik eraan denk: De […]

Heilige Schrift

Behalve Woord van God wordt de Bijbel ook wel Heilige Schrift genoemd. In de Bijbel betekent `heilig’: afgezonderd, apart gezet. Heilige Schrift (dl 1) Behalve Woord van God wordt de Bijbel ook wel Heilige Schrift genoemd. In de Bijbel betekent `heilig’: afgezonderd, apart gezet. Zo waren priesters, die God dienden in de tempel, apart gezet voor Hem. Zo zijn […]

Heiliging delen 2,4

In de Bijbel betekent heilig: apart gezet door en voor God. Het heeft dus niet zoveel te maken met een geheimzinnig of verheven gevoel. Heiliging (dl 2, 4) In de Bijbel betekent heilig: apart gezet door en voor God. Het heeft dus niet zoveel te maken met een geheimzinnig of verheven gevoel. Iedereen die bij […]

Hemel deel 4

Veel christenen hebben weinig over de hemel te vertellen. Hier volgen enkele dingen uit vele, die de Bijbel hierover zegt. Hemel (dl 4) Veel christenen hebben weinig over de hemel te vertellen. Hier volgen enkele dingen uit vele, die de Bijbel hierover zegt. Jezus leert zijn discipelen dat er in het Vaderhuis vele en eeuwige […]