In het jaar 1095 hield paus Urbanus II in de open lucht een redevoering waarin hij opriep tot de eerste van zeven kruistochten om moslims uit het Heilige Land te verdrijven, dat ze sinds 638 in hun bezit hadden. Kruistochten (dl 4) In het jaar 1095 hield paus Urbanus II in de open lucht een […]

Ons woord Pinksteren is afgeleid van het Griekse pentakostes en betekent ‘vijftig’ (dagen na Pasen). Pinksteren – christelijk feest (dl 4) Ons woord Pinksteren is afgeleid van het Griekse pentakostes en betekent ‘vijftig’ (dagen na Pasen). Het is het derde grote christelijke feest en betekent: God wil bij de mensen wonen. Christenen gedenken en vieren dat […]

Leraars hebben de gave om de Schrift uit te leggen, zodat Schriftgedeelten die zonder hun hulp onduidelijk zouden zijn, met hun hulp tot het hart gaan spreken. Leraars (dl 4) Leraars hebben de gave om de Schrift uit te leggen, zodat Schriftgedeelten die zonder hun hulp onduidelijk zouden zijn, met hun hulp tot het hart […]

Ieder volk kent zijn eigen prehistorie, dat is de tijd die voorafgaat aan de (geschreven) geschiedenis. Prehistorie (dl 1) Ieder volk kent zijn eigen prehistorie, dat is de tijd die voorafgaat aan de (geschreven) geschiedenis. Voor Nederland is het eind van de prehistorie slechts tweeduizend jaar geleden. Toen pas begonnen de mensen vast te leggen […]

De priesters bekleedden de hoogste functies in Israël (tot de tijd van de koningen). Zij gingen het volk voor in de eredienst. De priesters bekleedden de hoogste functies in Israël (tot de tijd van de koningen). Zij gingen het volk voor in de eredienst. De eredienst van Israël was een dienst van verzoening. Deze verzoening […]

Vanaf het boek Samu?l treden profeten op om namens God tegen koningen de waarheid te zeggen.   Vanaf het boek Samu?l treden profeten op om namens God tegen koningen de waarheid te zeggen. Profeten schrokken er niet voor terug om Gods wil bekend te maken hoewel ze beseften hoeveel weerstand hun woorden opriepen. Omdat de […]

De Hebreeuwse titel van het boek der Psalmen is tehillim, dat betekent lofprijzingen, lofzangen, in het Engels `praise’. Psalmen (dl 3) De Hebreeuwse titel van het boek der Psalmen is tehillim, dat betekent lofprijzingen, lofzangen, in het Engels `praise’. In het boek Psalmen zijn 150 liederen opgenomen en vele daarvan zijn door David gemaakt. De psalmisten […]

Het boek Esther vertelt ons over Haman’s plan om alle Joden in het hele koninkrijk van Ahasveros om te brengen. Purimfeest (dl 3) Het boek Esther vertelt ons over Haman’s plan om alle Joden in het hele koninkrijk van Ahasveros om te brengen. Daartoe werd het pur of poer (het lot) geworpen om te bepalen wat de geschikte dag […]

Er zijn 39 boeken in het Oude Testament opgenomen. Christenen volgen deze indeling: Oude Testament – indeling (dl 1) Er zijn 39 boeken in het Oude Testament opgenomen. Christenen volgen deze indeling: Historisch: 5 + 12 Dichterlijk: 5 Profetisch: 5 + 12 (Wet, Torah) Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium (Wijsheid en poëzie) Job Psalmen Spreuken […]

In Griekenland stond de tempel van Apollo met het orakel van Delphi. Bij een diepe bergkloof zat een oude vrouw als priesteres van Apollos. Orakel van Delphi (dl 4) In Griekenland stond de tempel van Apollo met het orakel van Delphi. Bij een diepe bergkloof zat een oude vrouw als priesteres van Apollos. Uit de […]