Heel bekend is de geschiedenis van de barmhartige Samaritaan. Jezus vertelde deze geschiedenis toen een wetgeleerde Hem had gevraagd: “Wie is mijn naaste?” Naastenliefde (dl 2) Heel bekend is de geschiedenis van de barmhartige Samaritaan. Jezus vertelde deze geschiedenis toen een wetgeleerde Hem had gevraagd: “Wie is mijn naaste?” Een Joodse man is beroofd en ligt […]

Zoals de eerste bladzijden van de Bijbel beginnen met een paradijselijke situatie, zo eindigt de Bijbel daarmee ook. In het begin heet het: En zie, het was zeer goed. Aan het eind klinkt er: En zie, het is alles nieuw geworden. Het boek Openbaring eindigt met een beschrijving van die toekomst in beelden die het […]

Het Nieuwe Testament telt 27 boeken, die als volgt worden ingedeeld: Nieuwe Testament – indeling (dl 2) Het Nieuwe Testament telt 27 boeken, die als volgt worden ingedeeld: <> Historisch: 5 geschiedenis Leerstellig: 21 uitleg en regels Profetisch: 1 toekomst (Vier evangelies) Mattheüs Markus Lukas Johannes Handelingen (Paulus-brieven) Romeinen 1 en 2 Corinthiërs Galaten Efeziërs […]

    In dit ‘Boek der aantallen’ wordt het grootste deel van Israëls reis door de woestijn beschreven, die totaal veertig jaar duurde. Numeri (dl 1) In dit ‘Boek der aantallen’ wordt het grootste deel van Israëls reis door de woestijn beschreven, die totaal veertig jaar duurde. `Aantallen’ heeft betrekking op de twee volkstellingen, die […]

Als mensen in een religie offeren, doen zij dat vaak om er iets van de goden voor terug te krijgen, bijvoorbeeld regen, of vruchtbaarheid. Offers (dl 1) Als mensen in een religie offeren, doen zij dat vaak om er iets van de goden voor terug te krijgen, bijvoorbeeld regen, of vruchtbaarheid. Maar in Israël werd […]

Het ‘Onze Vader’ (Latijn Paternoster) is over de gehele wereld bekend. De christenen mogen God als Vader aanspreken. God is een betere Vader dan enige aardse vader. Daarom wil Hij ook als ’Vader’ aangesproken worden. Onze Vader (dl 2) Het ‘Onze Vader’ (Latijn Paternoster) is over de gehele wereld bekend. De christenen mogen God als […]

Zowel in het Oosten als in het Westen spreekt men van de katholieke kerk. Alleen worden de gelovigen hier niet `katholieken’ genoemd maar `orthodoxen’, dat zijn zij die de juiste opvatting hebben over leer en liturgie. Oosters-Orthodox (dl 4) Zowel in het Oosten als in het Westen spreekt men van de katholieke kerk. Alleen worden […]

Het laatste Bijbelboek ‘Openbaring van Jezus Christus’ is geschreven met een dubbel doel. Openbaring (dl 4) Het laatste Bijbelboek ‘Openbaring van Jezus Christus’ is geschreven met een dubbel doel. Het eerste is vertroosting en bemoediging, het tweede is waarschuwing en appèl. Dat gold voor de tijd waarin Johannes leefde en het geldt ook voor alle […]

Een bekend Joods woord is Aliya. Het betekent `opgaan’, dat wil zeggen: opgaan naar Jeruzalem. Opgaan naar Jeruzalem (dl 2) Een bekend Joods woord is Aliya. Het betekent `opgaan’, dat wil zeggen: opgaan naar Jeruzalem. De pelgrims (de Joden die de feesten komen vieren en ver moesten reizen) moesten altijd omhoog om in Jeruzalem te komen. […]

De opname of wegrukking van de Gemeente van Jezus Christus is een geheimenis dat aan Paulus werd geopenbaard. Wij geven dit met de woorden van Paulus weer: Opname van de Gemeente (dl 4) De opname of wegrukking van de Gemeente van Jezus Christus is een geheimenis dat aan Paulus werd geopenbaard. Wij geven dit met […]