Hersenhelften—linker/rechter Samenvatting: Wat is de betekenis van linker- en rechter hersenhelft en hoe brengt men de ‘gewenste verbinding’ tot stand? __________ In de onderwijs-therapie is de leer van de hersenhelften een functie van onder meer de Edukinesiologie; deze ligt ten grondslag aan het draaien of tekenen van Lemniscaten. Zij gaat ervan uit dat iemands linker- […]

  Samenvatting: Lemniscaten draaien wordt gezien als nuttig bij de ontwikkeling van de grove motoriek. Hiermee zouden de hersenfuncties in balans worden gebracht. Een lemniscaat ziet eruit als een liggende acht en is de uitdrukking van een wiskundige functie. Maar het is ook een occult symbool dat de kringloop van de levenscyclus weergeeft en de […]

Edukinesiologie—kinderen bewegen, waarheen? Samenvatting: In de pedagogiek komt men steeds vaker het begrip ‘edukinesiologie’ tegen. Letterlijk betekent dit: opvoeden met behulp van bewegingsleer. Wat is de betekenis van linker- en rechter hersenhelft en hoe brengt men de ‘gewenste verbinding’ tot stand? Bewerking door drs. R.H. Matzken van het Anti-Okkultismus-Info, Nr. 2/1998 van Dr. Reinhard Franzke […]

Reiki, de kosmische levenskracht Samenvatting: In de pedagogiek doen allerlei termen uit de wereld van de therapie hun intrede. Eén ervan is Reiki, de kosmische levenskracht. Bewerking door drs. R.H. Matzken van een artikel van G. Feller in ‘Promise’, 1995 ___________ In de vloedgolf van ‘holistische therapieën’ die zich als alternatieve geneeswijzen aandienen, horen wij […]

Samenvatting: In de pedagogiek heeft het begrip ‘sjamanen’ hun intree gedaan, bijvoorbeeld in de spirituele pedagogiek en in NLP. Een bewerking door drs. R.H. Matzken van het gelijknamige boek van Dr. R. Franzke en Dr. L. Gassmann. _____________ In 1998 heeft het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam twee keer een tentoonstelling gehouden over […]

Hoe handel je, als je tijdens een reïntegratieproces in aanraking komt met za-zenboeddhisme? Achtergrond Za-zen heeft haar wortels en bronnen in het boeddhisme, wat direct zichtbaar is in de toegepaste methodiek en de denkwijze.  Daarmee is zij niet vrijblijvend, immers zich met zazen bezighouden bedrijft actief afgoderij. Dat vereist uitleg. ‘Za’ betekent ‘zitten’ en ‘zen’ betekent […]

ATMAN-PROJECT   Modern begrip waarmee het zoeken van het individu wordt beschreven, zijn streven naar de kosmische eenheid. De mens zoekt eerst zijn eigen identiteit in het Zelf of Atman (= ademtocht, ziel); vervolgens zoekt deze ziel om volledig op te gaan in de goddelijke wereldziel of Brahman. Dit opgaan is de echte verlossing/bevrijding en […]

ANDROGYNIE (Grieks: anèr = man en gynè = vrouw, )   Het versmelten van mannelijke en vrouwelijke eigenschappen op het geestelijke en psychische vlak (niet lichamelijk: een androgyn is geen hermafrodiet) in één persoon. Het gaat erom in zichzelf het andere geslacht in zijn psychische dimensies te ontwikkelen en te integreren, waardoor de nieuwe spiritualiteit […]

TRANSCENDENTE MEDITATIE (TM) Transcendente meditatie is een vorm van meditatie, waarin oude vedische tradities geschikt zijn gemaakt voor de westerse geest. Dit is het werk geweest van de rondtrekkende Indiase goeroe Maharishi Mahesh Yogi. Met behulp van de mantra of persoonlijke toverspreuk ontvangt de ‘inwijdeling’ het vermogen om met de ongeziene, maar zeer wezenlijke wereld […]

AFFIRMATIE Affirmatie is letterlijk bekrachtiging, bevestiging of herhaalde zelf-suggestie. In newagetermen is dit een begrip uit het hindoeïsme, waarbij bepaalde positieve zinnen of stellingen regelmatig worden herhaald. Als iemand bijvoorbeeld angstig van aard is, zal die persoon regelmatig de volgende zin voor zichzelf moeten bevestigen: “Ik ben in ieder opzicht een geheel, vol van moed, […]