Alfa-golven, zie Silva Mind Control Alpha = eerste letter van het Griekse alfabet Bijbelse duiding en weerlegging Vorm van Visualisatie waarbij men via zijn alpha-golven zijn eigen intuïtie en creativiteit leert te ontwikkelen met als doel om te werken aan de vervulling van zijn wensen. Alpha-golven zijn hersengolven met een lage frequentie, die optreden in […]

Akasha-kroniek afgeleid van het Griekse chronika = tijdverslag Bijbelse duiding en weerlegging Een alles omvattend geheugen waarin alle gebeurtenissen zouden liggen opgeslagen. Vanaf het begin van de wereld zouden alle gedachten, emoties en ideeën in het zgn. Boek van Akasha’ bewaard worden. Paranormale waarnemingen (zowel vanuit het verleden of in de toekomst) zouden berusten op […]

Aikido Bijbelse duiding en weerlegging Betrekkelijk jonge gevechtskunst, ontwikkeld uit o.a. Judo en Jujitsu, waarbij de tegenstander wordt tot partner. Zie ook bij (Japanse) gevechtskunst Zie ook bij Zen.  

Ahimsa / vegetarisme Bijbelse duiding en weerlegging Het niet opzettelijk doden (laat staan het eten) van (levende) wezens volgens de hindoeïstische (dharma) en boeddhistische wetgeving die in verband staan met de reïncarnatieleer. Dieren kunnen volgens hen gereïncarneerde zielen bevatten, vandáár hun ‘eerbied’ voor ‘het levende’   Het ahimsa – vegetarisme  is wat anders dan ‘leven […]

Ademoefeningen, zie ook bij (Prana) Yoga Bijbelse duiding en weerlegging Deze worden sinds eeuwen door de aanhangers van de religies van het Verre Oosten en Magie aanbevolen om een toestand van trance teweeg te brengen en daarmee de deur naar de onzichtbare wereld te openen. Prana yoga geldt als de bekendste ademtechniek die kan leiden […]

Acupunctuur (Latijn: acus = naald; punctum = prik) Bijbelse duiding en weerlegging Chinese geneeswijze waarbij goudkleurige en zilverkleurige naalden worden gebruikt die beide een eigen werking hebben. De naalden worden op zgn. acupunten in het lichaam geprikt. Daardoor stroomt de levensenergie (Chi) via de meridianen (levenskanalen) en wordt het evenwicht (Yin-Yang hersteld. Buiten het Taoïstische […]

Aardstralen, zie ook bij Feng Shui Bijbelse duiding en weerlegging Lijnen of bundels van lijnen die van de aarde uitgaan. Een esoterische duiding van een verschijnsel dat ook een natuurlijke verklaring heeft, zoals aardmagnetisme. De Chinezen verstaan aardstralen en wateraders als verstoring van het natuurlijk evenwicht van yin en yang en proberen hun invloed op […]

Aarden Bijbelse duiding en weerlegging Bij aarden maakt men letterlijk verbinding met de aarde door middel van de blote huid. Het doel is om door direct lichamelijk contact met de aarde de energie van de aarde door het lichaam te laten stromen. Deze energie heeft men nodig, zo wordt gedacht, om in balans te blijven. […]

  Samenvatting: Stonehenge – onschuldige folklore of godentempel? Wat zegt de Bijbel over gewijde stenen? _________ Stonehenge aan de Maas Nadat het project eerder was afgewezen, kwam op het laatste moment vrij plotseling het groene licht voor Stonehenge Rotterdam, “het festival van de menselijke maat, de natuur, de kunst en het idealisme.” Dit festival wordt […]

Samenvatting: Aan het New Age Handboek ontleende informatie over allerlei etherische aard- en luchtwezens. Kabouters hebben in alle culturen een andere naam, bijvoorbeeld kobolds (Duitsland), leprechauns (Ierland), trollen (Scandinavië), satyrs (Griekenland), jinn (Arabië) of seirim, letterlijk ‘ruigen’ of ‘harigen’ (Israël). De Bijbel geeft op enkele plaatsen nadere informatie over deze gematerialiseerde ‘veldgeesten’, zoals in Leviticus […]