Aura, zie ook bij Kleurentherapie (Latijn voor luchtstroom, adem) Bijbelse duiding en weerlegging Stralenkrans of halo om het stoffelijke lichaam, waarneembaar door paranormaal begaafde mensen. De vorm en kleur van iemands aura weerspiegelen zijn gemoeds- en gezondheidstoestand. Uiting van het etherische of fijnstoffelijke lichaam als de onzichtbare drager van de ziel, de Bio of het […]

Astrologie (Grieks: aster = ster, logos = woord) Bijbelse duiding en weerlegging De kunst om het wezen en lot van de mens uit de sterrenbeelden te duiden. Hierbij wordt verondersteld dat er een samenhang bestaat tussen de stand van de hemellichamen ten opzichte van elkaar, en de gebeurtenissen op aarde, zoals iemands geboorte of een […]

Astraal lichaam uit het Grieks: ‘van de sterren’ Bijbelse duiding en weerlegging Emotioneel lichaam, dat de gevoelens, emoties, het onderbewustzijn en karaktereigenschappen weerspiegelt. Het is mogelijk dat dit astrale lichaam, bijvoorbeeld tijdens de slaap, meditaties of andere oefeningen, het stoffelijke lichaam verlaat. Dit geeft de mens de illusie vrij te zijn van de beperkingen van […]

Archetypen (Grieks: archetupos = origineel, voorbeeld) Bijbelse duiding en weerlegging Universele oerpatronen uit het collectieve onbewuste, zoals beelden van dieren, heksen, helden en engelen. Zij worden gebruikt in de dieptepsychologie van C.J. Jung en verschijnen in dromen en visioenen en zijn terug te vinden in mythologieën, legenden en sprookjes. De bekendste archetypen zijn Persona (masker), […]

Antroposofie (Grieks: anthroopos – mens; sophia – wijsheid) Bijbelse duiding en weerlegging Leer van Dr. Rudolf Steiner (Oostenrijk, 1861-1925) sterk beïnvloed door het werk van Goethe. Steiner was paranormaal begaafd en had als zodanig toegang tot de Akasha-kroniek. In deze geesteswetenschappelijke benadering heeft naast oosterse begrippen als karma en reïncarnatie, ook het zgn. Christusbewustzijn een […]

Ankh (Latijn: ancora = levenskruis) Bijbelse duiding en weerlegging Symbool van het leven, te vinden op elk betekenisvol Egyptisch godenbeeld. Als hiëroglief betekent het ‘(sleutel tot het) leven’ in dubbele zin: * seksuele kracht en vruchtbaarheid * toegang tot de onsterfelijkheid De onderste lus verbeeldt het afsluiten van de dood door de goden waardoor de […]

Ankeren, zie bij NLP Bijbelse duiding en weerlegging Het slaan van een anker is een bekende techniek bij NLP om ‘momenten’ of ‘ervaringen’ met een bepaalde gevoelswaarde met elkaar te verbinden. Zo kan men tijdens een lichthypnotische trance een prettige herinnering vastleggen door een ‘anker’ te slaan, op bijv. de pols of het sleutelbeen. Later […]

Animisme Bijbelse duiding en weerlegging Het aanbidden van materie als ‘het goddelijke’ en het toekennen van bovennatuurlijke krachten en machten aan ‘dode’ materie (Voodoo bijvoorbeeld is een combinatie van Afrikaans animisme en rooms-katholicisme). Dit goddelijke is een geloof in persoonlijke geesten van bv. voorouders. Een sjamaan kan deze geesten manipuleren.   Waarom het schepsel aanbidden […]

Amulet of talisman (Latijn: amula = olieflesje) Bijbelse duiding en weerlegging Een voorwerp waaraan een bijzondere werking wordt toegeschreven. Door het op je lichaam te dragen biedt het bescherming tegen het ‘kwade’. Door het uitspreken van een bezwering of een rituele handeling zodat de (psychokinetische) kracht van de tovenaar nu ook uitgaan van deze tovermiddelen. […]

Alfa-golven, zie Silva Mind Control Alpha = eerste letter van het Griekse alfabet Bijbelse duiding en weerlegging Vorm van Visualisatie waarbij men via zijn alpha-golven zijn eigen intuïtie en creativiteit leert te ontwikkelen met als doel om te werken aan de vervulling van zijn wensen. Alpha-golven zijn hersengolven met een lage frequentie, die optreden in […]