Ayurveda Bijbelse duiding en weerlegging Massage of levensstijl uit het hindoeïsme. Het woordbetekent “kennis (ayur) van het leven (veda)”.  Ayurveda  beoogt een harmonie te bewerken tussen lichaam, geest en bewustzijn met als resultaat een lichamelijk, emotioneel en spiritueel welzijn. Middelen  als meditatie, yoga, voeding (dieet) en kruiden moeten deze ‘harmonie’ herstellen of verbeteren. De massage […]

Ayurvedische massage behoort (origine ±1500 voor Christus) tot de traditionele Indische geneeskunde. De hindoeleer stelt: ‘De vijf elementen zijn akasha (ether), vayu (lucht), agni (vuur), jara (water) en prthivi (aarde). Uit deze vijf elementen ontstaan de fysieke elementen, de drie dosha’s: vata (wind), pitta (gal) en kapha (slijm). Zij reguleren de fysiologie van het lichaam […]

Wat verstaan we onder avatar of avatara? Volgens het boek “Het domein van de slang” van dr. W.J. Ouweneel is een avatar een incarnatie (verschijning) van een godheid in een mensengedaante. In zowel verschillende hindoeïstische stromingen, als in het Mahayana-boeddhisme speelt de verering van een avatar een belangrijke rol. De avatar helpt de mensen verlichting […]

Autogene training (Grieks autogenèsis = zelfwording, zelfontwikkeling) Bijbelse duiding en weerlegging Ontspanningsmethode die wordt toegepast om symptomen, veroorzaakt door spanningen te behandelen. Hierbij concentreert de cliënt zich op bepaalde combinaties van psycho-fysiologische prikkels en leert daarmee zijn automatische lichaamsfuncties beheersen door het onbewuste zenuwstelsel te brengen onder de controle van het bewuste. Autogene training bouwt […]

Aura, zie ook bij Kleurentherapie (Latijn voor luchtstroom, adem) Bijbelse duiding en weerlegging Stralenkrans of halo om het stoffelijke lichaam, waarneembaar door paranormaal begaafde mensen. De vorm en kleur van iemands aura weerspiegelen zijn gemoeds- en gezondheidstoestand. Uiting van het etherische of fijnstoffelijke lichaam als de onzichtbare drager van de ziel, de Bio of het […]

Astrologie (Grieks: aster = ster, logos = woord) Bijbelse duiding en weerlegging De kunst om het wezen en lot van de mens uit de sterrenbeelden te duiden. Hierbij wordt verondersteld dat er een samenhang bestaat tussen de stand van de hemellichamen ten opzichte van elkaar, en de gebeurtenissen op aarde, zoals iemands geboorte of een […]

Astraal lichaam uit het Grieks: ‘van de sterren’ Bijbelse duiding en weerlegging Emotioneel lichaam, dat de gevoelens, emoties, het onderbewustzijn en karaktereigenschappen weerspiegelt. Het is mogelijk dat dit astrale lichaam, bijvoorbeeld tijdens de slaap, meditaties of andere oefeningen, het stoffelijke lichaam verlaat. Dit geeft de mens de illusie vrij te zijn van de beperkingen van […]

Archetypen (Grieks: archetupos = origineel, voorbeeld) Bijbelse duiding en weerlegging Universele oerpatronen uit het collectieve onbewuste, zoals beelden van dieren, heksen, helden en engelen. Zij worden gebruikt in de dieptepsychologie van C.J. Jung en verschijnen in dromen en visioenen en zijn terug te vinden in mythologieën, legenden en sprookjes. De bekendste archetypen zijn Persona (masker), […]

Antroposofie (Grieks: anthroopos – mens; sophia – wijsheid) Bijbelse duiding en weerlegging Leer van Dr. Rudolf Steiner (Oostenrijk, 1861-1925) sterk beïnvloed door het werk van Goethe. Steiner was paranormaal begaafd en had als zodanig toegang tot de Akasha-kroniek. In deze geesteswetenschappelijke benadering heeft naast oosterse begrippen als karma en reïncarnatie, ook het zgn. Christusbewustzijn een […]

Ankh (Latijn: ancora = levenskruis) Bijbelse duiding en weerlegging Symbool van het leven, te vinden op elk betekenisvol Egyptisch godenbeeld. Als hiëroglief betekent het ‘(sleutel tot het) leven’ in dubbele zin: * seksuele kracht en vruchtbaarheid * toegang tot de onsterfelijkheid De onderste lus verbeeldt het afsluiten van de dood door de goden waardoor de […]