SILVA MIND CONTROL Dit zijn cursussen die gebaseerd zijn op de methode van een zekere Da Silva. Daar wordt geleerd om (tijdelijk) over te schakelen op een lagere leeffrequentie of golflengte. Hierdoor wordt men gevoelig gemaakt voor buitenaardse werkelijkheden en dat stelt mensen in staat  zich op levendige wijze een laboratorium of workshop ergens in de […]

REBIRTHING Een vorm van psychotechniek waarbij de mens door bepaalde lichaamstechnieken (oorspronkelijk in warm water) zich zijn eigen geboorte kan herinneren en deze opnieuw kan beleven. Het verschil met yoga is dat hij bij het ademen een overvloed aan zuurstof tot zich neemt, waardoor een krachtige controle over lichaam en ziel wordt verkregen. Door zoveel […]

PSYCHEDELISCH  Grieks voor ‘de ziel blootleggen’ Psychedelische ervaringen worden in een veranderde toestand van bewustzijn beleefd, waarbij men als het ware boven zichzelf uitstijgt en daarbij, op afstand, een diep inzicht krijgt in de structuur van zijn ziel. Technieken (zoals extase), middelen (zoals muziek) of stoffen (zoals drugs) die een verandering in het bewustzijn of […]

POSITIEF DENKEN Ogenschijnlijk is het een neutraal, zelfs Bijbels begrip (bijv. Filip 4:4-9), want natuurlijk kan iemand beter ‘positief denken’ dan ‘negatief denken’.  Maar dit denken gaat ervan uit dat de mens, door een positieve levensinstelling, zelf de koers van zijn leven kan beïnvloeden. Het beginsel hiervan is dat herhaalde suggesties als autosuggestie werken waarbij een […]

PANTHEÏSME De  mens is goddelijk Één van de uitgangspunten van newage is dat er geen verschil bestaat tussen schepping en schepper. God is tegelijk zijn schepping. Hij maakt er deel van uit. Dat betekent, dat hij een onpersoonlijke kracht is, een energie. Dit is volstrekt in tegenspraak met wat in de Bijbel over God staat. Maar ook wij mensen […]

ORGANISCH-BIOLOGISCH Een vorm van alternatieve landbouw uit de crisisjaren, die uitgaat van ‘de kringloop der levende materie’. Deze methode richt zich op een vruchtbaar gebruik van de grond en op een betere kwaliteit van het produkt en gaat daarbij uit van het door Leibnitz ontwikkelde begrip monade: de kleinste, levende, geestelijke eenheid van kracht. Daarbij nemen […]

OPTIMISTISCHE TOEKOMSTBESCHOUWING Wat een toekomst Er heerst onder newagers een groot optimisme over de toekomst. De mens heeft de grootse taak om de kosmos verder te leiden en de evolutie in eigen handen te nemen in plaats van het, zoals tot nu toe, aan de natuur over te laten. Als het kosmisch bewustzijn van ieder […]

NUMEROLOGIE letterlijk: de esoterische leer van de getallen Volgens deze laatste leer is alles in de kosmos volgens vaste getallen geordend. Deze getallen hebben een eigen, diepe betekenis en staan onderling in bepaalde verhoudingen die ‘harmonie’ of ‘disharmonie’ betekenen. Het kennen van deze getalsverhoudingen is een belangrijke esoterische wetenschap. Men rekent zelfs met een studieduur […]

KUNDALINI Sanskriet voor ‘gekronkeld’ Het is de naam van een godin, die gesymboliseerd wordt door een slang, opgerold in drie en een halve wending en slapend met haar staart in haar bek. Deze ‘slang van leven, vuur en wijsheid’ zou zetelen onderaan de ruggegraat in het menselijk lichaam. Via tal van psycho-technieken en -therapieën (zoals […]

INDUCTIE Het is een begrip uit de traditionele logica. Tegenstelling: deductie (= afleiden) en inductie is het opklimmen van meer concrete, bijzondere begrippen naar meer abstracte, algemene begrippen. Hypnotische inductie impliceert het oproepen van bepaalde verschijnselen, herinneringen of visualisaties, die leiden tot een veranderde voorstellingswereld bij de cliënt. Een typisch voorbeeld hiervan is het ‘in beeld brengen’ […]