SILVA MIND CONTROL

Dit zijn cursussen die gebaseerd zijn op de methode van een zekere Da Silva. Daar wordt ge-leerd om (tijdelijk) over te schakelen op een lagere leeffrequentie of golflengte.   SILVA MIND CONTROL Dit zijn cursussen die gebaseerd zijn op de methode van een zekere Da Silva. Daar wordt geleerd om (tijdelijk) over te schakelen op […]

REBIRTHING

Een vorm van psychotechniek waarbij de mens door bepaalde lichaamstechnieken (oorspron-kelijk in warm water) zich zijn eigen geboorte kan herinneren en deze REBIRTHING   Een vorm van psychotechniek waarbij de mens door bepaalde lichaamstechnieken (oorspronkelijk in warm water) zich zijn eigen geboorte kan herinneren en deze opnieuw kan beleven. Het verschil met yoga is dat […]

PSYCHEDELISCH

Psychedelische ervaringen worden in een veranderde toestand van bewustzijn beleefd, waarbij men als het ware boven PSYCHEDELISCH  Grieks voor ‘de ziel blootleggen’ Psychedelische ervaringen worden in een veranderde toestand van bewustzijn beleefd, waarbij men als het ware boven zichzelf uitstijgt en daarbij, op afstand, een diep inzicht krijgt in de structuur van zijn ziel. Technieken […]

POSITIEF DENKEN

Ogenschijnlijk is het een neutraal, zelfs Bijbels begrip (bijv. Filip 4:4-9), want natuurlijk kan iemand beter ‘positief denken’ dan ‘negatief denken’. Maar dit denken gaat ervan uit dat POSITIEF DENKEN   Ogenschijnlijk is het een neutraal, zelfs Bijbels begrip (bijv. Filip 4:4-9), want natuurlijk kan iemand beter ‘positief denken’ dan ‘negatief denken’.  Maar dit denken gaat […]

PANTHEÏSME

Één van de uitgangspunten van newage is dat er geen verschil bestaat tussen schepping en schepper. God is tegelijk zijn schepping. Hij maakt er deel van uit. Dat betekent, dat hij een PANTHEÏSME   De  mens is goddelijk Één van de uitgangspunten van newage is dat er geen verschil bestaat tussen schepping en schepper. God is […]

ORGANISCH-BIOLOGISCH

Een vorm van alternatieve landbouw uit de crisisjaren, die uitgaat van ‘de kringloop der le-vende materie’. Deze methode richt zich op een vruchtbaar gebruik van de grond en op een betere kwaliteit van het produkt en gaat daarbij uit van ORGANISCH-BIOLOGISCH   Een vorm van alternatieve landbouw uit de crisisjaren, die uitgaat van ‘de kringloop der […]

OPTIMISTISCHE TOEKOMSTBESCHOUWING

Er heerst onder newagers een groot optimisme over de toekomst. De mens heeft de grootse taak om de kosmos verder te leiden en de evolutie in eigen handen te nemen in plaats van het, zoals tot nu toe, aan de natuur over te laten. OPTIMISTISCHE TOEKOMSTBESCHOUWING   Wat een toekomst Er heerst onder newagers een […]

NUMEROLOGIE

Volgens deze laatste leer is alles in de kosmos volgens vaste getallen geordend. Deze getallen hebben een eigen, diepe betekenis en staan onderling in bepaalde verhoudingen die NUMEROLOGIE letterlijk: de esoterische leer van de getallen Volgens deze laatste leer is alles in de kosmos volgens vaste getallen geordend. Deze getallen hebben een eigen, diepe betekenis […]

KUNDALINI

Het is de naam van een godin, die gesymboliseerd wordt door een slang, opgerold in drie en een halve wending en slapend met haar KUNDALINI Sanskriet voor ‘gekronkeld’ Het is de naam van een godin, die gesymboliseerd wordt door een slang, opgerold in drie en een halve wending en slapend met haar staart in haar […]

INDUCTIE

Het is een begrip uit de traditionele logica. Tegenstelling: deductie (= afleiden) en inductie is het opklimmen van meer concrete, bijzondere begrippen naar meer abstracte, algemene begrippen. Hypnotische inductie impliceert INDUCTIE   Het is een begrip uit de traditionele logica. Tegenstelling: deductie (= afleiden) en inductie is het opklimmen van meer concrete, bijzondere begrippen naar meer abstracte, […]