DE INTEGRALE SCHOOL

Het onderwijs is een heel belangrijk terrein waarop het newagedenken zich richt. Dit denken maakt in het onderwijs een grote voortgang, omdat men hoopt dat de nieuwe generatie gemakkelijker te winnen is voor het nieuwe denken dan de generatie die nog door het onderwijs tot ‘Vissen-denken’ is geprogrammeerd. Men redeneert dan, dat de moeite om […]

BEGRIPSOMSCHRIJVING

Als introductie tot het ‘nieuwe denken dient een goed begrip van waar new age nu eigenlijk voor staat. Het kern begrip is ‘het tijdperk van Aquarius’, waarmee onontkoombaar een heel ander denken de wereld wordt ingebracht. Dat dit grote problemen meebrengt komt, omdat mensen als regel erg terugschrikken voor ingrijpende veranderingen, temeer waar het verleden […]

GODSDIENSTLES IN EEN NEW AGE SAMENLEVING

Vanuit de vergelijking met India worden als kernpunten van het christen-zijn nader belicht: Gebed; cultuur; besef van geestelijke strijd; de Bijbel als absolute waarheid; geestelijke eenheid en radicaal discipelschap. India is in feite geen land, maar een werelddeel, met circa één miljard inwoners en 1652 verschillende talen. De voertaal bij het lesgeven is op veel […]

Nieuwe spiritualiteit beïnvloedt kerk en gemeente

Nieuwe begrippen New age, nieuwe tijd? Is dat niet al lang voorbij? Inderdaad behoort het begrip new age als aanduiding voor een periode al lang tot de verleden tijd. Maar hoe is het met het gedachtegoed? In hun nieuwe boek “Spirituele krachten van een nieuw tijdperk”  (Duitse uitgave ISBN 978-3-7655-1458-6 /prijs €  9,95 bewijzen de […]

GNOSTIEK

woensdag, 17 maart 2010 GNOSTIEK (Grieks gnosis= kennen) Ontstaan Gnostiek ontstond in de eerste eeuw. In Col 2 en 3, 1 Tim, Titus en 1 Joh wordt er tegen gewaarschuwd. De gnostiek is een poging om antwoord te geven op vragen als: waarom zijn we hier, wat is het doel van het leven, waar komt het […]

AUTOGENE TRAINING

Autogene training (Grieks ‘auto-gennèsis’ = zelf-wording, zelf-ontwikkeling). Een psychotechniek waarbij de cliënt zich in passieve toestand op bepaalde combinaties van psycho-fysiologische prikkels concentreert. AUTOGENE TRAINING Autogene training (Grieks ‘auto-gennèsis’ = zelf-wording, zelf-ontwikkeling). Een psychotechniek waarbij de cliënt zich in passieve toestand op bepaalde combinaties van psycho-fysiologische prikkels concentreert. Dit houdt in, dat hij zijn automatische […]

VIBRATIES

Vibraties zijn trillingen, die door alle elementen in het heelal worden uitgestraald. Dit leerstuk van de theosofen heeft ertoe geleid, dat   VIBRATIES   Vibraties zijn trillingen, die door alle elementen in het heelal worden uitgestraald. Dit leerstuk van de theosofen heeft ertoe geleid, dat kunstenaars zich oefenen in het waarnemen van deze trillingen, die […]

TAO

Thao is een Chinese vorm van de mystieke weg die naar het doel voert: de kosmische wet die in alle mensen werkt. Bij Confucius is dit de kosmische wet van evenwicht tussen TAO   Thao is een Chinese vorm van de mystieke weg die naar het doel voert: de kosmische wet die in alle mensen […]

SYNCRETISME

Kosmische harmonie Heel begrijpelijk en veelal terecht is de kritiek op de verbrokkeling in onze cultuur van wetenschap, geneeskunde, techniek e.d. Newage zegt in reactie daarop: SYNCRETISME  Kosmische harmonie Heel begrijpelijk en veelal terecht is de kritiek op de verbrokkeling in onze cultuur van wetenschap, geneeskunde, techniek e.d. Newage zegt in reactie daarop: mens en […]

SPIRITUALITEIT

In contact met het goddelijke Daar de mens deel is van het goddelijke en in zich een goddelijke kern heeft, is het mogelijk om met het goddelijke contact te maken. Dit kan op allerlei manieren. SPIRITUALITEIT In contact met het goddelijke Daar de mens deel is van het goddelijke en in zich een goddelijke kern […]