FINDHORN

Hier vestigde zich een toonaangevende newage-gemeenschap, die ontstaan is uit een experi-ment dat begin jaren zestig van de vorige eeuw begonnen is. Op mediale wijze gaf een ‘hoger wezen’, een     FINDHORN = naam van een rivier in Noord-Schotland Hier vestigde zich een toonaangevende newage-gemeenschap, die ontstaan is uit een experiment dat begin jaren […]

BHAGAVAD GITA

Het meest bekende hindoegeschrift dat dateert van enkele eeuwen voor Christus. Hierin wordt beschreven hoe de jonge krijger Arjuna in de strijd moet kiezen om zijn verwanten, die tot de BHAGAVAD GITA   = “het lied van de Heer” Het meest bekende hindoegeschrift dat dateert van enkele eeuwen voor Christus. Hierin wordt beschreven hoe de jonge […]

ZELFVERWERKELIJKING

De wetenschap van de zelfrealisatie behandelt de tijdloze kennis, die duizenden jaren lang door grote vedische leraren is uitgedragen. ZELFVERWERKELIJKING De wetenschap van de zelfrealisatie behandelt de tijdloze kennis, die duizenden jaren lang door grote vedische leraren is uitgedragen. Ze ontsluiert de geheimen van het innerlijk zelf, de natuur, het universum en ‘God’. De zelfverwerkelijking […]

ZELFVERGODDELIJKING

Dit is de waan van de mens, die op grond van moderne vormen van toverij tot de uitspraak komt dat hij zelf ‘God in zijn eigen wereld’ ZELFVERGODDELIJKING Dit is de waan van de mens, die op grond van moderne vormen van toverij tot de uitspraak komt dat hij zelf ‘God in zijn eigen wereld’ […]

ZELFHYPNOSE

Dikwijls zal een hypnotiseur zijn ‘cliënt’ niet alleen onder hypnose brengen, maar hem ook leren zichzelf in een hypnotische toestand te brengen, zo dikwijls als hij dat wil. ZELFHYPNOSE Dikwijls zal een hypnotiseur zijn ‘cliënt’ niet alleen onder hypnose brengen, maar hem ook leren zichzelf in een hypnotische toestand te brengen, zo dikwijls als hij […]

Yin Yang

Dit is een begrippenpaar uit de Chinese filosofie, dat de polariteit van alle dingen voorstelt. Volgens de leer van Tao draait alles letterlijk en figuurlijk om de beweging van energie tussen twee polen, zoals het intuïtieve en het rationele, het synthetische, omvattende en het analytische, ontledende, enzovoort. Yin/Yang Dit is een begrippenpaar uit de Chinese […]

WERKEN AAN HET BEWUSTZIJN

Eén van de eerste gebieden waarop new age zich richt is het bewustzijn. Het menselijk bewustzijn volgt een bepaalde logica van denken: dit gaat uit van een bepaald wereldbeeld, wat new agers ‘paradigma’ noemen. WERKEN AAN HET BEWUSTZIJN Eén van de eerste gebieden waarop new age zich richt is het bewustzijn. Het menselijk bewustzijn volgt […]

WAT ZEGT DE BIJBEL OVER DE WERELD VAN HET BOVENNATUURLIJKE?

De Bijbel onderscheidt twee bovennatuurlijke werelden: WAT ZEGT DE BIJBEL OVER DE WERELD VAN HET BOVENNATUURLIJKE? De Bijbel onderscheidt twee bovennatuurlijke werelden: q       de wereld van God en Zijn engelen: ULTRA = boven alles verheven, die alleen door openbaring gekend kan worden, bijvoorbeeld I Korintiërs 2:10-16, q       de wereld van satan en zijn engelen: NULTRA = de […]

VORIG-LEVEN-ERVARING

In een veranderde toestand van bewustzijn, bijvoorbeeld als gevolg van hypnose, kunnen mensen tot vóór hun geboorte worden teruggevoerd en vaak vertellen over hun ‘vorig leven’. Bij navraag blijken de berichten soms tot in details te kloppen, wat er zeker toe heeft bijgedragen dat nu velen in West-Europa geloof hechten aan de reïncarnatie. Deze techniek wordt, […]

VISUALISERING

Het is het vermogen om zich een aanschouwelijke voorstelling te maken van zaken ‘in gedachten’, met het doel om deze voorstelling tot werkelijkheid te maken. VISUALISERING Het is het vermogen om zich een aanschouwelijke voorstelling te maken van zaken ‘in gedachten’, met het doel om deze voorstelling tot werkelijkheid te maken. Met name dit laatste […]