FINDHORN = naam van een rivier in Noord-Schotland Hier vestigde zich een toonaangevende newage-gemeenschap, die ontstaan is uit een experiment dat begin jaren zestig van de vorige eeuw begonnen is. Op mediale wijze gaf een ‘hoger wezen’, een Deva ofwel de god Pan, een bericht door om een tuin aan te leggen op een onvruchtbaar […]

BHAGAVAD GITA   = “het lied van de Heer” Het meest bekende hindoegeschrift dat dateert van enkele eeuwen voor Christus. Hierin wordt beschreven hoe de jonge krijger Arjuna in de strijd moet kiezen om zijn verwanten, die tot de tegenpartij behoren, te doden. Centraal staat de god Krisjna, die aan Arjuna in al zijn vormen verschijnt […]

ZELFVERWERKELIJKING De wetenschap van de zelfrealisatie behandelt de tijdloze kennis, die duizenden jaren lang door grote vedische leraren is uitgedragen. Ze ontsluiert de geheimen van het innerlijk zelf, de natuur, het universum en ‘God’. De zelfverwerkelijking is het einddoel van alle oosterse meditatie en yoga en omvat de bevrijding van de illusie dat het individu […]

ZELFVERGODDELIJKING Dit is de waan van de mens, die op grond van moderne vormen van toverij tot de uitspraak komt dat hij zelf ‘God in zijn eigen wereld’ is (Werner Erhard, EST: Erhard Seminar Training) of ‘een God in wording’ (de Maitreya van Benjamin Creme). Anderen, die hetzelfde beweren zijn onder anderen Maharishi Mahesh Yogi, […]

ZELFHYPNOSE Dikwijls zal een hypnotiseur zijn ‘cliënt’ niet alleen onder hypnose brengen, maar hem ook leren zichzelf in een hypnotische toestand te brengen, zo dikwijls als hij dat wil. Zodoende kan iedereen zijn eigen hypnotiseur worden, waarbij allerlei ‘werelden’ kunnen worden opgeroepen: het onbewuste, de wereld van droom en fantasie, maar ook geldt voor hen […]

Yin/Yang Dit is een begrippenpaar uit de Chinese filosofie, dat de polariteit van alle dingen voorstelt. Volgens de leer van Tao draait alles letterlijk en figuurlijk om de beweging van energie tussen twee polen, zoals het intuïtieve en het rationele, het synthetische, omvattende en het analytische, ontledende, enzovoort. Het zaad van yang is begrepen in […]

WERKEN AAN HET BEWUSTZIJN Eén van de eerste gebieden waarop new age zich richt is het bewustzijn. Het menselijk bewustzijn volgt een bepaalde logica van denken: dit gaat uit van een bepaald wereldbeeld, wat new agers ‘paradigma’ noemen. Van hieruit wordt iemands oriëntatie bepaald en vanuit dit wereldbeeld vinden morele beoordelingen plaats. Dat leidt dan […]

WAT ZEGT DE BIJBEL OVER DE WERELD VAN HET BOVENNATUURLIJKE? De Bijbel onderscheidt twee bovennatuurlijke werelden: q       de wereld van God en Zijn engelen: ULTRA = boven alles verheven, die alleen door openbaring gekend kan worden, bijvoorbeeld I Korintiërs 2:10-16, q       de wereld van satan en zijn engelen: NULTRA = de schijnwereld van de ijdele nietigheden’ die […]

In een veranderde toestand van bewustzijn, bijvoorbeeld als gevolg van hypnose, kunnen mensen tot vóór hun geboorte worden teruggevoerd en vaak vertellen over hun ‘vorig leven’. Bij navraag blijken de berichten soms tot in details te kloppen, wat er zeker toe heeft bijgedragen dat nu velen in West-Europa geloof hechten aan de reïncarnatie. Deze techniek wordt, […]

VISUALISERING Het is het vermogen om zich een aanschouwelijke voorstelling te maken van zaken ‘in gedachten’, met het doel om deze voorstelling tot werkelijkheid te maken. Met name dit laatste maakt de visualisering tot een occult instrument, in tegenstelling tot het normale vermogen om te fantaseren. Visualisering is een creatief proces, dat zich afspeelt op […]