RITEN/RITUELEN

Riten/Rituelen is afgeleid van de Indische term ‘rta’= waarheid of recht. Het zijn heilige handelingen, zoals die in alle religies voorkomen en die in de loop van de tijd in de traditie van een stam of een religieuze gemeenschap vorm hebben gekregen, Het bestaan van riten wijst op een bij de mensen levend besef dat […]

REÏNCARNATIE

Reïncarnatie is de hindoeleer van de zielsverhuizing of de wedergeboortes. Een voorstelling die stelt, dat de ziel van de mens (of van dieren en planten) na de dood weer in materiële vorm wordt geïncarneerd.   REÏNCARNATIE Reïncarnatie is de hindoeleer van de zielsverhuizing of de wedergeboortes. Een voorstelling die stelt, dat de ziel van de mens […]

REFLEXOLOGIE

Het is een occult medische behandelingswijze van vijfduizend jaar oud, die zowel in China als het antieke Egypte werd toegepast. REFLEXOLOGIE Het is een occult medische behandelingswijze van vijfduizend jaar oud, die zowel in China als het antieke Egypte werd toegepast. De behandeling is gebaseerd op dezelfde principes als acupunctuur: de kanalen van energie (meridianen) […]

PSYCHISCHE KRACHT

In de diepte van de menselijke ziel ligt een potentieel verborgen dat meestal ‘onbenut blijft, maar tegelijkertijd onbegrensd is. PSYCHISCHE KRACHT (PSI) In de diepte van de menselijke ziel ligt een potentieel verborgen dat meestal ‘onbenut blijft, maar tegelijkertijd onbegrensd is. Bij dit ‘grote onbewuste’ vergeleken wordt ons verstand eigenlijk maar als iets tweederangs beschouwd, […]

PARAPSYCHOLOGIE

Een moderne vorm van animisme is de parapsychologie en dat letterlijk inhoudt: datgene wat naast de psychologie staat, zoals ook de metafysica haar naam ontleende als datgene wat achter de fysica staat. Deze wetenschap houdt zich bezig met de fenomenen van de buiten-zintuiglijke waarneming. PARAPSYCHOLOGIE Een moderne vorm van animisme is de parapsychologie en dat […]

ONTSPANNINGSTECHNIEKEN

Oefeningen en systemen, die leiden tot ontspanning van lichaam en geest. Juist in een tijd met veel stress is er grote vraag naar een holistisch harmonische levenshouding. ONTSPANNINGSTECHNIEKEN Oefeningen en systemen, die leiden tot ontspanning van lichaam en geest. Juist in een tijd met veel stress is er grote vraag naar een holistisch harmonische levenshouding. […]

De new age pedagogiek

Prof. dr. Franzke, hoogleraar Pedagogiek aan de universiteit van Hannover, heeft een uitgebreid document over de newage-pedagogiek samengesteld. Prof. dr. Franzke, hoogleraar Pedagogiek aan de universiteit van Hannover, heeft eenuitgebreid document over de newage-pedagogiek samengesteld. Hoewel er zaken zijn die op de Duitse situatie betrekking hebben, is het voor ons van belang om de achtergronden […]

NEURO-LINGUÏSTISCH PROGRAMMEREN

Oorspronkelijk een combinatie van twee disciplines van wetenschap, de Gestalttherapie en de linguïstiek of taalbeheersing; naderhand uitgebreid met de neurologie en de cybernetica. NEURO-LINGUÏSTISCH PROGRAMMEREN (NLP) Oorspronkelijk een combinatie van twee disciplines van wetenschap, de Gestalttherapie en de linguïstiek of taalbeheersing; naderhand uitgebreid met de neurologie en de cybernetica. Doel hiervan is het beheersen van de […]

MYSTIEK

De in wezen onbeschrijflijke ervaring van de vereniging van de mens met God, het hoogste wezen of het hoogste principe (union mystica). MYSTIEK (Grieks muein = ‘de ogen sluiten’) De in wezen onbeschrijflijke ervaring van de vereniging van de mens met God, het hoogste wezen of het hoogste principe (union mystica). Als de tien algemene kenmerken […]

MEDIANET

Medianet is een mondiaal netwerk dat alle elektronische communicatietechnologieën omvat, zoals radio, televisie, satellieten, beeldschermen, videotekst, telefoon, computers, alsmede alle hiertoe behorende software inclusief cassettes, beeldplaten, programma’s en dergelijke. Dit medianet draagt ertoe bij dat onze wereld als ‘t ware ineenschrompelt tot wat tegenwoordig heet ‘een mondiaal dorp’. Men meent, dat dit medianet gaandeweg alle […]