Dit begrip komt regelmatig terug in het boek Pediker en betekent: IJdelheid (dl 3) Dit begrip komt regelmatig terug in het boek Pediker en betekent: leegheid, zinloosheid. Het boek begint zo: ‘IJl en vluchtig, nutteloos is alles, zegt hij. Volkomen zinloos is het leven. De mens zwoegt en tobt heel zijn leven lang, maar wat bereikt […]

De komst van Jezus betekent iets heel moois. Jozef kreeg van de engel van God over Maria te horen: “De maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven. Immanuel (dl 2) De komst van Jezus betekent iets heel moois. Jozef kreeg van de engel van God over […]

Dit zijn de namen van de twaalf stammen van Jakob, de twaalf stamvaders van Israël. Israëls stamvaders (dl 1) Dit zijn de namen van de twaalf stammen van Jakob, de twaalf stamvaders van Israël. Ruben Simeon Levi Juda Dan Naftali Gad Aser Issaschar Zebulon Jozef Benjamin Aan het einde van zijn leven, roept Jakob zijn […]

De geschiedenis van Jakob begint in Genesis 25 en loopt door tot Genesis 50. Dat is bijna de helft van het boek Genesis. Jakob, de derde aartsvader (dl 1) De geschiedenis van Jakob begint in Genesis 25 en loopt door tot Genesis 50. Dat is bijna de helft van het boek Genesis. Met Jakob begint […]

De profeet Jeremia woonde in een dorpje niet ver van Jeruzalem, Anathoth. Het is de plaats waar verbannen priesters moesten leven. Jeremia (dl 3) De profeet Jeremia woonde in een dorpje niet ver van Jeruzalem, Anathoth. Het is de plaats waar verbannen priesters moesten leven. Jeremia leefde wat later dan Jesaja en heeft de tijd […]

De stad Jericho werd door de Israëlieten veroverd zonder dat ze ervoor hoefden te vechten. Jericho (dl 3) De stad Jericho werd door de Israëlieten veroverd zonder dat ze ervoor hoefden te vechten. Het enige wat ze moesten doen, was zeven dagen om de stad lopen. Zij mochten onderweg niet praten, alleen werd er door […]

  Jeruzalem (dl 3) De naam Jeruzalem betekent: stad van de vrede. Maar voor die vrede is erg veel gebeden en gestreden. Tienmaal werd de stad veroverd en vijfmaal verwoest. Hier volgt de geschiedenis in een notedop. 1. De oudste naam van de stad was Salem, of Uru-salem, stad van vrede. In de dagen van […]

De eerste van de vier grote profeten was Jesaja (de andere drie zijn Jeremia, Ezechiël en Daniël. Jesaja (dl 3) De eerste van de vier grote profeten was Jesaja (de andere drie zijn Jeremia, Ezechiël en Daniël. Hj is wel genoemd de Koning van de profeten of de Evangelist van het oude verbond. Zijn woorden […]

De naam Jezus betekent: God redt. Het is de Griekse vorm (Iesous) van de Hebreeuwse naam Jeshua, Verlosser, Zaligmaker. Jezus (dl 2) De naam Jezus betekent: God redt. Het is de Griekse vorm (Iesous) van de Hebreeuwse naam Jeshua, Verlosser, Zaligmaker. Dat had de engel Gabriël tegen Jozef gezegd: “Maria zal een zoon krijgen, die u […]

Job moet lang vóór Mozes geleefd hebben, waarschijnlijk in de tijd van Abraham. De Bijbel is heel duidelijk over Job (dl 3) Job moet lang vóór Mozes geleefd hebben, waarschijnlijk in de tijd van Abraham. De Bijbel is heel duidelijk over – Jobs vroomheid. Hij was eerlijk en godvrezend. – Jobs rijkdom. Hij was de […]