In Athene sprak Paulus de filosofen toe. Die vielen uiteen in verschillende denkscholen. Filosofen van Athene (dl 4) In Athene sprak Paulus de filosofen toe. Die vielen uiteen in verschillende denkscholen. De Stoïcijnen leerden dat de mens moet leren leven in harmonie met de natuur (de kosmos). Daarin bestond de hoogste gelukzaligheid. Om tot het echte leven door te […]

  Fundamentalisme (dl 4) De afgelopen tijd heeft het begrip ‘fundamentalisme’ een heel andere inhoud gekregen. In aansluiting op het moderne taalgebruik maken wij daarom verschil tussen een ‘fundamentalist’ en iemand die ‘fundamenteel’ denkt. Fundamentalisten willen hun eigen godsdienstige waarden dwingend aan anderen opleggen, als ‘t kan zelfs aan de hele samenleving. Fundamentalisme komt in […]

Tegenover de intolerantie jegens andersdenkenden van fundamentalisten staat de tolerantie van het waarachtige christelijk geloof. Dit betekent natuurlijk niet dat ieder mens zelf wel zal bepalen wat hij gelooft. Fundamenteel (dl 4) Tegenover de intolerantie jegens andersdenkenden van fundamentalisten staat de tolerantie van het waarachtige christelijk geloof. Dit betekent natuurlijk niet dat ieder mens zelf […]

Bij oorlogvoering denk je aan fysiek geweld en aan goedgetrainde soldaten om de vijand te verslaan. Geestelijke wapenrusting (dl 4) Bij oorlogvoering denk je aan fysiek geweld en aan goedgetrainde soldaten om de vijand te verslaan. Maar tegen de machten en krachten van de boze kun je niet op die manier strijden. Daarvoor is iets […]

De wereld wordt geregeerd door mensen. Maar achter de mensen zijn het vaak verborgen machten die hen besturen, machten die tegen Gods koninkrijk zijn en tegen alles wat waar en goed is. Geestenwereld (dl 4) De wereld wordt geregeerd door mensen. Maar achter de mensen zijn het vaak verborgen machten die hen besturen, machten die […]

Het volkslied van Israël is het Hatikwah, `De Hoop’. Het spreekt van de hoop die alle eeuwen door geweest is in het Joodse volk om verenigd te worden in Erets Israël, het land Israël. Sinds de Babylonische ballingschap is dit verlangen nooit meer verdwenen. Hatikwah (dl 3) Het volkslied van Israël is het Hatikwah, `De Hoop’. […]

Abraham, Isa?k en Jakob, de drie aartsvaders, waren Hebree?n, nakomelingen van Heber Zij hadden een eigen taal en cultuur en ook een eigen gebied. Hebree?n, Isra?lieten en Joden (dl 1) Abraham, Isa?k en Jakob, de drie aartsvaders, waren Hebree?n, nakomelingen van Heber Zij hadden een eigen taal en cultuur en ook een eigen gebied. Ook […]

De TeNaCH noemt het Hooglied `Lied der liederen’. Wij zouden zeggen: Het Hoogste Lied. Dat wordt zo genoemd omdat het de liefde bezingt: Hooglied van Salomo (dl 3) De TeNaCH noemt het Hooglied `Lied der liederen’. Wij zouden zeggen: Het Hoogste Lied. Dat wordt zo genoemd omdat het de liefde bezingt: het is een lofzang […]

Het leven van een christen is niet altijd makkelijk te begrijpen voor iemand die zelf niet gelooft, omdat hij er van de buitenkant tegenaan kijkt. Daarbij komt dat het christenleven paradoxen kent. Zoals: horig én mondig. Horig en mondig (dl 4) Het leven van een christen is niet altijd makkelijk te begrijpen voor iemand die […]

De horizon van God is wijder dan de joodse mensen dachten. Door een visioen maakte God dat duidelijk aan de apostel Petrus: Gods horizon is zo wijd als de wereld en wordt bepaald vanuit één persoon: de Here Jezus Christus. Horizon van God (dl 4) De horizon van God is wijder dan de joodse mensen […]