Moslimbroederschap: de spil van het moslimfundamentalisme

Toen Hassan Al-Banna samen met zijn broer Gamal en vijf jeugdvrienden in 1928 een anti-westerse organisatie startte, zal hij zich nooit beseft hebben dat dit groepje moslims aan de basis zou staan van een wereldwijd netwerk dat nu nog elke dag van zich laat horen. De invloed van de moslimbroederschap op de geschiedenis van de laatste eeuw is groot en zal de komende jaren niet minder worden. Terreurorganisaties Hamas, Hezbollah en Al Qaida zijn […]

De moslimbroederschap (deel 2)

Tactiek moslimbroederschap Door de grondwet uit te buiten eist men en eist men en eist men. Men wil de rechtstaat met eigen wetten infiltreren en ten val brengen. Hier heeft men gedeeltelijk al belangrijke doelen bereikt met behulp van politiek, de media en de rechtbanken. Politieke, religieuze en culturele invloeden van het Westen wijst de […]

De moslimbroederschap (deel 1)

  Regelmatig is de islamitische organisatie, de moslimbroederschap, in het nieuws. De onlusten in Egypte geven daar een voorbeeld van. Wat is dat voor een organisatie? Wat is haar doelstelling? Op internet is veel te vinden. De auteur van onderstaand artikel vat het kort samen:   De moslimbroederschap wil de gehele wereld islamiseren en Israël vernietigen.   […]

Bijbel of Koran/De vraag naar de waarheid

door Els Nannen Een boek dat in juni 2010 is uitgekomen. Op de achterzijde staat: In Duitsland wordt al jaren tegen nieuwbouw van moskeeën geprotesteerd. In het referendum van november 2009 in Zwitserland werd nieuwbouw van minaretten door de bevolking afgewezen. Erdogan, nu premier van Turkije, noemde enkele jaren geleden in Keulen minaretten ‘bajonetten van […]

Glaubensrichtungen des Islam

13. Glaubensrichtungen des Islam Allgemein bekannt sind nur zwei Glaubensrichtungen: die Schiiten, die sich hauptsächlich im Iran befinden und die Sunniten, die die Mehrheit der Moslem ausmacht. Aber es gibt noch mehrere andere größere Abspaltungen. Die Hauptthemen der Spaltungen innerhalb des Islam waren: Ist der Koran erschaffen oder unerschaffen? Qualifikation des Gemeindeleiters nach Mohammed für […]

Database van enkele artikelen

Data Base van gedocumenteerde publicaties over de islam De profeet Mohammed Stromingen binnen de islam  Allah of God De profeet Mohammed Ibn Ishaak, gest. ca. 767, vertaald door Wim Raven, die eerder “Leidraad voor het leven”schreefJezus of Mohammed, een vergelijking tussen de stichters van ’s werelds twee grootste religies, door SilasMohammed en Jezus. Er mag gesproken […]

Islamitische en westerse waarden

Islamitische en Westerse waarden: Vullen ze elkaar aan . . . of sluiten ze elkaar uit? 1. Eind januari 2004 is het rapport verschenen van de commissie-Blok ‘Bruggen bouwen’ – over 30 jaar integratiebeleid in Nederland. In dit rapport, maar nog meer in de reacties hierop door de Kamerfracties en de pers, wordt onderscheid gemaakt […]

Register van islamitische stromingen en Arabische woorden

Register van islamitische stromingen en Arabische woorden  Alawieten volgelingen van Ali, neef en schoonzoon Mohammed die de leden van deze tak als diens opvolger beschouwen. Ze zijn aanhangers van een liberale stroming in de islam; vooral in Turkije en Syrië adzaan oproep tot het rituele plichtgebed vanaf de minaret Allah god. Voor moslims hun islamitische […]

boekbespreking over de islam

Bespreking van enkele toonaangevende boeken over de islam, die bij het onderwijs aan de orde kunnen komen. Wij maken hierbij onderscheid tussen boeken die uitgaan van dezelfde uitgangspunten als wijzelf, en boeken die volgens ons een vertekend (meestal te rooskleurig en verhullend) beeld van de islam geven. Boeken die ’n reëel beeld van de islam […]

Denkbeelden over God in het christendom en de islam

Introductie De verschillen tussen verscheidene godsdiensten worden de laatste tijd steeds vaker afgevlakt. De nadruk wordt gelegd op de overeenkomsten en zo worden de verschillen minder belangrijk gevonden. Zo worden ook de verschillen tussen het christelijk geloof en de islam gebagatelliseerd. We horen steeds vaker dat Allah in de Koran eigenlijk dezelfde is als de […]