Boerka

  Boerka In de Hadith staan meer dan honderd verwijzingen naar de positie van de vrouw en haar kledingvoorschriften, welke reden zijn voor het dragen van een hoofddoek of boerka, maar tevens ook voor genitale verminking (vrouwenbesnijdenis), Een paar voorbeelden: Bukhari 2 24 541 Vrouwen zijn gebrekkig in intelligentie en geloof. Muslim – 4 1926 […]

Salafisme

  Salafisme Salafisme is een verzamelterm voor een spectrum van fundamentalistische stromingen binnen de soennitische islam. Salafisten streven naar, wat zij noemen, de zuivere islam en willen naar deze basis terugkeren. Salafisme is het volgen van de methodiek van de vrome voorgangers in geloofsleer, woorden, daden en bij meningsverschillen. Salafisme wordt vaak gelijkgesteld met de […]

Worden feiten over de islam verzwegen?

Worden feiten over de islam verzwegen? Halve, gekleurde of onvolledige informatie in schoolboeken Dat zal toch wel meevallen, zullen sommigen denken. Is dat vertrouwen terecht of is men in slaap gevallen? Inmiddels is bekend dat leerlingen sinds jaar en dag psychologisch worden geconditioneerd richting de evolutietheorie. Sterker nog, tegenwoordig zijn er steeds meer christenen, die […]

De Allah van de Koran – door welke geest geleid? De islam en zijn inspiratiebron (zie webshop)

De volksislam   Inleiding In dit boek (78 blz.) waarvan de auteur Moussa Afschar is, gaat het niet om de verschillen tussen christendom en islam, maar om een denkwereld binnen de islam en dan met name van de volksislam. Inhoudelijk De auteur brengt een scheiding aan tussen de schrift – en de volksislam. De schriftislam […]

Radicalisering van Europese moslims

RADICALISERING VAN EUROPESE MOSLIMS BEREIKT BESLISSEND STADIUM   Het volgende is een citaat uit “Radicalisering van Europese moslims”, Breitbart.com, 23 maart 2015: “In 2013, publiceerde Ruud Koopmans de uitkomst van een pan-Europese studie, gebaseerd op vraaggesprekken met 9000 Europese moslims. De resultaten laten zien dat een groot aantal Europese moslims gelooft in veel van het […]

De islam en het Westen

De islam na 7/01   7/01 Met de aanslag van 7 januari 2015 op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs lijkt Europa nu zijn eigen ‘9/11’ te hebben. De aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001 (daar wordt eerst de maand genoemd en daarna de dag) schudde dat land […]

Islamisering

Islamisering en islamvijandigheid Seculiere media waarschuwen onvermoeibaar voor islamvijandige demonstraties en gedachtegangen, ook na de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs.en ze hebben niet in de gaten dat ze met twee maten meten. Het is best merkwaardig. In de tijd van de studentenrevolutie verscheen er een boek met de titel Das Elend […]

Visioenen en dromen onder moslims

Op  de site www.svchapel.org stonden twee artikelen van pastor Dennis McBride over dromen en visioenen van ‘Isa uit de Koran. Aan mevr. E. Nannen, auteur van Bijbel of Koran/De vraag naar de Waarheid (zie webshop) is gevraagd daarop te reageren.   Een visioenen-en-dromen-beweging onder moslims   Wie is de ’Isa van de Koran? Het woord  […]

Anders leren kijken: moslims leren kennen, begrijpen en bereiken.

door Dr. Nabeel T. Jabbour, uitg. Novapres, ISBN 978-90-76596-05-1, 256 pagina’s, € 17,90.   Postmoderne visie In dit boek wil de schrijver een handleiding geven hoe we als westerse christenen gevoeliger kunnen zijn en meer begrip tonen voor moslims en hun islamitische cultuur. Aan de hand van de fictieve persoon Ahmed, wiens opvattingen een samenvoeging […]

De Bijbelse Jezus of de 'Isa uit de Koran?

Op  de site www.svchapel.org stonden twee artikelen van pastor Dennis McBride over dromen en visioenen van ‘Isa uit de Koran. Aan mevr. E. Nannen, auteur van Bijbel of Koran/De vraag naar de Waarheid (zie webshop) is gevraagd daarop te reageren. Een visioenen-en-dromen-beweging onder moslims Wie is de ’Isa van de Koran? Het woord  ‘Isa in […]