De Allah van de Koran – door welke geest geleid? De islam en zijn inspiratiebron (zie webshop)

De volksislam   Inleiding In dit boek (78 blz.) waarvan de auteur Moussa Afschar is, gaat het niet om de verschillen tussen christendom en islam, maar om een denkwereld binnen de islam en dan met name van de volksislam. Inhoudelijk De auteur brengt een scheiding aan tussen de schrift – en de volksislam. De schriftislam […]

Radicalisering van Europese moslims

RADICALISERING VAN EUROPESE MOSLIMS BEREIKT BESLISSEND STADIUM   Het volgende is een citaat uit “Radicalisering van Europese moslims”, Breitbart.com, 23 maart 2015: “In 2013, publiceerde Ruud Koopmans de uitkomst van een pan-Europese studie, gebaseerd op vraaggesprekken met 9000 Europese moslims. De resultaten laten zien dat een groot aantal Europese moslims gelooft in veel van het […]

De islam en het Westen

De islam na 7/01   7/01 Met de aanslag van 7 januari 2015 op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs lijkt Europa nu zijn eigen ‘9/11’ te hebben. De aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001 (daar wordt eerst de maand genoemd en daarna de dag) schudde dat land […]

Islamisering

Islamisering en islamvijandigheid Seculiere media waarschuwen onvermoeibaar voor islamvijandige demonstraties en gedachtegangen, ook na de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs.en ze hebben niet in de gaten dat ze met twee maten meten. Het is best merkwaardig. In de tijd van de studentenrevolutie verscheen er een boek met de titel Das Elend […]

Visioenen en dromen onder moslims

Op  de site www.svchapel.org stonden twee artikelen van pastor Dennis McBride over dromen en visioenen van ‘Isa uit de Koran. Aan mevr. E. Nannen, auteur van Bijbel of Koran/De vraag naar de Waarheid (zie webshop) is gevraagd daarop te reageren.   Een visioenen-en-dromen-beweging onder moslims   Wie is de ’Isa van de Koran? Het woord  […]

Anders leren kijken: moslims leren kennen, begrijpen en bereiken.

door Dr. Nabeel T. Jabbour, uitg. Novapres, ISBN 978-90-76596-05-1, 256 pagina’s, € 17,90.   Postmoderne visie In dit boek wil de schrijver een handleiding geven hoe we als westerse christenen gevoeliger kunnen zijn en meer begrip tonen voor moslims en hun islamitische cultuur. Aan de hand van de fictieve persoon Ahmed, wiens opvattingen een samenvoeging […]

De Bijbelse Jezus of de 'Isa uit de Koran?

Op  de site www.svchapel.org stonden twee artikelen van pastor Dennis McBride over dromen en visioenen van ‘Isa uit de Koran. Aan mevr. E. Nannen, auteur van Bijbel of Koran/De vraag naar de Waarheid (zie webshop) is gevraagd daarop te reageren. Een visioenen-en-dromen-beweging onder moslims Wie is de ’Isa van de Koran? Het woord  ‘Isa in […]

Moslimbroederschap: de spil van het moslimfundamentalisme

Toen Hassan Al-Banna samen met zijn broer Gamal en vijf jeugdvrienden in 1928 een anti-westerse organisatie startte, zal hij zich nooit beseft hebben dat dit groepje moslims aan de basis zou staan van een wereldwijd netwerk dat nu nog elke dag van zich laat horen. De invloed van de moslimbroederschap op de geschiedenis van de laatste eeuw is groot en zal de komende jaren niet minder worden. Terreurorganisaties Hamas, Hezbollah en Al Qaida zijn […]

De moslimbroederschap (deel 2)

Tactiek moslimbroederschap Door de grondwet uit te buiten eist men en eist men en eist men. Men wil de rechtstaat met eigen wetten infiltreren en ten val brengen. Hier heeft men gedeeltelijk al belangrijke doelen bereikt met behulp van politiek, de media en de rechtbanken. Politieke, religieuze en culturele invloeden van het Westen wijst de […]

De moslimbroederschap (deel 1)

  Regelmatig is de islamitische organisatie, de moslimbroederschap, in het nieuws. De onlusten in Egypte geven daar een voorbeeld van. Wat is dat voor een organisatie? Wat is haar doelstelling? Op internet is veel te vinden. De auteur van onderstaand artikel vat het kort samen:   De moslimbroederschap wil de gehele wereld islamiseren en Israël vernietigen.   […]