Sharia De letterlijke betekenis van het begrip geeft inzicht in de islamitische wetgeving. Het is een rechtssysteem, dat niet lijkt op onze Westerse wetgeving. Sharia is een wet, zoals de God van de islam deze in alle landen hebben wil. In het Westen vernemen we steeds, dat de islam ‘vrede’ zou betekenen en van origine […]

Salaat: gebed Salaat of silah betekent ‘verbinding’. De moslim kan echter geen persoonlijke relatie met Allah hebben. Dit is een grote misvatting binnen het Westerse denken. Allah is een zgn. deïstische god, die zich in het geheel niet met de mensheid bemoeit! Vandaar ook dat ieder woord van de salaat voorgeschreven is en vaststaat. Het […]

Bronnen van de islam: Koran, soenna en Hadith Koran, sira of soenna en Hadith zijn de bronnen waaruit iedere moslim zijn of haar geloof put! De enige manier voor de moslim om in de hemel te komen is om 100% zich te houden aan de bronnen in volledige onderwerping (letterlijke betekenis islam) aan Allah. Er […]

 Takiya Takiya of taqiya is een islamitisch begrip dat “vrees” of “verdediging” betekent. Mohammed veroverde grote delen van Saoedi-Arabië waarbij leugen en bedrog een grote rol speelden. Takiya is binnen de islam geoorloofd. Normaliter mag een moslim niet liegen, maar zodra hijzelf of de islam op welke wijze dan ook negatief in het daglicht komt, […]

  Jihad Om dit onderwerp goed te kunnen begrijpen, is het nodig om eerst na te gaan   waar de islam zijn bronnen en leer vandaan heeft. Straks wordt het woord kafir(s), dat niet-moslim, ongelovige betekent, gebruikt.   De bronnen zijn: De Koran (klein), die uit een gematigd Mekkaans en een gewelddadig Medinaas deel bestaat. Dat […]

  Boerka In de Hadith staan meer dan honderd verwijzingen naar de positie van de vrouw en haar kledingvoorschriften, welke reden zijn voor het dragen van een hoofddoek of boerka, maar tevens ook voor genitale verminking (vrouwenbesnijdenis), Een paar voorbeelden: Bukhari 2 24 541 Vrouwen zijn gebrekkig in intelligentie en geloof. Muslim – 4 1926 […]

  Salafisme Salafisme is een verzamelterm voor een spectrum van fundamentalistische stromingen binnen de soennitische islam. Salafisten streven naar, wat zij noemen, de zuivere islam en willen naar deze basis terugkeren. Salafisme is het volgen van de methodiek van de vrome voorgangers in geloofsleer, woorden, daden en bij meningsverschillen. Salafisme wordt vaak gelijkgesteld met de […]

Worden feiten over de islam verzwegen? Halve, gekleurde of onvolledige informatie in schoolboeken Dat zal toch wel meevallen, zullen sommigen denken. Is dat vertrouwen terecht of is men in slaap gevallen? Inmiddels is bekend dat leerlingen sinds jaar en dag psychologisch worden geconditioneerd richting de evolutietheorie. Sterker nog, tegenwoordig zijn er steeds meer christenen, die […]

De volksislam   Inleiding In dit boek (78 blz.) waarvan de auteur Moussa Afschar is, gaat het niet om de verschillen tussen christendom en islam, maar om een denkwereld binnen de islam en dan met name van de volksislam. Inhoudelijk De auteur brengt een scheiding aan tussen de schrift – en de volksislam. De schriftislam […]

RADICALISERING VAN EUROPESE MOSLIMS BEREIKT BESLISSEND STADIUM   Het volgende is een citaat uit “Radicalisering van Europese moslims”, Breitbart.com, 23 maart 2015: “In 2013, publiceerde Ruud Koopmans de uitkomst van een pan-Europese studie, gebaseerd op vraaggesprekken met 9000 Europese moslims. De resultaten laten zien dat een groot aantal Europese moslims gelooft in veel van het […]