Islamitische en Westerse waarden: Vullen ze elkaar aan . . . of sluiten ze elkaar uit? 1. Eind januari 2004 is het rapport verschenen van de commissie-Blok ‘Bruggen bouwen’ – over 30 jaar integratiebeleid in Nederland. In dit rapport, maar nog meer in de reacties hierop door de Kamerfracties en de pers, wordt onderscheid gemaakt […]

Register van islamitische stromingen en Arabische woorden  Alawieten volgelingen van Ali, neef en schoonzoon Mohammed die de leden van deze tak als diens opvolger beschouwen. Ze zijn aanhangers van een liberale stroming in de islam; vooral in Turkije en Syrië adzaan oproep tot het rituele plichtgebed vanaf de minaret Allah god. Voor moslims hun islamitische […]

Bespreking van enkele toonaangevende boeken over de islam, die bij het onderwijs aan de orde kunnen komen. Wij maken hierbij onderscheid tussen boeken die uitgaan van dezelfde uitgangspunten als wijzelf, en boeken die volgens ons een vertekend (meestal te rooskleurig en verhullend) beeld van de islam geven. Boeken die ’n reëel beeld van de islam […]

Introductie De verschillen tussen verscheidene godsdiensten worden de laatste tijd steeds vaker afgevlakt. De nadruk wordt gelegd op de overeenkomsten en zo worden de verschillen minder belangrijk gevonden. Zo worden ook de verschillen tussen het christelijk geloof en de islam gebagatelliseerd. We horen steeds vaker dat Allah in de Koran eigenlijk dezelfde is als de […]

  Bespreking van het boek ‘Wie is deze Allah?’, van de Nigeriaanse islamoloog G.J.O. Moshay. Door een vergelijking van Gods openbaring in de Bijbel en Allah’s ‘openbaring’ in de Koran stelt hij zijn lezers in staat hun eigen conclusies te trekken. Recensie door R.H. Matzken. Wie is deze Allah? Door G.J.O. Moshay, uitg. Moria Hilversum, […]

Bij haar actie tegen het vijandbeeld jegens moslims maakt de schrijfster geen verschil tussen individuele moslims en de leer van de islam. Bovendien roept een uitgesproken vijandbeeld op tegen de joden en Israël. Recensie door drs. J van Barneveld in De Oogst, jan. 2003 De Australische Christine Mallouhi is getrouwd met de Syrische ‘moslim-volgeling-van-Jezus’ Mazhar […]

‘Sultana’, het waargebeurde,schokkende levensverhaal van een Arabische prinses.   Jean P. Sasson, die van 1978 tot1991 inRiad verbleef en werkzaam was in het King Faisal Hospital en Research Centre, is de spreekbuis van Sultana, prinses van het huis Al Sa’oed, de koninklijke familie van Saudi-Arabië. Prinses Sultana geeft haar dagboek aan haar Amerikaanse vriendin Jean […]

  Allah Ahmad Ayatollah Boerka Chador Dar al-Harb Dar al-Islam Dar al-Salam Dar al-Kufr Da’wa Dhimmies Djahannam Djannah Djizja Djinn Djihad Euro-islam & Euro-moslims Fatwa Fiqh Fitna Fitr Hadieth Hadj Halal Haram Harem Hidjaab Hoeri’s Hidjra Hudna Imam Indjil Insjallah Isa Islam Islamisten Janitsaren Kaäbah Kafir Kaliefen Kismet Koran, Qur’an Koeraisj Masjid Medina-model Minaret Moedzjin […]

In ons land leven inmiddels 1 miljoen moslims en we zijn met de neus op de feiten gedrukt, dat het ons land veel zorgen baart. De moord op Theo van Gogh heeft heel wat gevoelens losgemaakt in de samenleving. De intuïtieve angst voor de islam die al lang sluimerend aanwezig was onder ons volk, is […]

Sinds de aanval op Mohammed door Ayaan Hirsi Ali is er een taboe doorbroken. Eindelijk wordt er geschreven over de lelijke karaktertrekken van Mohammed. Goedwillende moslims nemen het natuurlijk voor Mohammed op en benadrukken zijn goede kanten. Zijn lelijke kanten worden dan verzwegen. Wat de discussie zo pikant maakt is dat het leven van Mohammed […]