FEMINISME

De emancipatie, het feminisme en de vrouwenbeweging zijn alle onderdeel van een belangrijke antichristelijke stroming, die zijn oorsprong vindt in het humanisme van de Franse en Russische revoluties. FEMINISME De emancipatie, het feminisme en de vrouwenbeweging zijn alle onderdeel van een belangrijke antichristelijke stroming, die zijn oorsprong vindt in het humanisme van de Franse en […]

FANTASIE

Fantasie krijgt bij new age een geheel eigen functie, namelijk als creatieve, dus scheppende fantasie. Deze wordt hiermee gemaakt tot werktuig van de imagerie of visualisering en hoe dit verloopt blijkt uit het volgende citaat: FANTASIE   Fantasie krijgt bij new age een geheel eigen functie, namelijk als creatieve, dus scheppende fantasie. Deze wordt hiermee […]

ETHERISCH LICHAAM

In de esoterische traditie is dit de onzichtbare drager van de ziel, een tweede lichaam met een stoffelijkheid, die fijner en hoger is dan ons fysieke lichaam (‘ Aura ‘). Het ‘etherlichaam’ is een constant energieveld, dat iemand bij de geboorte meekrijgt. ETHERISCH LICHAAM In de esoterische traditie is dit de onzichtbare drager van de […]

est

Een vorm van kortstondige therapie, waarbij het (verondersteld zieke) bewustzijn wordt verstoord, zoals ongeveer bij een hersenspoeling. EST (= Erhard Seminar Training) Een vorm van kortstondige therapie, waarbij het (verondersteld zieke) bewustzijn wordt verstoord, zoals ongeveer bij een hersenspoeling. Aansluitend hierop volgt dan een nieuwe opbouw van de persoonlijkheid, die alles mag zijn wat zij maar […]

ESOTERICA

De wereld van het esoterische, het bovennatuurlijk binnengaan, dat is het verlangen van veel mensen voor wie de zichtbare, natuurlijke wereld weinig te bieden heeft. ESOTERICA (DE WERELD VAN) De wereld van het esoterische, het bovennatuurlijk binnengaan, dat is het verlangen van veel mensen voor wie de zichtbare, natuurlijke wereld weinig te bieden heeft. Eén […]

ENCOUNTERGROEPEN

In encountergroepen wordt getracht een ‘encounter’ te bewerkstelligen. Deze vorm van groepstherapie is eklektisch (van overal wat): zij berust op het werk van Freud, Reich, Loewen (bio-energetica), Perls(gestalttherapie), Maslow (zelfverwerkelijking), Laing en Rogers (gesprekstherapie). ENCOUNTERGROEPEN In encountergroepen wordt getracht een ‘encounter’ te bewerkstelligen. Deze vorm van groepstherapie is eklektisch (van overal wat): zij berust op […]

EMANATIE

Emanatie is een begrip uit de gnostiek Hiermee wordt het ontstaan der dingen weergegeven, waarbij de lagere wezens (de materie) ‘vanzelf uit de hogere zijn voortgekomen. Emanatie veronderstelt dus een wezenseenheid (monisme) tussen het oerwezen en wat daaruit voort- EMANATIE (letterlijk ‘uitvloeiing’) Emanatie is een begrip uit de gnostiek Hiermee wordt het ontstaan der dingen weergegeven, […]

DUALITEITEN

De hindoeleer van de dualiteiten is onderdeel van het monisme en is tegengesteld aan het dualisme. Bij het dualisme bestaan wezenlijke tegenstellingen, maar bij de dualiteiten worden alle polariteiten in één entiteit (wezen, persoon) verenigd. DUALITEITEN (= de leer van de twee-eenheid) De hindoeleer van de dualiteiten is onderdeel van het monisme en is tegengesteld aan […]

DROOMDUIDING

Het serieus omgaan met dromen die, als spiegel van het onbewuste, tot bondgenoten kunnen uitgroeien ten bate van de zelfverwerkelijking. DROOMDUIDING Het serieus omgaan met dromen die, als spiegel van het onbewuste, tot bondgenoten kunnen uitgroeien ten bate van de zelfverwerkelijking. Hiermee worden de grenzen overschreden, waarmee ‘droomduiden’ wordt tot een beleven van de eigen […]

DODENBOEK

Het dodenboek is een occult boek met instructies over de periode, die ligt tussen het sterven en het opnieuw tot leven komen in een andere baarmoeder. DODENBOEK (Egyptisch, Tibetaans) Het dodenboek is een occult boek met instructies over de periode, die ligt tussen het sterven en het opnieuw tot leven komen in een andere baarmoeder. In […]