DODENBOEK (Egyptisch, Tibetaans) Het dodenboek is een occult boek met instructies over de periode, die ligt tussen het sterven en het opnieuw tot leven komen in een andere baarmoeder. In de dodenboeken wordt aan de doden regels gegeven voor de periode van ‘Bardos’, de tijd tussen dood en reïncarnatie. Afhankelijk van de gebeurtenissen en handelingen in […]

DHARMA Dharma betekent letterlijk ‘vasthouden’, te vergelijken met het Chinese begrip ‘Tao’ (levenswet of levensweg): de juiste manier van leven voor een hindoe. Dit geldt echter niet in absolute zin, zelfs niet voor alle hindoes of voor iedere kaste, maar geldt alleen voor ieder persoonlijk. Ieder mens moet dus voor zichzelf zijn ‘dharma’ ontdekken en zich […]

CYCLISCH DENKEN Het oosterse denken gaat uit van een ‘rad van de tijd’, waarin beschavingen opkomen, bloeien en verzinken. Op zichzelf is dit niets nieuws, de geschiedenis leert niet anders en ook de Bijbel leert, bijvoorbeeld in de boek Prediker en Daniël, dat de koninkrijken elkaar afwisselen. Typerend voor het oosterse en newagedenken is echter […]

CONDITIONEREN Allerlei activiteiten die op zichzelf niet rechtstreeks new age zijn, maar die in mensen een gezindheid teweegbrengen, waarbij zij ontvankelijk worden voor allerlei newagetechnieken en terechtkomen in het grensgebied van Aquarius. De meeste bewustzijns-technieken conditioneren de mensen tot het denken van new age en bewerken in hen een vorm van transformatie. Dikwijls staan de […]

CLAIRVOYANCE OF HELDERZIENDHEID Het gaat hier eigenlijk om de helderziende werkelijkheid, waarmee een bovenzinnelijke werkelijkheid wordt beschreven. Door transcenderen dringt de zintuiglijke werkelijkheid (vanuit het hylotrope, zintuiglijke bewustzijn) door in de helderziende werkelijkheid (in het holotrope, helderziende bewustzijn). Dit ‘overgaan’ of transcenderen behoort tot het terrein van de parapsychologie, waarin tal van dergelijke verschijnselen voorkomen. […]

CHAKRA (Sanskriet voor rad) Een chakra is het energiecentrum in het etherisch lichaam, dat in verbinding staat met het psychische en fysieke bewustzijn. Bij yoga gaat het erom dat wij ons bewust worden van ons etherisch lichaam, wat gebeurt langs de chakra’s  of bewustzijnslijnen. Er zijn zeven chakra’s die uitgaan van de centrale as van ons lichaamstelsel […]

BUITEN HET LICHAAM TREDEN Een toestand van bewustzijn waarin iemand de sensatie ervaart zich buiten zijn lichaam te bevinden. Men beschrijft dit als reizen van het bewustzijn, die hen in staat stellen waarnemingen te doen in soms verre plaatsen, welke informatie hun onbekend was, maar die later als ‘echt’ kan worden nagetrokken. In de parapsychologie […]

BIJBELSE TOETSING HYPNOSE-TECHNIEKEN De methoden die hier worden toegepast zijn zeer uiteenlopend, maar het principe is hetzelfde: aan de mens wordt iets wezenlijks ontnomen, namelijk zijn wil en daarmee zijn geweten. Dat laatste noemde Karl Barth “het vermogen om voor God verantwoordelijk te zijn”. Dit gebeurt meestal tijdelijk, gedurende de sessie, maar kan ook duurzame […]

BEZETENHEID Een veranderde toestand van bewustzijn, waarin de persoon zich door een vreemde macht ‘in bezit voelt genomen’. Deze toestand wordt ook wel als trance gekenschetst, die op verschillende manieren kan worden bereikt. Gedurende deze toestand verliest men zijn psychische oriëntatie, dat wil zeggen men verliest het besef zelf een persoon te zijn. Mensen zoeken […]

Prof. dr. Franzke, hoogleraar Pedagogiek aan de universiteit van Hannover, heeft een uitgebreid document over de newage-pedagogiek samengesteld. Hoewel er zaken zijn die op de Duitse situatie betrekking hebben, is het voor ons van belang om de achtergronden te weten. Een gedeelte is overgenomen “LEERPLAN VAN NEW AGE” ANTICHRISTELIJKE TRENDS VAN DE NEWAGE-PEDAGOGIEK De nieuwe […]