DHARMA

Dharma betekent letterlijk ‘vasthouden’, te vergelijken met het Chinese begrip ‘Tao’ (levenswet of levensweg): de juiste manier van leven voor een hindoe. Dit geldt echter niet in absolute zin, zelfs niet voor alle hindoes of voor iedere kaste, maar geldt alleen voor ieder persoonlijk. DHARMA Dharma betekent letterlijk ‘vasthouden’, te vergelijken met het Chinese begrip ‘Tao’ […]

CYCLISCH DENKEN

Het oosterse denken gaat uit van een ‘rad van de tijd’, waarin beschavingen opkomen, bloeien en verzinken. Op zichzelf is dit niets nieuws, de geschiedenis leert niet anders en ook de Bijbel leert, bijvoorbeeld in de boek Prediker en Daniël, dat de koninkrijken elkaar afwisselen. CYCLISCH DENKEN Het oosterse denken gaat uit van een ‘rad […]

CONDITIONEREN

Allerlei aktiviteiten die op zichzelf niet rechtstreeks new age zijn, maar die in mensen een gezindheid teweegbrengen, waarbij zij ontvankelijk worden voor allerlei newagetechnieken en terechtkomen in het grensgebied van Aquarius. CONDITIONEREN Allerlei aktiviteiten die op zichzelf niet rechtstreeks new age zijn, maar die in mensen een gezindheid teweegbrengen, waarbij zij ontvankelijk worden voor allerlei […]

CLAIRVOYANCE OF HELDERZIENDHEID

Het gaat hier eigenlijk om de helderziende werkelijkheid, waarmee een bovenzinnelijke werkelijkheid wordt beschreven. CLAIRVOYANCE OF HELDERZIENDHEID Het gaat hier eigenlijk om de helderziende werkelijkheid, waarmee een bovenzinnelijke werkelijkheid wordt beschreven. Door transcenderen dringt de zintuiglijke werkelijkheid (vanuit het hylotrope, zintuiglijke bewustzijn) door in de helderziende werkelijkheid (in het holotrope, helderziende bewustzijn). Dit ‘overgaan’ of […]

CHAKRA

Een chakra is het energiecentrum in het etherisch lichaam, dat in verbinding staat met het psychische en fysieke bewustzijn. Bij yoga gaat het erom dat wij ons bewust worden van ons etherisch lichaam, wat gebeurt langs de chakra’s of bewustzijnslijnen. CHAKRA (Sanskriet voor rad) Een chakra is het energiecentrum in het etherisch lichaam, dat in verbinding […]

BUITEN HET LICHAAM TREDEN

Een toestand van bewustzijn waarin iemand de sensatie ervaart zich buiten zijn lichaam te bevinden. Men beschrijft dit als reizen van het bewustzijn, die hen in staat stellen waarnemingen te doen in soms verre plaatsen, welke informatie hun onbekend was, maar die later als ‘echt’ kan worden nagetrokken. In de parapsychologie heet dit verschijnsel wel […]

BIJBELSE TOETSING HYPNOSE-TECHNIEKEN

De methoden die hier worden toegepast zijn zeer uiteenlopend, maar het principe is hetzelfde: aan de mens wordt iets wezenlijks ontnomen, namelijk zijn wil en daarmee zijn geweten. Dat laatste noemde Karl Barth “het vermogen om voor God verantwoordelijk te zijn”. Dit gebeurt meestal tijdelijk, gedurende de sessie, maar kan ook duurzame gevolgen hebben.   […]

BEZETENHEID

Een veranderde toestand van bewustzijn, waarin de persoon zich door een vreemde macht ‘in bezit voelt genomen’. Deze toestand wordt ook wel als trance gekenschetst, die op verschillende manieren kan worden bereikt. BEZETENHEID Een veranderde toestand van bewustzijn, waarin de persoon zich door een vreemde macht ‘in bezit voelt genomen’. Deze toestand wordt ook wel […]

LEERPLAN VAN NEW AGE

De nieuwe pedagogiek, die zich in de betreffende literatuur en in de overeenkomstige vaktijdschriften, aan de universiteiten en nu ook in de scholen doet gelden, wil Prof. dr. Franzke, hoogleraar Pedagogiek aan de universiteit van Hannover, heeft een uitgebreid document over de newage-pedagogiek samengesteld. Hoewel er zaken zijn die op de Duitse situatie betrekking hebben, […]

New Age-Pädagogik, boekbespreking

New Age-Pädagogik, boekbespreking Bespreking van het standaardwerk van dr. Reinhard Franzke over New Age Paedagogiek ofwel spirituele pedagogiek, die in Duitsland nog verder is voortgeschreden dan in Nederland, door drs. R.H. Matzken. Voor sommigen in Nederland is professor Franzke geen onbekende. Sinds wij elkaar enkele jaren geleden hebben leren kennen, is er veel onderlinge uitwisseling […]