MATERIALISATIE Een verdergaande vorm van visualisering, waarbij ‘geestelijke wezens’ zich in schijnbaar zichtbare vorm presenteren. Het is een begrip uit het spiritisme, waarbij de opgeroepen geest zich niet alleen manifesteert aan het medium, maar aan alle aanwezigen en zich zelfs op de gevoelige plaat laat vastleggen! Het materialiseren van geesten is een begrip, dat thuishoort […]

MANTRA (Sanskriet voor ‘spreuk’) Van oorsprong zijn het hymnen en offerspreuken uit de vedageschriften, die later in hindoeïsme, boeddhisme en jaïnisme als formule werden gebruikt bij religieuze riten en magische handelingen. Mantra’s zijn toverspreuken waarvan de monotone herhaling de geest richt op een werkelijkheid, die groter is dan de zichtbare werkelijkheid. Dit gebeurt onder meer bij […]

LOGOTHERAPIE Dit is een vorm van psychotherapie, die zich speciaal bezighoudt met de zinvraag van het menselijk bestaan. Het gaat om de zin van het alledaagse leven, wat voor veel mensen tot probleem geworden is. Bij deze therapie worden nu de rollen omgekeerd: niet de mens vraagt naar de zin van het leven, maar hij […]

LEY-LIJNEN Ley-lijnen zijn energiekanalen die energie of ‘vibraties’ afgeven aan hen, die haar geheimen kennen. Het opsporen van deze lijnen behoort tot de taak van wichelroedelopers, druïden en andere ingewijden. New agers verdelen een gebied in krachtpunten die door ley-lijnen met elkaar verbonden zijn. In de Keltische mythologie worden deze betrekkingen tussen heilige plaatsen ‘Ley’ […]

DE MAGIE VAN KOSMISCHE ENERGIE De wereld van de magie is de meest primitieve vorm van religie, ook wel het animisme genoemd. De term animisme is afkomstig van het Latijnse ‘anima’, wat ‘ademen’ betekent, ofwel ‘bezielen’. Enkele definities hiervan: 1. het rekening houden met een energie, die onafhankelijk en los van het lichaam bestaat en die […]

INITIATIE ( Latijn voor inwijding) Initiatie is de rituele intrede in een nieuw, beslissend stadium van het leven. Het is hier de invoering in een esoterische gemeenschap. Bij de initiatie wordt het vermogen meegedeeld om de mysteries van het leven en het zijn te ervaren en te verstaan. Hierdoor wordt de wereld van het verborgene (occulte) […]

ILLUMINATI (Latijn voor ‘de verlichten’) Een geheim genootschap dat in 1777 is ontstaan. De Illiuminati zijn een esoterische orde, die in het geheim een samenzwering beoogt op wereldniveau. De leden en hun navolgers zijn hieraan dienstbaar door hun invloed aan te wenden op de intellectuele, religieuze, artistieke en economische ontwikkelingen. Zelfs de wijze waarop het boek […]

I TJING MANAGEMENT De succesvolle zakenman is hij, die niet alleen de juiste beslissingen neemt, maar deze ook op de juiste wijze weet te timen. Besluitvorming is dan ook niet alleen een rationeel, maar vooral ook een intuïtief proces. Om te komen tot ‘de volkomen beslissing’ voegt de I Tjing een nieuwe dimensie aan het […]

HYPNOSE (Grieks ‘hupnos’ = slaap) Hypnose is een methode waarbij de cliënt zich openstelt voor het denken van een ander, doordat hij zich overgeeft aan een diepe slaap. In deze slaaptoestand blijft de cliënt contact met een persoon uit de buitenwereld behouden. In het ‘hypnotisch rapport’ is het mogelijk om vergeten en opzij gedrongen gebeurtenissen weer […]

HUMAN POTENTIAL Deze beweging is eerst in de jaren zeventig van de vorige eeuw opgekomen en stelt dat de menselijke vermogens een veelvoud zijn van wat ooit op ‘normale wijze’ tot ontwikkeling komt. Hooguit vijf tot tien procent van de menselijke vermogens zou ooit tijdens iemands leven worden gebruikt, het resterende blijft slechts sluimerend aanwezig. […]