MATERIALISATIE

Een verdergaande vorm van visualisering, waarbij ‘geestelijke wezens’ zich in schijnbaar zichtbare vorm presenteren. MATERIALISATIE Een verdergaande vorm van visualisering, waarbij ‘geestelijke wezens’ zich in schijnbaar zichtbare vorm presenteren. Het is een begrip uit het spiritisme, waarbij de opgeroepen geest zich niet alleen manifesteert aan het medium, maar aan alle aanwezigen en zich zelfs op […]

MANTRA

Van oorsprong zijn het hymnen en offerspreuken uit de vedageschriften, die later in hindoeïsme, boeddhisme en jaïnisme als formule werden gebruikt bij religieuze riten en magische handelingen. MANTRA (Sanskriet voor ‘spreuk’) Van oorsprong zijn het hymnen en offerspreuken uit de vedageschriften, die later in hindoeïsme, boeddhisme en jaïnisme als formule werden gebruikt bij religieuze riten en […]

LOGOTHERAPIE

Dit is een vorm van psychotherapie, die zich speciaal bezighoudt met de zinvraag van het menselijk bestaan. Het gaat om de zin van het alledaagse leven, wat voor veel mensen tot probleem geworden is. LOGOTHERAPIE Dit is een vorm van psychotherapie, die zich speciaal bezighoudt met de zinvraag van het menselijk bestaan. Het gaat om […]

LEY-LIJNEN

Ley-lijnen zijn energiekanalen die energie of ‘vibraties’ afgeven aan hen, die haar geheimen LEY-LIJNEN Ley-lijnen zijn energiekanalen die energie of ‘vibraties’ afgeven aan hen, die haar geheimen kennen. Het opsporen van deze lijnen behoort tot de taak van wichelroedelopers, druïden en andere ingewijden. New agers verdelen een gebied in krachtpunten die door ley-lijnen met elkaar […]

DE MAGIE VAN KOSMISCHE ENERGIE

De wereld van de magie is de meest primitieve vorm van religie, ook wel het animisme genoemd. De term animisme is afkomstig van het Latijnse ‘anima’, wat ‘ademen’ betekent, ofwel ‘bezielen’. Enkele definities hiervan: DE MAGIE VAN KOSMISCHE ENERGIE De wereld van de magie is de meest primitieve vorm van religie, ook wel het animisme […]

INITIATIE

Initiatie is de rituele intrede in een nieuw, beslissend stadium van het leven. Het is hier de invoering in een esoterische gemeenschap. Bij de initiatie wordt het vermogen meegedeeld om de mysteries van het leven en het zijn te ervaren en te verstaan. INITIATIE ( Latijn voor inwijding) Initiatie is de rituele intrede in een nieuw, […]

ILLUMINATI

Een geheim genootschap dat in 1777 is ontstaan. De Illiuminati zijn een esoterische orde, die in het geheim een samenzwering beoogt op wereldniveau. De leden en hun navolgers zijn hieraan dienstbaar door hun invloed aan te wenden op de intellectuele, religieuze, artistieke en economische ontwikkelingen. ILLUMINATI (Latijn voor ‘de verlichten’) Een geheim genootschap dat in 1777 […]

I TJING MANAGEMENT

De succesvolle zakenman is hij, die niet alleen de juiste beslissingen neemt, maar deze ook op de juiste wijze weet te timen. I TJING MANAGEMENT De succesvolle zakenman is hij, die niet alleen de juiste beslissingen neemt, maar deze ook op de juiste wijze weet te timen. Besluitvorming is dan ook niet alleen een rationeel, […]

HYPNOSE

Hypnose is een methode waarbij de cliënt zich openstelt voor het denken van een ander, doordat hij zich overgeeft aan een diepe slaap. In deze slaaptoestand blijft de cliënt contact met een persoon uit de buitenwereld behouden. HYPNOSE (Grieks ‘hupnos’ = slaap) Hypnose is een methode waarbij de cliënt zich openstelt voor het denken van een […]

HUMAN POTENTIAL

Deze beweging is eerst in de jaren zeventig van de vorige eeuw opgekomen en stelt dat de menselijke vermogens een veelvoud zijn van wat ooit op ‘normale wijze’ tot ontwikkeling HUMAN POTENTIAL Deze beweging is eerst in de jaren zeventig van de vorige eeuw opgekomen en stelt dat de menselijke vermogens een veelvoud zijn van […]