Kris (poesaka-kris) Bijbelse duiding en weerlegging (zie animisme). De uit Indonesië afkomstige en onder occulte rituelen gesmede dolk moet een gezin beschermen tegen onheil en demonen. De kris is ‘bezet’ met een goed gezinde ‘familiegod’, die de familie beschermt. Komt een kris in verkeerde handen, dan wordt de vloek in werking gesteld en werkt deze […]

Kring- en kaarsrituelen Bijbelse duiding en weerlegging Hierbij vormen de deelnemers een magische kring, waarbij zij liggen, zitten staan, schrijden of dansen. Hiertoe behoort ook het betasten van elkaars wervelkolom (“de belangrijkste zuil” als zetel van de zeven chakra’s) en het uitstoten van ritmische klanken of wensen. Zo verklaart een heks: “Als ik een bepaalde […]

Kosmisch bewustzijn (Grieks kosmos = heelal) Bijbelse weerlegging en duiding Een ‘hogere vorm van bewustzijn’ dat de individuele belangen en tegenstellingen overstijgt. Hierbij gaat het zelfbewustzijn op in een hogere vorm van bewustzijn. Hiermee wordt de illusie gewekt dat er hiërarchieën van bewustzijn bestaan, die in elkaar overgaan of evolueren via een evolutie van bewustzijn […]

Kleurentherapie Bijbelse duiding en weerlegging Deze therapie beoogt via straling met gekleurde lampen het energie-evenwicht te herstellen, dat bij ziekte geblokkeerd zou zijn. Deze blokkades betreffen het z.g. aurische lichaam van de mens, dat het licht in de atmosfeer zou absorberen en opdelen in kleurenenergie-componenten. Deze zouden weer naar de verschillende delen van het lichaam […]

Klankschalen Bijbelse duiding en weerlegging Tibetaanse en Nepalese klankschalen zijn rituele voorwerpen die een fascinerende werking op de mens hebben. De tonen die deze schalen voortbrengen openbaren wetmatigheden, waaruit de hele natuur is opgebouwd. Door deze te plaatsen op een uit balans zijnd lichaamsdeel en ze vervolgens in trilling te brengen, kunnen ze een harmoniserende […]

Kinesthetisch leren (leren door bewegen) Bijbelse duiding en weerlegging Kinesthetisch leren is leren met je hele lichaam en al je zintuigen tegelijk, bijvoorbeeld ‘muziek zien’ en ‘gedichten ruiken’. Het is een overweldigende integrale ervaring waarbij de zinnen worden geoefend om de onzienlijke wereld van het PSI-vermogen te ervaren. Met kinesthetisch leren worden de normale begrenzingen, […]

Kinesiologie (Grieks: kinesis = beweging) Bijbelse duiding en weerlegging Verzamelnaam voor diverse lichamelijke (zoals spiertest) en zintuiglijke oefeningen (zoals fixatie van de ogen) om gezondheidsproblemen bij een zgn. niet-gebalanceerde persoonlijkheid te herstellen. Dit gebeurt op grond van de diagnose dat de beide hersenhelften niet met elkaar in balans zijn of dat hun verbinding geblokkeerd is. […]

Karma (Sanskriet voor handeling, lot) Bijbelse duiding en weerlegging Letterlijk: dadensaldo dat iemand tijdens zijn leven (en zgn. vroegere levens) heeft opgebouwd . Deze ‘kosmische schuld’ is bepalend voor de kwaliteit van iemands volgende reïncarnatie(s) en kan alleen door de persoon zelf worden gedelgd. Het bekende Hindoe geschrift Bhagavad Gita gaat uit van de leer […]

Kamasutra Bijbelse duiding en weerlegging Een uit het hindoeïsme afkomstige (perverse) seksueel gerichte meditatie-techniek. Het uiteindelijke doel is dat (occult geladen) heftige en langdurige orgasmen mogelijk worden via spirituele ‘kanalen’ van de geest. (Zie ook tantrisme) De Bijbel kent vele vormen van intieme liefde, zoals God deze bedoeld heeft. Deze liefde is nooit egoïstisch, zoals […]

Kabouters Bijbelse duiding en weerlegging Kabouters hebben in alle culturen een andere naam, bijvoorbeeld kobolds (Duitsland) leprechauns (Ierland), trollen (Scandinavië), satyrs (Griekenland), jinn (Arabië) of seirim, letterlijk ‘ruigen’ (Israël). Bij de kerstening zijn deze aardgeesten van het toneel verdwenen en leven zij slechts voort als sprookjesfiguren, maar bij de huidige ‘terugbetovering van de wereld’ blijken […]