Iatrosofie, letterlijk: wijsheid van de geneesheer Bijbelse duiding en weerlegging Deze leer is gebaseerd op de Bhagavad Gita en de geschriften van Shirley McLaine (zoals ‘Out on a Limb). Hierbij wordt de persoonlijke vrijheid van de mens geduid als ‘karmische vrijheid’, die erop neerkomt dat alles wat mensen doen en wat hun overkomt, door henzelf […]

I Tjing (I Ching) Chinees wijsheids- en Orakelboek Bijbelse duiding en weerlegging Dit ‘boek der veranderingen’ ligt ten grondslag aan de Chinese religie (Tao) en filosofie (Confucianisme). Evenals het orakel van Delphi diende dit boek om in moeilijke situaties raad te geven. Zo werd een munt geworpen in het orakel met als resultaat een bepaald […]

Hypnotische trance (Grieks hypnooo = [doen] inslapen) Bijbelse duiding en weerlegging Hierbij stelt de cliënt zich, via een opgeroepen toestand van trance, open voor het denken van een ander, door zich over te geven aan een diepe slaap. In deze veranderde vorm van bewustzijn zou de persoon openstaan voor zowel ‘onthullende’ als voor ‘helende invloeden’ […]

Horoscoop (Grieks horos = tijd; skopeoo = bekijken) Bijbelse duiding en weerlegging Een cirkelvormige, grafische voorstelling van de stand der hemellichamen op het moment van geboorte. Met dit instrument heeft de astrologie invloed op de mens die hieraan geloof hecht en zijn leven hiernaar richt. Hierbij wordt de moderne mens betrokken op, en zelfs gebonden […]

Homeopathie (Grieks: homoios = gelijksoortig; pathos = lijden) Bijbelse duiding en weerlegging Een geneeswijze die ziekten bestrijdt met een middel dat bij gezonde mensen verschijnselen veroorzaakt die op de ziekte lijken (similia similibis correctur). Daardoor wordt het lichaam aangespoord om zelf de ziekte te bestrijden. Een ander kenmerk is het sterk verdunnen of potentieren (van […]

Uitleg begrip Homeopathie werkt volgens de zogenaamde gelijksoortigheidswet: het gelijkende worde door het gelijkende genezen. Dit wil zeggen dat een ziektebeeld behandeld wordt met een middel, dat bij de gezonde mens erop gelijkende ziekteverschijnselen veroorzaakt. Zo wordt sterk verdunde koffie (die normaliter slapeloosheid oproept) als slaapmiddel gebruikt, en sterk verdunde arsenicum (dat normaliter diarree veroorzaakt) […]

Holistisch Engels voor ‘whole’ is geheel Bijbelse duiding en weerlegging Het begrip ‘holisme’ gaat uit van een ontologische (wezenlijke) eenheid van alle dingen en ontkent elke tegenstelling. Tegenstellingen zijn slechts schijn en ‘liggen tussen de oren’. Vanuit deze drogreden stelt men zich open voor ‘hemelse entiteiten’, die ons als archetypes of geleidegeesten invoeren in ‘het […]

Hexagram (Grieks: Hexa = zes; gramme = figuur) Bijbelse duiding en weerlegging Dubbele driehoek (het omgekeerde van de joodse Davidster). Deze zeshoek symboliseert het opgaan van de materie in de geest. De I Tjing maakt ook gebruik van het hexagram. In de Bijbel hebben materie en geest allebei hun eigen functie; zij versmelten niet. In […]

(Linker- en rechter-) Hersenhelften Bijbelse duiding en weerlegging Esoterisch leerstuk waarbij de beide hersenhelften geheel verschillende functies hebben, te vergelijken met de sterrenbeelden Vissen en Aquarius. Links is rationeel, logisch en mannelijk, rechts is holistisch, intuïtief en vrouwelijk. Veel problemen van de westerse mens en samenleving worden toegeschreven aan onbalans tussen links en rechts. Om […]

Helderziendheid Bijbelse duiding en weerlegging Het vermogen om situaties (beelden, gesprekken) uit het verleden, op afstand of in de toekomst waar te nemen of om aan te voelen wat de ander mankeert. Het is ook typisch een eigenschap van zgn. nieuwetijdskinderen. Helderziende personen zijn vaak ook helderhorend, helderwetend, helderruikend en zelfs heldervoelend. Dit vermogen kan […]