Wat is biofotonentherapie? Stelling: “Biofotonentherapie bestaat uit metingen en behandeling met licht. Voor het opsporen van verstoringen in het lichaam wordt gebruik gemaakt van kennis van acupunctuur uit de Chinese geneeskunst. De metingen (diagnose) worden gedaan met een speciale meetpen op bepaalde acupunctuurpunten. Met behulp van glazen staafjes wordt lichttherapie gegeven. Aan het eind van […]

Bio-energetica (Grieks: levensenergie) Bijbelse duiding en weerlegging Een vorm van lichaamstechniek die tracht met behulp van de energieprocessen in het lichaam en de lichaamstaal, de ziel te beïnvloeden. Met dit ‘dynamisch en meditatief lichaamswerk’ worden blokkades en spanningen opgeheven en emoties losgeweekt. De methode maakt gebruik van verschillende oefeningen van houding, adem en beweging alsmede […]

Bijna-Dood-Ervaringen (BDE) Bijbelse duiding en weerlegging Steeds meer mensen die klinisch dood zijn geweest, spreken over een Tunnelervaring, waarbij aan het eind van de tunnel een lichtend wezen wenkte. Men verlangt ernaar om in dat hemels en troostend lichtrijk, waar geen tegenstellingen meer zijn, te mogen blijven, maar wordt dan weer naar de aarde terugverwezen, […]

Bhagavad Gita Sanskriet: ‘Lied van de heer’ Bijbelse duiding en weerlegging Het belangrijkste en in het Westen meest bekende vedageschrift. Hierin wordt geleerd dat doden niet alleen geoorloofd is, maar zelfs een dienst aan de naaste kan zijn om ‘de naaste liefdevol te doden’ en hem aldus een betere reïncarnatie te bezorgen. Deze leer is […]

Bezweringen, Vervloekingen Bijbelse duiding en weerlegging Magische wensformules die worden uitgesproken door tovenaars, bezweerders en sjamanen, om daarmee een vervloeking (zwarte magie) of bescherming (witte magie) over iemand uit te roepen. De bekendste bezwering in de Bijbel is die welke Bileam over de Israëlieten moest uitspreken. Hij kon echter zijn bezwering niet uitspreken: Want er […]

Bach bloementherapie Bijbelse duiding en weerlegging Van de Engelse Dr. Edward Bach (1886 – 1936), een homeopathisch arts. Volgens hem geven een aantal planten vibraties af, die heilzaam zouden werken op menselijke emoties die zgn. de oorzaak voor ziekte  zijn: angst, onzekerheid, desinteresse, overgevoeligheid, eenzaamheid, moedeloosheid, wanhoop en overbezorgdheid (zie pendel en wichelroede). De herkomst […]

Ayurveda Bijbelse duiding en weerlegging Massage of levensstijl uit het hindoeïsme. Het woordbetekent “kennis (ayur) van het leven (veda)”.  Ayurveda  beoogt een harmonie te bewerken tussen lichaam, geest en bewustzijn met als resultaat een lichamelijk, emotioneel en spiritueel welzijn. Middelen  als meditatie, yoga, voeding (dieet) en kruiden moeten deze ‘harmonie’ herstellen of verbeteren. De massage […]

Ayurvedische massage behoort (origine ±1500 voor Christus) tot de traditionele Indische geneeskunde. De hindoeleer stelt: ‘De vijf elementen zijn akasha (ether), vayu (lucht), agni (vuur), jara (water) en prthivi (aarde). Uit deze vijf elementen ontstaan de fysieke elementen, de drie dosha’s: vata (wind), pitta (gal) en kapha (slijm). Zij reguleren de fysiologie van het lichaam […]

Wat verstaan we onder avatar of avatara? Volgens het boek “Het domein van de slang” van dr. W.J. Ouweneel is een avatar een incarnatie (verschijning) van een godheid in een mensengedaante. In zowel verschillende hindoeïstische stromingen, als in het Mahayana-boeddhisme speelt de verering van een avatar een belangrijke rol. De avatar helpt de mensen verlichting […]

Autogene training (Grieks autogenèsis = zelfwording, zelfontwikkeling) Bijbelse duiding en weerlegging Ontspanningsmethode die wordt toegepast om symptomen, veroorzaakt door spanningen te behandelen. Hierbij concentreert de cliënt zich op bepaalde combinaties van psycho-fysiologische prikkels en leert daarmee zijn automatische lichaamsfuncties beheersen door het onbewuste zenuwstelsel te brengen onder de controle van het bewuste. Autogene training bouwt […]