Brain Gym Bijbelse duiding en weerlegging Brain Gym is een programma om met 26 eenvoudige bewegingsactiviteiten hersenen, zintuigen en lichaam te integreren. Dit verschaft de mens de fysieke vaardigheden van concentratie, geheugen, organiseren, opnemen enz. om effectief te leren lezen en schrijven. Paul en Gail Dennison ontwikkelden Brain Gym vanuit hun onderzoek in uiteenlopende gebieden […]

Brahma(n) (Sanskriet: oergrond van het zijn) Bijbelse duiding en weerlegging Het hoogste en universele principe van het heelal, het absolute en de eerste persoon van het godsbegrip van de Hindoe, de synthese of drie-eenheid van de goden Krishna (schepper), Sjiva (ontschepper) en Vishnoe (herschepper). In zijn brief aan de Kolossenzen neemt Paulus afstand van het […]

Boze oog (Turks: nazar) Bijbelse duiding en weerlegging Het boze oog is een geestelijke macht die het heeft gemunt op menselijk geluk. In veel landen is het een belangrijke uiting van de zgn. volksislam of animisme. Deze macht is niet te beheersen, men kan zich er alleen maar tegen beschermen door middel van nazar bonzuk, […]

Boeddhabeeldjes (Sanskriet Buddha = verlicht) Bijbelse duiding en weerlegging Tegenwoordig is het ‘in’ om beeldjes en tekeningen van boeddha’s te maken en in huis te halen. Dit wordt voorgesteld als iets onschuldigs, maar hiermee worden mensen/ kinderen getrokken naar de leer van de Boeddha, die haaks staat op wat de Bijbel leert. Voorts worden zij […]

Wat is biofotonentherapie? Stelling: “Biofotonentherapie bestaat uit metingen en behandeling met licht. Voor het opsporen van verstoringen in het lichaam wordt gebruik gemaakt van kennis van acupunctuur uit de Chinese geneeskunst. De metingen (diagnose) worden gedaan met een speciale meetpen op bepaalde acupunctuurpunten. Met behulp van glazen staafjes wordt lichttherapie gegeven. Aan het eind van […]

Bio-energetica (Grieks: levensenergie) Bijbelse duiding en weerlegging Een vorm van lichaamstechniek die tracht met behulp van de energieprocessen in het lichaam en de lichaamstaal, de ziel te beïnvloeden. Met dit ‘dynamisch en meditatief lichaamswerk’ worden blokkades en spanningen opgeheven en emoties losgeweekt. De methode maakt gebruik van verschillende oefeningen van houding, adem en beweging alsmede […]

Bijna-Dood-Ervaringen (BDE) Bijbelse duiding en weerlegging Steeds meer mensen die klinisch dood zijn geweest, spreken over een Tunnelervaring, waarbij aan het eind van de tunnel een lichtend wezen wenkte. Men verlangt ernaar om in dat hemels en troostend lichtrijk, waar geen tegenstellingen meer zijn, te mogen blijven, maar wordt dan weer naar de aarde terugverwezen, […]

Bhagavad Gita Sanskriet: ‘Lied van de heer’ Bijbelse duiding en weerlegging Het belangrijkste en in het Westen meest bekende vedageschrift. Hierin wordt geleerd dat doden niet alleen geoorloofd is, maar zelfs een dienst aan de naaste kan zijn om ‘de naaste liefdevol te doden’ en hem aldus een betere reïncarnatie te bezorgen. Deze leer is […]

Bezweringen, Vervloekingen Bijbelse duiding en weerlegging Magische wensformules die worden uitgesproken door tovenaars, bezweerders en sjamanen, om daarmee een vervloeking (zwarte magie) of bescherming (witte magie) over iemand uit te roepen. De bekendste bezwering in de Bijbel is die welke Bileam over de Israëlieten moest uitspreken. Hij kon echter zijn bezwering niet uitspreken: Want er […]

Bach bloementherapie Bijbelse duiding en weerlegging Van de Engelse Dr. Edward Bach (1886 – 1936), een homeopathisch arts. Volgens hem geven een aantal planten vibraties af, die heilzaam zouden werken op menselijke emoties die zgn. de oorzaak voor ziekte  zijn: angst, onzekerheid, desinteresse, overgevoeligheid, eenzaamheid, moedeloosheid, wanhoop en overbezorgdheid (zie pendel en wichelroede). De herkomst […]