Acht stellingen die we op grond van de bijbel geloven en niet geloven. 1. We geloven, dat engelen door God geschapen wezens zijn met een eigen wil en persoonlijkheid (Joh. 1: 3, Hebr. 1: 6, Col. 1: 16). We geloven niet, dat engelen geen werkelijke wezens zijn, maar slechts een metafoor van goed en kwaad. […]

Déjà vu (Frans voor ‘al eerder gezien’) Bijbelse duiding en weerlegging De indruk al eens eerder ergens geweest te zijn of een bepaalde situatie al eens eerder meegemaakt te hebben, terwijl het de eerste keer is dat men op de bewuste plaats komt of in een dergelijke situatie komt. Zonder nadere verklaring zien veel mensen […]

Het occulte: een deur openen naar de duisternis Aan het eind van Deuteronomium, in hoofdstuk 29 vers 29, staat de tekst: “De verborgen dingen zijn voor de HERE, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden van deze wet volbrengen.” Hier staat dat alle dingen […]

Cursus in wonderen Bijbelse duiding en weerlegging De cursus is ontstaan uit een ‘ingeving’ van de Amerikaanse joodse klinische psycholoog Helen Schucman, waarbij ‘universele liefde’ de bron is om al het kwaad te overwinnen. In het ontkennen van zonde en ziekte als realiteit en de herinterpretatie van bijna alle bijbelse uitspraken heeft deze cursus veel […]

Creatief schrijven; Automatisch schrift Bijbelse duiding en weerlegging Bij deze vorm van schrijfonderricht wordt kinderen geleerd zich volkomen van de buitenwereld af te zonderen en zich op de ‘binnenwereld’ te concentreren (bijv. als ‘Reis naar binnen’). Daarna wordt hen opgedragen om ‘de film in hun hoofd’ op te schrijven, wat zij kunnen doen als ‘organische […]

Chi of Qi (Chinees voor levensenergie) Bijbelse duiding en weerlegging Chinees begrip voor universele levenskracht. Die energie loopt via energiebanen door het lichaam. Storingen daarin belemmeren deze stroom van energie en moeten worden opgeheven. Op zich is dit redeneren niet occult, want in de medische microbiologie is ‘levenskracht’ met een frequentiemeter te meten. Het wordt […]

Char; het medium Bijbelse duiding en weerlegging Deze Amerikaanse waarzegster is populair. Ze speelt in op rouw en verdriet van mensen.Zij zegt dat ze in contact treedt met de geest van de overledene. Velen laten zich door haar meeslepen. Het medium tv is hier eveneens dan gevaarlijk! Satan maakt misbruik van rouw en verdriet van […]

Channelen of Schakelen Bijbelse duiding en weerlegging Moderne vorm van spiritisme, waarbij de mens via zijn lichaam contact zoekt met hogere intelligenties om zich door hem te manifesteren. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld wijze lessen en persoonlijke adviezen worden ‘doorgegeven’. “Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten; gij zult hen […]

Chakra’s (Sanskriet: wiel of rad) Bijbelse duiding en weerlegging De religies van het Verre Oosten beschouwen chakra’s als energiecentra in het etherisch lichaam, die in verbinding staan met hogere bewustzijnsvormen. De zeven chakra’s zijn: * de stuit-chakra of kundalini (aarde), * de geslachts-chakra (leven), * de navel-chakra (astra), * de hart-chakra (liefde), * de keel-chakra […]

Buitenaardsen Bijbelse duiding en weerlegging Veel video’s en computerspelletjes gaan uit van het bestaan van bovenmenselijke, superintelligente wezens en trainen kinderen om die te bevechten. De moderne ruimteprogramma’s zijn hoofdzakelijk gericht op het ontdekken van leven op andere planeten, ter ondersteuning van het evolutionis-tische dogma over het ontstaan van het leven. Deze ontwikkelingen richten het […]