Exorcisme Bijbelse duiding en weerlegging Het via een ritueel (meestal door spreuken of bepaalde handelingen) uitdrijven van boze geesten. Een gebed om bevrijding is geheel wat anders. De rooms-katholieke kerk  kent nog steeds een ritueel gebed, het zogenaamd Ritum Romanum. Vrijmaking (losmaking) vindt alleen plaats door een gebed in de naam van Jezus Christus, niet […]

is een bewegingskunst die is ontstaan uit aanwijzingen van Rudolf Steiner in 1910. Door bewegingen van het lichaam drukt een euritmist(e) iets uit wat leeft in een bepaald muziekstuk, of in een ‘woordkunstwerk’, zoals een gedicht of een stuk proza. Door de euritmie kun je de oorspronkelijke beweging van het woord uitbeelden. Het is een […]

Esoterie Bijbelse duiding en weerlegging Het woord is afkomstig van het Griekse ‘esoteros’ dat ‘het inwendige’ of ‘het verborgene’ (occult betekent verborgen of geheim) betekent. Het gaat om die zaken of dingen die alleen toegankelijk zijn voor ingewijden, maar voor de ‘exoterne’ verborgen moet worden gehouden. Deut. 29:29:  “Wat verborgen is, behoort de HEER, onze […]

Enneagram (Grieks ennea = negen) Bijbelse duiding en weerlegging Deze cirkel met negen punten zou de drijfveren aangeven van negen verschillende persoonlijkheids typen. Grondlegger ervan is de Georgiër G. Gurd-jief, die de leugen gebruikte om zijn leerlingen te shockeren om daarmee een spirituele verandering teweeg te brengen. Het enneagram is bedoeld om de zgn. persoonsfixatie […]

Energievelden Bijbelse duiding en weerlegging Benaming voor energie die in verschillende dichtheden, frequenties (vibraties) en kleuren (aura’s) de kosmos doordringt en onder meer lichamen, bewustzijnsniveaus en chakra’s vormt. Zo’n energieveld kan worden verstoord door het zenden van negatieve vibraties, waardoor de levenslust wordt weggenomen en de persoon in een zombieachtige toestand raakt. Dit kan gebeuren […]

Druïde, zie ook bij Halloween (Latijn: druïdes = priester) Bijbelse duiding en weerlegging Keltische priester, ook genezer, waarzegger of schrijver. Deze had een grote invloed op het hele leven, in politiek en rechtspraak. De druïde is te beschouwen als de Keltische variant op de Siberische Sjamaan. Met name via Halloween wordt het Keltische denken, met […]

Droomwerk, Droomanalyse Bijbelse duiding en weerlegging (Bij C.G. Jung) Het serieus omgaan met dromen die, als spiegel van het onbewuste, tot bondgenoten kunnen uitgroeien ten bate van de zelfverwerkelijking. Een volgende stap is Creatief dromen of droomsturen, met als voorbeeld Succesdromen van “mensen die de durf, de energie en de vastberadenheid hadden om van hun […]

Niet echt mooi om te zien, wel apart De laatste tijd kom je ze steeds vaker tegen en in veel winkels worden ze te koop aangeboden: dromenvangers. Ze zijn er in allerlei vormen en maten. Ze worden veel als cadeau gegeven. Ze zien er wel min of meer grappig uit. Op veel scholen mogen de […]

Dossier T.B. Joshua, door drs. R. van der Ven Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 151 pag, € 15,– Boekbespreking door drs. R.H. Matzken Inleiding Na Toronto, Pensacola en Brompton (bakermat van de alfacursus) is nu Lagos in Nigeria een bekende naam aan het worden vanwege het optreden van ‘Profeet Joshua’, zoals deze aangesproken wenst te […]

Derde oog Bijbelse duiding en weerlegging Het Derde oog is het spirituele oog of voorhoofdchakra. Het dient als waarnemingsorgaan voor de wereld van het paranormale. Dit oog kan worden geopend wanneer men zijn natuurlijke ogen weet te sluiten en dient ‘de vereniging met God’. Bij Christian Science, Stilteoefeningen en NLP wordt gebruik gemaakt van oogoefeningen […]