Letterlijk: onverdiende gunst. In het Nieuwe Testament valt hierop de nadruk. Mensen worden niet behouden door eigen inspanning of goede werken of het houden van de goddelijke wet. Genade (dl 4) Letterlijk: onverdiende gunst. In het Nieuwe Testament valt hierop de nadruk. Mensen worden niet behouden door eigen inspanning of goede werken of het houden […]

In het boek Koningen lezen we dat koning Achab met de goddeloze vrouw Izebel trouwde. Geloofsvervolging (dl 3) In het boek Koningen lezen we dat koning Achab met de goddeloze vrouw Izebel trouwde. Haar vader Eth-baal was koning-priester van Tyrus en Izebel volgde in zijn spoor. Niet alleen diende zij en haar huis de vreemde […]

Christenen uit de evangelische beweging komen deels uit de gevestigde kerken, maar voor de rest direct `uit de wereld’ als gevolg van de prediking en persoonlijke contacten. Evangelisch (dl 4) Christenen uit de evangelische beweging komen deels uit de gevestigde kerken, maar voor de rest direct `uit de wereld’ als gevolg van de prediking en […]

In het boek Daniël wordt veel geschiedenis gemaakt en geschreven. Het onderwerp is Gods hand in de geschiedenis. Geschiedenis (dl 3) In het boek Daniël wordt veel geschiedenis gemaakt en geschreven. Het onderwerp is Gods hand in de geschiedenis. Een van de hoofdpersonen is Nebukadnezar. Machtige volken had hij onder de voet gelopen. Hij denkt […]

Het getal 666 is het getal van het Beest. Eenmaal zal de Antichrist voor korte tijd alle macht op aarde hebben. Getal 666 (dl. 4) Het getal 666 is het getal van het Beest. Eenmaal zal de Antichrist voor korte tijd alle macht op aarde hebben. Dan moet iedereen het getal 666 op het voorhoofd […]

Nadat Jezus met zijn discipelen de Paasmaaltijd heeft gevierd, gaan twaalf mannen langs de buitentrap naar beneden. Getsemane (dl 2) Nadat Jezus met zijn discipelen de Paasmaaltijd heeft gevierd, gaan twaalf mannen langs de buitentrap naar beneden. Eerder die avond was Judas vertrokken, zogenaamd om geld te brengen aan de armen. Zij gaan naar de […]

In Mattheus 8 geeft een Romeinse centurion (eigenlijk: honderdman, officier over honderd man) een eenvoudige uitleg van het begrip autoriteit of gezag: “Ik ben zelf een ondergeschikte met soldaten onder mij. Gezag als volmacht (dl 2) In Mattheus 8 geeft een Romeinse centurion (eigenlijk: honderdman, officier over honderd man) een eenvoudige uitleg van het begrip […]

Handelingen 17 bericht over de manier waarop Paulus aan de Griekse filosofen het juiste godsbeeld uitlegt. Godsbeeld (dl 4) Handelingen 17 bericht over de manier waarop Paulus aan de Griekse filosofen het juiste godsbeeld uitlegt. De mensen zijn van Gods geslacht, zoals Griekse dichters zelf ook gezegd hebben, dus gaat het in godsdienst om een […]

De Romeinen vonden zichzelf heel tolerant jegens andere godsdiensten: “iedereen mag geloven wat hij wil, als ze de Keizer maar als Heer (kurios) en Heiland (sootèr) erkennen.” Godsdienstvrijheid voor de christenen (dl 4) De Romeinen vonden zichzelf heel tolerant jegens andere godsdiensten: “Iedereen mag geloven wat hij wil, als ze de Keizer maar als Heer […]

Het was voor de Israëlieten verboden om andere goden na te lopen. Was er dan nog wel godsdienstvrijheid in het land? Dat hangt ervan af wat je eronder verstaat. Godsdienstvrijheid voor de joden (dl 3) Het was voor de Israëlieten verboden om andere goden na te lopen. Was er dan nog wel godsdienstvrijheid in het […]