Gevechtskunst,(Japanse) Vechtsporten Bijbelse duiding en weerlegging Bij de Japanse gevechtskunst staan ‘natuurlijke houding, adem en beweging’ centraal. Een voorbeeld is Aikido: het woord bestaat uit drie Japanse karakters: AI staat voor samenkomen, KI staat voor energie of geest en DO betekent pad of weg. AIKIDO betekent dus: De weg om een te worden met de […]

Geomantiek, leer van de kosmische betrekkingen tussen plaatsen of bouwwerken Bijbelse duiding en weerlegging Volgens deze leer zouden er op aarde natuurlijke heilige plaatsen zijn (krachtvelden), die vanwege hun hoedanigheid en de ermee verbonden mythen een bijzondere betekenis hebben voor de hele wereld. In de Keltische mythologie worden deze relaties Ley-lijnen genoemd, dat wil zeggen […]

Genezers/healers Bijbelse duiding en weerlegging Mensen die beschikken over een kracht die verder reikt dan de suggestie van ‘positief denken’. Daardoor kunnen zij soms diagnoses stellen en kan de patiënt een ‘innerlijke trilling of warmte’ ervaren als voorbode van een zgn. genezing. Sommige genezers geven aan dat zij bij hun handelen worden geleid en geholpen […]

Geleidegeest of Geestengids (Gothisch usgeisman = verschrikken) Bijbelse duiding en weerlegging Tijdens een seance kan het medium een geestelijk wezen oproepen en om raad of steun vragen. De geleidegeest kan door het medium gezien worden (bij een materialisatie ook door de overige aanwezigen) en de door hen verstrekte informatie doorgeven. Zo’n geestengids kan een voorwereldlijk […]

Gebedsvelden Bijbelse duiding en weerlegging Tibetaans-boeddhistische priesters (lama’s) zijn in staat om door spirituele concentratie en rituele gebeden zgn. gebedsvelden uit te zenden. Binnen zo’n gebedsveld verliezen de mensen alle begrip voor ‘vaststaande waarheden’ of dogma’s. Een concentratie van lama’s in tempels (stupa’s) zou zelfs in staat zijn om wereldleiders ‘anders te doen denken’ en […]

 waarbij voorwerpen uit het lichaam komen Bij genezingen waarbij voorwerpen (in genoemd geval spelden, naalden, insecten of kikkers) uit het lichaam te voorschijn komen, valt in eerste instantie te denken aan sjamanisme en spiritisme. Bij sjamanen zijn dit soort zaken terug te vinden; zo bijvoorbeeld bij psychische chirurgen. Psychische chirurgen zijn paranormaal begaafd, gaan in […]

Gaiacentrisme Gaia was de Griekse godin van aarde en leven Bijbelse duiding en weerlegging Een conceptie van het aardse ecosysteem als levend organisme. Hierbij wordt de aarde voorgesteld als een intelligent levend wezen dat zichzelf bestuurt en reguleert. Volgens F. Capra zijn ook onze geboorte en onze dood te zien als cycli van een groter […]

Feng Shui, afstemmen op Chi Chinees voor ‘meesters van de wind’ Bijbelse duiding en weerlegging Chinese harmonieleer die er vanuit gaat dat de aarde uit vele energiepunten bestaat die verbonden zijn door energiebanen. Hierbij wordt geluk, gezondheid en succes bepaald door de juiste afstemming op ‘Chi’ als manipulatie van Yin en Yang, in bouwkunst, woninginrichting […]

Fantasiereizen Bijbelse duiding en weerlegging Deze onschuldig klinkende naam roept associaties op met kinderlijk voorstellingsvermogen. Maar in feite gaat het hierbij om zgn. geleide fantasie of visualisatie, d.w.z. om allerminst onschuldige hypnosetechnieken. De magiedeskundige Ulrich schrijft: “Astrale wande-ingen kunnen zeer gevaarlijk zijn. Alle elementen van laag allooi, zoals demonen, geesten, zwarte magiërs zijn er alleen […]

Fantasie en sprookjes – houd afstand! “Neem het niet zo serieus, het is maar fantasie!” “Fantasie hoort bij kinderen; een kind zonder fantasie komt veel tekort!” “De boeken van Harry Potter zijn gewoon spannende fantasie, de schrijfster gelooft niet eens in magie!” In vele toonaarden vangen we zulke opmerkingen op. Daarom is het goed ons […]